TAIZÉ

Amžinieji įžadai

 
Baigęs pasiruošimo laikotarpį, naujas bendruomenės brolis duoda amžinuosius įžadus. Šiais žodžiais jis išreiškia savo įsipareigojimą.

Mylimas broli, ko prašai?

Dievo gailestingumo ir savo brolių bendruomenės.

Tegul Dievas užbaigia tavyje tai, ką yra pradėjęs.

Broli, tu pasitiki Dievo gailestingumu, todėl prisimink, kad Viešpats Kristus visuomet ateina į pagalbą tavo silpnam tikėjimui ir, įsipareigodamas tau, išpildo tau duotą pažadą: „Iš tiesų, nėra nė vieno, kuris dėl Kristaus ir dėl Evangelijos paliktų viską ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai brolių, seserų, motinų, vaikų, kartu su persekiojimais, ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“.

Tai yra kelias, priešingas žmogiškajam supratimui, bet, kaip Abraomas, šiuo keliu gali eiti tik tikėdamas, bet ne regėdamas, tvirtai žinodamas, kad tas, kuris praranda savo gyvybę dėl Kristaus, ją atras.

Eik nuo šiol Kristaus pėdomis. Nesirūpink rytdiena. Ieškok pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo. Pasiaukok, pavesk save, ir tau bus atiduotas geras saikas, prikimštas, sukratytas ir su kaupu.

Ar miegi ar keliesi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, tau visiškai nežinant kaip.

Niekada neleisk, kad atrodytum liūdnas dėl savo vidinio gyvenimo. Pasitepk galvą, nusiprausk veidą, kad vien tik Tėvas, esantis slaptoje, žinotų tavo širdies siekimą.

Išlik paprastas ir kupinas džiugesio, gailestingumo ir broliškos meilės džiaugsmo.

Būk budrus. Jei turi įspėti brolį, tegu tai lieka tarp judviejų. Rūpinkis siekti bendrystės su savo artimu.

Būk atviras, prisimink, kad brolis turi tave išklausyti. Suprask jį, kad jis galėtų atlikti savo tarnystę su džiaugsmu.

Viešpats Kristus, dėl gailestingumo ir meilės tau, išsirinko tave, kad būtum broliškos meilės ženklu Bažnyčioje. Jis kviečia tave kartu su broliais įgyvendinti palyginimą apie bendruomenę.

Taigi, nesidairydamas atgal, džiaugsmo ir begalinio dėkingumo kupina širdimi, niekada nebijok sutikti aušrą
šlovindamas,
garbindamas,
giedodamas Kristui, savo Viešpačiui.

Priimk mane, Viešpatie Kristau, ir aš gyvensiu, o mano viltis tebūna džiaugsmo šaltinis.

JPEG - 11.3 ko

Mylimas broli, pats Kristus tave kviečia, o tu atsiliepi į jo kvietimą.

Ar nori dėl Kristaus meilės pasišvęsti jam visa savo esybe?

Noriu.

Ar nori nuo šiol įgyvendinti Dievo kvietimą mūsų bendruomenėje, kartu su savo broliais?

Noriu.

Ar nori gyventi su savo broliais dalindamasis materialinėmis ir dvasinėmis vertybėmis, visiškai atvira širdimi?

Noriu.

Ar nori laikytis celibato, kad galėtum tarnauti kartu su savo broliais ir visiškai atsiduoti Kristaus meilei?

Noriu.

Ar nori tam, kad būtume viena širdis ir viena siela, taip pat, kad pasiektume visišką vienybę, priimti bendruomenės pasirinkimus, tarpininkaujant bendruomenės tarnui, žinodamas, kad jis yra tik Evangelijos vargdienis?

Noriu.

Ar nori, visuomet atpažindamas Kristų savo broliuose, rūpintis jais tiek geromis, tiek sunkiomis dienomis, kentėjime ir džiaugsme?

Noriu.

Taigi, dėl Kristaus ir dėl Evangelijos nuo šiol tu esi mūsų bendruomenės brolis.

Tegul šis žiedas būna mūsų ištikimybės Viešpatyje ženklas.

Atnaujinta: 2011 m. vasario 21 d.

„Nesidairydamas atgal, džiaugsmo ir begalinio dėkingumo kupina širdimi, niekada nebijok sutikti aušrą
šlovindamas,
garbindamas,
giedodamas Kristui, savo Viešpačiui“.

Amžinieji įžadai