TAIZÉ

Taizé a Slováci - história

 
Vzťahy medzi Taizé a Slovenskom začali vznikať v šesťdesiatych rokoch. Bratia a mladí ľudia vyslaní komunitou navštevovali od roku 1962 v tajnosti krajiny strednej a východnej Európy, aby tak boli blízko tým, ktorí boli uväznení za hranicami vlastnej krajiny. Tieto kontakty boli dlho udržiavané v najväčšej utajenosti. Dnes prichádzajú do Taizé každý rok stovky mladých Slovákov.

- Antológia brata Rogera
- Dni dôvery v Pezinku v novembri 2018
- Návšteva z Taizé v marci
- Slováci v Taizé
- „Boh môže iba milovať“
- V Leviciach v apríli 2005
- Slováci na Európskom stretnutí v Lisabone
- Polnočná modlitba v Bratislave
- Dni dôvery v Dolnom Kubíne v máji 2003
- Slovenská nahrávka spevov z Taizé
- Knihy a hudba z Taizé na Slovensku


Antológia brata Rogera


Nový slovenský preklad spisov brata Rogera je k dispozícii na prvé výročie jeho smrti. Vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo výber z jeho diel začiatkom augusta 2006. Kniha s názvom „Vlastnými slovami“ je zostavená z textov z obdobia viac ako 40 rokov.

V predhovore píše vydavateľ: „Kto je tento muž, ktorého písané diela ako samizdaty chodili z ruky do ruky v časoch totality? Kto je tento muž, ktorý nikdy nezastával nijakú pozíciu v hierarchii nijakej cirkvi, a predsa bol pre mnohých autoritou? V tejto knihe ho chceme nechať hovoriť jeho vlastnými slovami. Len zlomok písaného diela brata Rogera bol doteraz preložený do slovenčiny. Preto máme radosť, že vám teraz, k prvému výročiu jeho smrti, môžeme v slovenčine predložiť túto antológiu. Možno je
táto kniha čosi ako testament, pozvanie pre čitateľa
pokračovať v putovaní po ceste zmierenia, ktoré
brat Roger začal.“

august 2006 - [ Späť ]

Dni dôvery v Pezinku v novembri 2018

Po 15 rokoch sa na Slovensku opäť konalo ekumenické stretnutie mladých Dni dôvery. Od 23. do 25. novembra ho privítal Pezinok. Podujatie pod záštitou komunity bratov z Taizé organizovali zástupcovia Rímskokatolíckej cirkvi v Pezinku a Evanjelickej cirkvi a. v. v Pezinku a v Modre. Medzi mladých prišli aj dvaja bratia z Taizé – brat Francis a Slovák Jean-Daniel sa aktívne zúčastnili na celom stretnutí.

Účastníci sa počas Dní dôvery zapojili do spoločných modlitieb s meditatívnymi spevmi, počúvali Božie slovo a modlili sa v tichu. Rovnako ako v Taizé boli súčasťou programu biblické úvody bratov z Taizé, rozhovory v malých skupinkách, workshopy, návštevy a diskusie na rôzne témy, ako aj spoločné stolovanie. Pútnici boli podľa možností ubytovaní v miestnych rodinách, čo bolo jedným z najkrajších zážitkov tohto stretnutia.

Čítajte ďalej o Dňoch dôvery v Pezinku

máj 2005 - [ Späť ]

Návšteva z Taizé v marci

Pred stretnutím „Dni dôvery na hranici“ (24. - 26. marca 2006) bol jeden z bratov komunity z Taizé na Slovensku. Vo viacerých mestách sa konali stretnutia a spoločné modlitby: medzi inými v Lovči (pri Žiari nad Hronom), v Spišskom Bystrom (pri Poprade), v Spišskom Podhradí, vo Vrútkach (pri Martine), v Liptovskom Mikuláši, v Kriváni (pri Detve) a v Bratislave...

marec 2006 - [ Späť ]

