TAIZÉ

Krajiny Ameriky

2007: Stretnutie v Cochabambe