TAIZÉ

Ikona priateľstva

 

„Kristus neprišiel len preto, aby nás niečomu učil, ale aby nás voviedol do spoločenstva s Bohom. On hovorí každému: Si celkom blízko Boha, a to navždy. Aj keď je naša viera celkom malá, aj keď máme dojem, že pochybnosť v nás silnie, Boh neprestáva hľadať naše priateľstvo.

Je tu ikona, ktorá vyjadruje toto priateľstvo, ikona priateľstva. Pochádza z Egypta, zo 6. storočia. Vidíme na nej Krista, ako kladie svoju ruku na plece jeho priateľa a ide s ním, sprevádza ho.

Všetci sa môžeme spoznať v Kristovom priateľovi. Táto ikona nám pripomína to, čo je srdcom evanjelia: Áno, zmŕtvychvstalý Kristus je našim očiam neviditeľný, a predsa sa môžeme zveriť jeho prítomnosti. On sprevádza každého človeka. Pohľad na túto ikonu je už modlitbou, ktorá nás spája s Bohom.

A toto priateľstvo žijeme aj medzi sebou. Kristus nás zjednocuje v jednom spoločenstve, v spoločenstve Cirkvi. Rozšírme teda toto priateľstvo, prekonajme rozdelenia, ktoré pretrvávajú! Kiež by sme mohli urobiť všetko pre to, aby bolo očividnejšie, že Cirkev je miestom priateľstva pre všetkých!

Keď si uvedomíme priateľstvo, ktoré má Boh pre každého z nás, nadobudneme novú odvahu pre budovanie priateľstva s tými, ktorí sú nám zverení a najmä s tými, ktorí sú najzraniteľnejší. Pozornosť voči najopustenejším ľuďom má nesmiernu hodnotu v našich spoločnostiach, kde potreba byť výkonným niekedy vedie k izolácii.

Pripravili sme niekoľko kópií tejto ikony priateľstva, jednu pre každú európsku krajinu, ktorá je tu zastúpená. Dostali ste ich dnes popoludní. Počas budúceho roka vám táto ikona pomôže podniknúť malé púte dôvery na miesta, kde sa mladí stretávajú, z jedného mesta do iného, z jednej farnosti do druhej, do nemocnice či do útulku pre opustené deti, alebo na iné miesta, kde ľudia trpia. Týmto jednoduchým prostriedkom môžete sprostredkovať dobrú zvesť evanjelia.

Dnes ste predovšetkým vy, mladí, povolaní odovzdávať radosť evanjelia druhým. Pamätajte si preto: Kristus hľadá vaše priateľstvo, on vkladá Ducha Svätého do vás, on ide pre vami a sprevádza vás všade, kam pôjdete.“

Brat Alois na konci stretnutia v Záhrebe

Ikona priateľstva bude putovať celým Slovenskom.

Pozri zastávky ikony v jednotlivých regiónoch