Slováci v Taizé

Mladí zo Slovenska prichádzajú do Taizé predovšetkým na Veľkú noc a každý týždeň počas letných mesiacov. Cirkevné spoločenstvá a farnosti niekedy organizujú spoločné cesty autobusom, aby ľudia z jedného spoločenstva prišli spolu ako jedna skupina. Ale je možne prísť aj sám a počas celého roka okrem dvoch týždňov medzi 25. decembrom a 6. januárom. Väčšina Slovákov prichádza na jeden týždeň, keďže rytmus stretnutí v Taizé má týždenný charakter. Dá sa však prísť aj na dva alebo viac týždňov. Môže to byť príležitosť zapojiť sa do skupinky, ktorá sa snaží preniknúť hlbšie do Biblie, alebo pomôcť s jednou z mnohých praktických úloh spojených s prijímaním množstva mladých z celej Európy, alebo stráviť týždeň v tichu. Viac o programe v Taizé: pozri rubriku „Stretnutia mladých“.
Viac informácií o kyvadlovej autobusovej doprave z Bratislave nájdete na stránke „Autobusy zo Slovenska“ v rubrike „Cesta do Taizé“.

október 2005 - [ Späť ]

„Boh môže iba milovať“

Dva týždne pred smrťou brata Rogera vyšiel nový slovenský preklad jeho knihy „Boh môže iba milovať“. Publikovalo ju vydavateľstvo Serafín. V tejto malej knihe zakladateľa komunity z Taizé sa spájajú dôležité témy jeho života, ako i zavše osobné rozprávanie o stretnutiach, ktoré ho hlboko poznačili.

Prvé slovenské preklady textov brata Rogera sa rozšírili už v 70-tych a 80-tych rokoch v samizdatovej podobe. Po revolúcii bol na Slovensku vydaný súbor jeho textov, ktoré napísal spolu s Matkou Terezou z Kalkaty a tiež regula pre spoločný život komunity bratov. Táto nová kniha teraz ponúka možnosť oboznámiť sa s nosnými myšlienkami brata Rogera aj všetkým tým, ktorí Taizé nepoznajú.

Myšlienky brata Rogera, často vyjadrené v jazyku plnom poézie, čerpajú zo spoločnej modlitby a z každodenného života so spolubratmi a rozvíjajú sa v stretnutiach s tisíckami mladých ľudí zo všetkých kontinentov, ktorí týždeň čo týždeň prichádzajú do Taizé so životne dôležitou otázkou: Kde nájdem zmysel pre svoj život? Vnútorný život a solidarita s druhými ľuďmi majú pre brata Rogera jeden a ten istý prameň: Boha, ktorý môže iba dávať svoju lásku.

Úryvok z novej knihy: «...Viera je čosi celkom jednoduché, tak pre nevedomého, ktorý nevie čítať ani písať, ako aj pre vysoko vzdelaného: Ruský spisovateľ Tolstoj neraz spomínal, ako jedného dňa na prechádzke stretol roľníka, s ktorým sa dal do reči. Tento nevzdelaný vidiečan mu povedal: „Žijem pre Boha.“ Iba v týchto troch slovách vyjadril hĺbku svojej duše. Tolstoj si v duchu pomyslel: „Ja, čo mám toľko vedomostí a poznám kultúru, nedokázal by som vysloviť tieto slová.“ — Dôveru v Boha nemožno nikomu nanútiť nejakými argumentmi, ktoré v snahe presvedčiť za každú cenu môžu v konečnom dôsledku vyvolať obavu či dokonca strach. Človek prijíma volanie evanjelia najprv srdcom, hlboko vo svojom vnútri...» (str.25)

Kniha je dostupná v kníhkupectvách od augusta 2005. Viac informácií: pozri stránku „Knihy, CD, videokazety“.

august 2005 - [ Späť ]

V Leviciach v apríli 2005

Malá zastávka na „Púti dôvery na zemi“, ktorá vychádza z Taizé, bola na Slovensku. Po veľkom Európskom stretnutí mladých v decembri v Lisabone bolo regionálne stretnutie v Leviciach pod titulom „Dni dôvery“. Rímskokatolícka farnosť v Leviciach v spolupráci s bratmi z Taizé pozvala mladých vo veku 17 - 30 rokov na toto stretnutie, ktoré sa konalo od piatka 15. do nedele 17. apríla 2005.

