TAIZÉ

Tlačové informácie

 
Novinári, ktorí hľadajú viac informácie o Taizé a medzinárodných stretnutiach mladých, môžu sa obrátiť na:
Email
Komunita z Taizé, 71250 Taizé, Francúzsko
Tel.: (+33) 3 85 50 30 30
Fax: (+33) 3 85 50 30 15

Obrazový materiál

Výber fotografií je k dispozícii pre médiá na stránke "Fotografický materiál pre médiá".

Aj pre filmový materiál je možné sa obrátiť na vľavo uvedenú adresu.