TAIZÉ

Príhovor brata Aloisa, priora komunity Taizé, na otvorení Synody katolíckej cirkvi v Ríme na jeseň 2021

 

/Skrátené/

Svätý Otče, ďakujem vám za tradíciu pozývania delegátov z iných cirkví. Bude to veľmi cenné môcť od nich počuť o ich vlastnej skúsenosti so synodalitou.

Tento synodálny proces prichádza v kritickej chvíli, keď sme svedkami rozporuplného vývoja: na jednej strane si je ľudstvo stále jasnejšie vedomé, že sme všetci medzi sebou i s celým stvorením navzájom prepojení. Na druhej strane narastá polarizácia v sociálnej, politickej a etickej sfére a spôsobuje nové rozdelenia v spoločnosti, medzi krajinami, a dokonca aj vo vnútri rodiny.

Ako môžeme posunúť jednotu kresťanov dopredu? Keď som sa takto nedávno opýtal pastora Larry Millera, bývalého sekretára Globálneho Kresťanského Fóra, odpovedal: „Nie je dobré začať vetou: Toto je to, kto sme, a prečo máme pravdu. Namiesto toho radšej skúsme rozpoznať naše slabé miesta a požiadajme iné cirkvi, aby nám pomohli prijať, čo nám chýba – to je receptívny ekumenizmus, ktorý nám dovoľuje privítať to, čo prichádza od iných.“ Nevidí tento pastor veci správne? My všetci nesieme Kristov poklad v hlinených nádobách a možno zažiari jasnejšie, keď pokorne priznáme, čo nám chýba.

Hľadanie jednoty je pre kresťanov veľkou výzvou. Aby sme išli vpred, mali by sme sa častejšie stretávať s pokrstenými členmi rôznych cirkví pri spoločnej modlitbe zameranej na Slovo Božie. Kto vie? Duch Svätý by nás mohol prekvapiť. Môžeme zistiť, že Ježiš je ten, kto nás spája, a že Kristova láska môže vyžarovať oveľa jasnejšie, keď pokorne rozpoznáme, čo nám chýba a keď sa otvoríme tomu, čo môžeme prijať od druhých.

Svätý Otče, keďže ste nás pozvali snívať, chcel by som sa s vami podeliť o svoj sen. Bolo by možné, že v určitom bode synodálneho procesu by nielen delegáti, ale celý Boží ľud, nielen katolíci, ale aj veriaci z iných cirkví, boli pozvaní na veľké ekumenické zhromaždenie? Lebo v krste a svätým písmom sme sestry a bratia v Kristovi, zjednotení do spoločenstva, ktoré je síce nedokonalé, ale skutočné, napriek existencii teologických otázok, ktoré ešte nie sú vyriešené.

Také zhromaždenie – tu, v Ríme a súčasne po celom svete – by mohlo mať vo svojim srdci vážne slávenie počúvania Božieho slova s dlhou chvíľou ticha a prosbami za pokoj. Mohlo by sa to zveriť mladým ľuďom? Mohlo by po takomto slávení nasledovať zdieľanie medzi denomináciami? Objavili by sme, že súc zjednotení v Kristovi, stávame sa tvorcami pokoja.

Naša skúsenosť v Taizé mi dáva odvahu vysloviť tento návrh. V našej komunite, ktorá pochádza z rozličných denominácií, žijeme pod jednou strechou. Viac než 60 rokov prijímame mladých ľudí z rozličných cirkví, alebo takých, čo jednoducho hľadajú zmysel života... Sme stále priťahovaní k prameňu evanjelia, k vzkriesenému Kristovi, ktorý nás skrze Ducha Svätého vedie spolu k tomu Jedinému, ktorý je Otcom všetkých ľudí bez výnimky.

Foto: Tilen Čebulj