Na programe týchto troch dní boli spoločné modlitby všetkých účastníkov, biblické úvody bratov z Taizé, rozhovory v malých skupinách, workshopy, návštevy, diskusie na rôzne témy a nácvik spevu.

máj 2005 - [ Späť ]

Slováci na Európskom stretnutí mladých v Lisabone

Posledné Európske stretnutie mladých sa konalo v Lisabone od 28. decembra 2004 do 1. januára 2005. Na tejto zástavke Púti dôvery na zemi sa zhromaždilo 40 000 mladých ľudí z celej Európy ako aj z ďalších kontinentov. Medzi nimi bolo aj veľa Slovákov.

Akú myšlienku si v srdci odnášali účastníci do svojej rodiny, pracoviska, školy? Ako na nich zapôsobila krajina, jej obyvatelia, prijatie v rodinách a vo farnostiach?

Attila z Galanty, 37 rokov

„Nemôžem síce vypadnúť zo spôsobu života, ktorý žijem, ale práve preto mi Taizé dáva nádej, že môj život môže byť aj iný, pestrejší. Na Portugalcoch ma zaujala najmä ich nátura, ich človečenstvo. Neustále vládla dobrá nálada, i napriek tomu, že naša domáca nevedela ani jedno anglické slovo.”

Jana z Banskej Bystrice, 29 rokov

„Prišla som prvýkrát na odporúčanie mojich priateľov, ktorí mi povedali o spiritualite Taizé. Odnášam si poznanie, aký dôležitý je priestor na modlitbu, čo by som chcela preniesť aj k nám do farnosti. U nás doma sa kladie malý dôraz na vizuálnu stránku, úpravu priestoru počas svätej omše. Aj to by som chcela zmeniť. Portugalská mentalita je blízka našej. Necítila som povýšenosť, v porovnaní s ostatnými západnými krajinami sú skromnejší.”

Martina z Piešťan, 22 rokov

„Tieto stretnutia sú hlavne o zážitku spoločenstva s ľuďmi, ktorí ho prišli načerpať. Keďže pochádzajú z mnohých krajín a môžu si vymeniť veľa zážitkov, je to ešte obohacujúcejšie. Táto krajina na mňa zapôsobila špeciálne tým, že som videla nadšenie ľudí. Rodiny sa zúčastňovali na spoločných stretnutiach omnoho viac ako v iných krajinách.”

Mária z Malatinej (Dolný Kubín), 49 rokov

„Tento rok sa usilujem nájsť si miesto na modlitbu, na stretnutie s Ježišom v tichu. A pretože robím s mládežou, chcela som trochu oduševniť seba aj mladých. Rodina, v ktorej som bývala, zapôsobila na mňa veľmi silno - uvedomila som si, ako si dokážu mladí manželia navzájom prejavovať skutočnú úctu. Vyžaroval z nich úžasný pokoj a láska, ktorú dávajú aj navonok.”

Marika zo Sverepca (Považská Bystrica), 30 rokov

„Bola som na stretnutí po siedmy krát. Prišla som s túžbou stretnúť ľudí s podobnými názormi, ktorí hľadajú spoločenstvo, dôveru a chcú svedčiť o niečom, čo žijú. Myslím si, že sa mi to aj podarilo. Portugalci sú veľmi srdeční ľudia, priateľskí, usmievaví. Od začiatku sme sa cítili ako doma. To je jedna z vecí, ktorá ma vždy osloví - prijatie v rodine. Prijmú úplne cudzieho človeka, venujú mu svoj čas, prejavia mu obrovskú dôveru.”

Csilla z Bátorových Kosíh (Komárno), 32 rokov

„Zakúsila som lásku, akceptovanie ľudí. Modlili sme sa a spievali tomu istému Bohu. Hoci som v tom medzinárodnom prostredí nerozumela každému, viem, že všetci milujú Boha. Bola to aj úžasná skúsenosť pohostinnosti. Naučila som sa veľmi veľa z toho, ako sa ľudia navzájom podporujú a majú sa radi. Rada by som všetky duchovné zážitky odovzdala neveriacim ľuďom, s ktorými pracujem.”

Vojtech z Trstíc (Galanta), 28 rokov

„Veľa som neočakával, ale veľmi veľa som dostal. Páčili sa mi ranné modlitby, ktoré nahrádzali moje ranné modlitby doma. Tiež ma oslovilo, že také množstvo ľudí nie je agresívne, netlačí sa v radoch pri obede, večeri. Portugalci sú veľmi milí, usmievaví, prejavila sa ich prímorská, južná mentalita.”

