TAIZÉ

Január 2013

Fotografie z púte do Istanbulu

 
Po európskom stretnutí v Ríme, v dňoch 3. až 6. januára 2013, sa na pozvanie ekumenického patriarchu Bartolomeja z Konštantínopolu vydali brat Alois spolu s niekoľkými bratmi a stovkou mladých z rozličných krajín na cestu do Istanbulu, aby tu spoločne slávili sviatok Zjavenia Pána a modlili sa spolu s kresťanmi tohto mesta.