TAIZÉ

Pravidelné modlitby na Slovensku

 

Bratislava

- každý pondelok o 17:30 v kaplnke svätej Kataríny na Michalskej 8 (Staré Mesto), facebook alebo e-mail
- každý posledný piatok v mesiaci v jezuitskom kostole (Hlavné nám., Staré Mesto) o 20.15 hod., e-mail

Trnava

- vždy druhý piatok v mesiaci o 19:00 hod v kostole sv. Anny (uršulínsky), e-mail, facebook: Taize v Trnave.

Levice

- raz za mesiac v kostole Ducha Svätého (sidlisko Rybníky), RKFÚ: 036-6316216, e-mail

Prešov

- každý prvý piatok v mesiaci v kostole Krista Kráľa (Nám. Krista Kráľa 1, Prešov-Sekčov, autobusy: 8, 38, 32.) v čase od 22:00 do 23:00 hod. (kontakt: Tajka Hrebikova, 0908-346325, e-mail)

Topoľčany

- každá posledná sobota v mesiaci o 19:30 hod. v kaplnke Kláštora sv. Alžbety

Zlaté Moravce

- raz za mesiac v kostole sv. Michala archanjela (Nám. A. Hlinku)

Posledná aktualizácia: 18. januára 2012
Tento zoznam modlitieb so spevmi z Taizé, ktoré sa konajú na Slovensku, je nekompletný. Ak máte vo vašej farnosti takéto modlitby a chcete, aby tu boli uvedené, môžete nám napísať: Kontakt. Napíšte čas, mesto a krátky popis vašej spoločnej modlitby.