Domingos Luís Morais, kňaz farnosti Monte de Caparica (pri Lisabone)

„Bolo úžasné, že ste všetci prišli. Sme bohatší a, samozrejme, aj vy ste obohatení. Náš kostol je pre každého človeka, pre všetky krajiny a kultúry, máme tú istú vieru, nádej, lásku. Bolo to krásne. Je to nezabudnuteľné.”

Andreia, 22 rokov, zodpovedná prípravného tímu vo svojej farnosti pri Lisabone

„Stretnutie Taizé bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože som videla mnoho rôznych ľudí a kultúr. Všetky národnosti v našej farnosti boli priateľské a úžasné, všetci mi budú chýbať.”

Catarina, 17 rokov, pomohla pripraviť program vo svojej farnosti

„Toto stretnutie bolo pre mňa výnimočné, lebo bolo u nás po prvýkrát a spojilo mnoho ľudí v mieri. Nie je veľmi časté zhromaždiť toľko ľudí s rovnakou túžbou, ktorí sa spolu modlia. Všetci, ktorí prišli do našej farnosti, sú úžasní a rada by som ich k nám opäť pozvala.”

Svedectva zbierala Monika Grambličková

január 2005 - [ Späť ]

Polnočná modlitba v Bratislave

Mnohí mladí Slováci nemohli cestovať na stretnutie v Lisabone práve kvôli veľkej vzdialenosti. Ale hoci boli fyzicky vzdialení od miesta stretnutia, zostali s ním spojení v duchu. V tom istom čase (i keď kvôli časovému posunu o hodinu skôr), keď sa účastníci stretnutia v Portugalsku schádzali na silvestrovskú nočnú modlitbu, sa zišli mladí ľudia aj v Dóme sv. Martina v Bratislave.

Peter píše: „Pozvali sme všetkých, ktorí chceli privítať Nový rok jednoduchou modlitbou za mier a za obete tragédie v juhovýchodnej Ázii. V centre mesta sa ponúkali rôzne atrakcie, najmä pre mladých, a tak na začiatku nás tam bolo len zopár. Avšak na konci, keď sme sa navzájom pozdravovali znakom pokoja, som si všimol, že už sme neboli sami; pridalo sa k nám viacero ľudí. A neboli to len mladí, ktorí chceli byť v spojení s Lisabonským stretnutím, ale aj starší, ktorí si vybrali studené steny gotického dómu a pripojili sa k nám v modlitbe za mier. Napriek tomu, že sme nemali ohňostroj alebo „tradičnú“ silvestrovskú zábavu, sme vstúpili do Nového roku v skutočnej radosti, s dôrazom na to, čo je naozaj podstatné...“

január 2005 - [ Späť ]

Dni dôvery v Dolnom Kubíne v máji 2003

Každý deň môže byť dňom dôvery

Od 8. do 11. mája 2003 sa konali Dni dôvery v Dolnom Kubíne, na ktorých sa zúčastnilo tristo mladých zo všetkých oblastí Slovenska, mnohí z nich z Oravy.

Ale nebolo to po prvýkrát, kedy bolo Taizé na Orave. Už pred viac ako dvadsiatimi rokmi sa tu mladí zišli v jednej malej tatranskej chate, spoločne sa modlili a rozjímali, a jeden brat z Taizé bol s nimi.
V máji t.r. sa tu stretla nová generácia mladých neďaleko toho istého miesta, aby sa spoločne modlili a rozjímali a jeden brat z Taizé bol znova s nimi.

V 70-tych a 80-tych rokoch sa bratia a mladí vyslaní komunitou z Taizé zúčastňovali podobných „tajných“ stretnutí v horách. V tom období mal každý so sebou lyže, aby na seba nepriťahovali pozornosť štátnej bezpečnosti (ŠtB). V prípade nebezpečenstva sa všetci mladí zhromaždení na modlitbu rýchlo premenili na nadšených športovcov!

