TAIZÉ

Pravidelné modlitby na Slovensku

 

Ponúkame vám prehľad modlitieb so spevmi z Taizé, ktoré sa konajú v rôznych mestách Slovenska.

Tento zoznam je nekompletný. Ak máte vo vašej farnosti takéto modlitby a chcete, aby tu boli uvedené, môžete nám napísať: e-mail. Napíšte čas, mesto a krátky popis vašej spoločnej modlitby.

Ak by ste chceli vo vošom meste či dedine pripraviť spoločnú modlitbu ako v Taizé, prečítajte si, ako každodenne prebiehajú takéto prípravy v Taizé a aká je štruktúra takéhoto modlitbového stretnutia.

Bratislava

- raz mesačne, väčšinou v pondelok o 17:30 v kaplnke svätej Kataríny na Michalskej 8 (Staré Mesto). Presný termín zverejňujeme na facebookovej stránke alebo nás kontaktujte emailom: e-mail

- každý posledný piatok v mesiaci v jezuitskom kostole (Hlavné nám., Staré Mesto) o 20.15 hod., e-mail

Košice

- každý štvrtý štvrtok v mesiaci (okrem letných prázdnin) o 20.00 hod. vo farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Presný termín zverejňujeme v našej facebookovej skupine. Radi uvítame ďalších spevákov a hudobníkov.

Gelnica

- vždy poslednú sobotu v mesiaci v chráme sv. Michala. Pozývajú vás Evanjelická cirkev v Gelnici, Fraternita Jeruzalem a Ekumena Gelnica.

Pezinok

- vždy 4. piatok v mesiaci o 19:00 v kapuínskom kostole (Holubyho 92, Pezinok). e-mail, facebooková skupina: Taizé Pezinok.

Topoľčany

- každá posledná sobota v mesiaci o 19:30 hod. v kaplnke Kláštora sv. Alžbety. Pre aktualizácie sledujte facebookovú stránku spevokolu Gihon

Trnava

- vždy druhý piatok v mesiaci o 19:00 hod v kostole sv. Anny (uršulínsky), e-mail, facebook: Taizé v Trnave.