TAIZÉ

Program návštevy dobrovoľníkov z Taizé

 

Pozrite si program návštevy dobrovoľníkov z Taizé na Slovensku, ako bolo avizované v článku tu: https://www.taize.fr/sk_article38039.html.

V rámci návštevy organizujeme výstup na Obišovský hrad (okres Prešov), na ktorý ste všetci pozvaní.

Príď s nami vystúpiť na Obišovský hrad!
Stretneme sa 9.3.2024 o 14:30 v Ličartovciach (na autobusovej zastávke Ličartovce, dol. koniec) a spolu sa vydáme na cestu.
Spoločným putovaním spájame na chvíľu našu cestu s cestou druhých ľudí, známych aj neznámych. Je to symbolom toho, že aj v živote stretávame rôznych ľudí, ktorých príbeh sa od nášho môže veľmi líšiť. Na hrade sa uskutoční krátka modlitba za mier.
Inšpiráciou je list brata Matthewa z komunity Taizé, Journeying together.
Putovania sa zúčastnia dobrovoľníci z Taizé, ktorí navštívia začiatkom marca Slovensko.
V prípade zlého počasia sa presunieme na faru v Obišovciach.

Záujemcovia, ktorí by chceli dobrovoľníkov prijať po ceste na Slovensku, sa môžu ozvať koordinátorke cesty Barbore Rudolfovej na adrese: taizeslovensko gmail.com. Ich cesta začína 2. marca v Bratislave, kde majú stráviť tri dn. Potom plánujú cestu do Žiliny, Prešova, Ličartoviec a Pezinka. Záver cesty bude opäť v hlavnom meste.

Cesta dobrovoľníkov nadväzuje na medzinárodné stretnutie Together v Ríme, ktorého jadrom bola ekumenická modlitba pred začiatkom synody v septembri 2023 a európske stretnutie v Ľubľani na konci minulého roka. Tento rok sa uskutoční ekumenické stretnutie mladých Slovákov a Čechov v Prahe (19. – 21. apríla 2024).

Posledná aktualizácia: 28. februára 2024