Tento rok sú výzvy pre mladých ľudí odlišné. „Toto stretnutie bolo konkrétnym zážitkom toho, že Kristus mení náš vzťah k druhým,“ povedala Zuzana po štyroch dňoch strávených spolu. Všetci mladí, ktorí prišli na stretnutie z iných kútov Slovenska, boli ubytovaní v dolnokubínskych rodinách. Všetky skupiny mladých z farnosti Sv. Kataríny Alexandrijskej boli zapojené v rozličných ulohách prípravy stretnutia. Katarína z Pezinka píše: „Pre mňa bolo úžasné až neuveriteľné vidieť a zakúsiť takú otvorenú farnosť, v ktorej spolupracujú všetky zložky - kňazi, rehoľníci, laici, príslušníci jednotlivých hnutí; zažiť to doma na Slovensku je naozaj veľmi povzbudivé.“

JPEG - 20.3 KB
Dni dôvery v Dolnom Kubíne v máji 2003

Počas stretnutia boli spoločné modlitby, biblické úvody, zdieľania v skupinkách a stretnutia na rôzne témy: „Dôvera namiesto strachu. Ako Kristus mení náš vzťah k Bohu a k druhým?“, „Bohatstvo chudobných: skúsenosti zo života s mentálne postihnutými ľuďmi“, „Dotýkať sa Božej prítomnosti v každodennosti.“, „Ako používať spevy z Taizé doma?“. Tieto stretnutia viedla okrem iných komunita Archa zo Slovinska, spoločenstvo, ktoré sa stará o mentálne postihnutých, dolnokubínsky cirkevný zbor ECAV a Malé sestry Ježišove z Bratislavy.

Ľudovít povedal: „Ponad všetko som najviac oceňoval pokojnú krásu spoločnej modlitby. Nemám rád, keď som nútený robiť niečo počas modlitby, núteny robiť všetko tak ako ostatní alebo robiť niektoré gestá. Počas modlitieb v Dolnom Kubíne nebol takýto tlak. Krása spevov sa dotkla niečoho v mojom vnútri. Mohol som sa modliť taký, aký som: so svojimi radosťami, otázkami, neistotami...“
Mária z Bratislavy napísala: „Dní dôvery v Dolnom Kubíne som sa zúčastnila s Natáliou, kolegyňou z práce. Teraz pokračujeme v práci, ale naďalej zdieľame tú istú radosť. Je pekné, že sa po takých intenzívnych dňoch môžeme navzájom podporovať a pripomínať si, že každý deň môže byť dňom dôvery.“

máj 2003 - [ Späť ]

Slovenská nahrávka spevov z Taizé

Počas dvoch marcových víkendov v r. 2002 sa stretlo asi 100 ľudí na nahrávaní CD s Taizé spevmi v slovenčine. Mladí ľudia a hudobníci zo všetkých častí Slovenska (aj zo zahraničia) a rôznych kresťanských vierovyznaní prišli, aby takto pomohli urobiť novšie spevy z Taizé dostupné aj v slovenčine.

Jeden z účastníkov povedal: „Mnohé nové Taizé spevy nie sú na Slovensku ešte známe. Samozrejme chceme, aby bola nahrávka kvalitná aj po technickej a hudobnej stránke, ale našim prvoradým zámerom bolo podeliť sa o našu modlitbu a pozvať na ňu aj ostatných“. Preto bolo aj nahrávanie prerušované chvíľami modlitby, zamyslenia sa a zdieľania v malých skupinách.

Nahrávanie CD v kostole 'Sedembolestnej Panny Márie' v Petržalke.

Už aj príprava tejto nahrávky bola pozoruhodná: niektorí pracovali viac ako dva roky na preklade piesní do slovenčiny a na písaní slovenských sól, ktoré sprevádzajú mnohé spevy.

Nahrávanie sa uskutočnilo v novopostavenom kostole ’Sedembolestnej Panny Márie’ v Petržalke, obrovskom bratislavskom sídlisku vytvorenom jednotne z veľkých panelákov. Viac informácií o CD s názvom „Prebývaš v nás“ nájdete v rubrike „Knihy, CD, videokazety“. (Úryvky z CD vo formáte „.mp3“ a možnosť objednania na web-stránkach vydavateľstva.)

júl 2002 - [ Späť ]

Knihy a hudba z Taizé na Slovensku

Informácie o knihách a o hudbe z Taizé, ktoré sú dostupné na Slovensku, viď v rubrike „Knihy, CD, videokazety”.

Pozri aj:
  SK (1)