TAIZÉ

Iné informácie

Keď sa chcete skontaktovať s Taizé, máte na výber niekoľko emailových adries. Veci sa môžu urýchliť, ak napíšete na adresu, ktorá najpriamejšie zodpovedá vašej požiadavke. Ak telefonujete z mimoeurópskej oblasti, pozrite si, prosím, časový rozdiel, uvedený na našej stránke „Kontakt na nás“.

Pripravujete modlitbu so spevmi z Taizé? Aké sú podmienky copyrightu pre také použitie? Naša stránka „Autorské práva“ ponúka jasné zásady pre použitie piesní, fotografií a textov z internetových stránok.

Je možné zapojiť sa do podpory diela, ktoré sa koná medzi najchudobnejšími. Viď našu stránku „Operácia nádej“ (iba v anglickej sekcii).

Ak nenájdete odpoveď na vašu otázku v tejto alebo inej rubrike stránky, môžete napísať na info taize.fr.