TAIZÉ

Mladí ľudia z Čiech a Slovenska

Stretnutie v Prahe: „Ty poznáš môj nepokoj“

 
Tento rok na jar sa v Prahe uskutoční víkendové stretnutie mladých ľudí z Česka a Slovenska „Ty poznáš môj nepokoj“. Bude sa konať 19.-⁠21. apríla 2024.

Na tejto stránke budeme postupne zverejňovať informácie ohľadom pripravovaného stretnutia.

Informácie v angličtine nájdete tu.

Predbežný program
Všetky modlitby a väčšina ďalších častí programu sa budú konať v kostole U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1.

PIATOK 19. 4. 2024
16:00–18:00 príchod
19:30 večerná modlitba, v druhej časti modlitba pri kríži; potom odchod do rodín

SOBOTA 20. 4.
raňajky v rodinách
9:00 ranná modlitba
10:00 biblický úvod, potom zdieľanie v skupinkách
12:00 poludňajšia modlitba
13:00 obed a výdaj balíčkov s večerou
15:30 workshopy
18:00 večera z balíčkov
19:00 nácvik spevu
19:30 večerná modlitba so slávnosťou svetla; potom odchod do rodín

NEDEĽA 21. 4.
raňajky v rodinách
účasť na nedeľnej bohoslužbe
11:30 krátka modlitba a slovo na záver


Plagáty k stretnutiu

Na stiahnutie vo formáte PDF
PDF - 245.7 KB

A6
PDF - 7.1 Mb

svetlý
PDF - 661.8 KB

tmavý

Prihlášky

Účastníci sa môžu prihlasovať tu.

Tí, ktorí by mohli v Prahe ponúknuť ubytovanie, sa môžu prihlasovať tu.

English

Provisional programme
All prayers and most of the other parts of the programme will take place in the Salvátor church (address: U Salvátora, Salvátorská 1, Prague 1).

FRIDAY April 19
16:00-18:00 welcome
19:30 evening prayer, with the prayer around the cross; then departure to families

SATURDAY April 20
breakfast in the families
9:00 morning prayer
10:00 Bible introduction, then sharing in small groups
12:00 midday prayer
13:00 lunch and packed supper distribution
15:30 workshops
18:00 supper
19:00 song practice
19:30 evening prayer with the festival of light; then departure to families

SUNDAY April 21
breakfast in the families
participation in the Sunday service
11:30 short prayer and a closing word

Registration

Participants can register here.

Posledná aktualizácia: 1. februára 2024