TAIZÉ

Dni dôvery v Pezinku 2018

 
Pre množstvo mladých ľudí ekumenická komunita Taizé predstavuje jednotu, dôveru, radosť a nádej. Každý týždeň sa mladí ľudia z celého sveta stretávajú v Taizé, aby sa spoločne modlili, spievali, a aby zdieľali svoje myšlienky. S mottom "Nevyčerpateľná radosť", bratom z komunity a mladými ľuďmi zo Slovenska a Čiech sme sa stretli v Pezinku, malebnom mestečku na úpätí Malých Karpát. Tu sme sa s otvoreným srdcom pokúsili vytvoriť jednotu a objaviť Nevyčerpateľnú radosť.

Na Dni dôvery prišli aj bratia z Taizé

Pezinok koncom novembra privítal ekumenické stretnutie Dni dôvery. S mladými zo Slovenska a z Česka prišli prežiť aj dvaja bratia z komunity Taizé.

Po 15 rokoch sa na Slovensku opäť konalo ekumenické stretnutie mladých Dni dôvery. Od 23. do 25. novembra ho privítal Pezinok. Podujatie pod záštitou komunity bratov z Taizé organizovali zástupcovia Rímskokatolíckej cirkvi v Pezinku a Evanjelickej cirkvi a. v. v Pezinku a v Modre. Medzi mladých prišli aj dvaja bratia z Taizé – brat Francis a Slovák Jean-Daniel sa aktívne zúčastnili na celom stretnutí.

Dni dôvery sa na Slovensku konali už v roku 2003 v Dolnom Kubíne. Pravidelne sa však organizujú po celom svete. Tento rok už boli v Ľvove na Ukrajine a koncom októbra bolo plánované aj stretnutie v rakúskom Grazi. Teraz prišli do Pezinka. S akým cieľom? „Cieľom podujatia bolo stretnutie mladých ľudí zo všetkých kresťanských denominácií, ktoré sa nám podarilo osloviť, obnovenie vzájomnej dôvery a spoločné objavovanie prameňa nevyčerpateľnej radosti, ktorý vyvieral z Evanjelia,“ odpovedala jedna z organizátoriek, Klára Horváthová. Ako dodala, toto podujatie bolo jednou z mnohých zastávok Púte dôvery na zemi, ktorá vychádzala z Taizé a každoročne vrcholila na prelome rokov v niektorom veľkom európskom meste, kam putujú tisícky mladých z celej Európy.

Všetci ľudia tvorili jednu rodinu

Na stretnutie v Pezinku boli pozvaní hlavne mladí zo Slovenka a Česka. Prečo sa im oplatilo prísť na Dni dôvery? „Mali sme veľkú túžbu podeliť sa o neobyčajnú skúsenosť, silný zážitok priateľstva a jednoty, ktorý viacerí z nás mohli zažiť či už priamo počas pobytu v Taizé, alebo na európskych stretnutiach organizovaných bratmi z Taizé. V našej farnosti sme sa stretávali na modlitbe v duchu Taizé takmer dvadsať rokov. V posledných rokoch navštívilo Taizé viacero mladých a cítime, že to, čo sme tam pochopili, si nemôžeme nechať len pre seba,“ hovorila Klára Horváthová a na vysvetlenie pridávala slová brata Aloisa, priora komunity Taizé: „Keď sme pokračovali v Púti dôvery na zemi, prenikali sme stále hlbšie do tajomstva skutočnosti, že všetci ľudia tvorili jednu rodinu a Boh prebýval v každom človeku bez výnimky. Cez pohostinnosť, ktorú ľudia preukazovali počas týchto stretnutí, sa všetci mohli stať nositeľmi pokoja v spoločnosti.“

Chceli zdvihnúť novú vlnu solidarity

Dni dôvery mali podľa Kláry Horváthovej tiež prispieť k tomu, aby sa zdvihla nová vlna solidarity medzi ľuďmi či už v rodinách, spoločenstvách, mestách alebo na dedinách. „Ide o nevyhnutnosť deliť sa s druhými. Táto naliehavá potreba mohla spájať veriacich rôznych náboženstiev, rovnako ako ľudí veriacich a neveriacich.“
Pripomínala tiež ekumenický charakter stretnutia: „Dni dôvery mali napomôcť, aby sa zreteľnejšie prejavilo spoločenstvo, ktoré už v Kristovi existovalo medzi všetkými pokrstenými. Zatiaľ sa nám podarilo nadviazať priateľské vzťahy s evanjelickou cirkvou v Pezinku a Modre a s Cirkvou bratskou.“

Spoločne hovorili o ťažkostiach

Čo čakalo tých, ktorí sa rozhodli prísť na Dni dôvery do Pezinka? „Mohli zažiť krásu spoločnej modlitby, počas rozhovorov a pri spoločnom jedle spoznať nových ľudí a zažiť radosť z prijatia v hostiteľských rodinách. Veľká časť programu bola venovaná svedectvám a možnosti diskutovať nad textami Svätého písma s rovesníkmi, ktorí si kladú podobné otázky vo svojich životoch a prekonávajú podobné ťažkosti,“ priblížila Klára Horváthová a vysvetlila, že stretnutia ako toto mali posilniť nádej, že máme šancu žiť s dôverujúcim srdcom ako deti plné Božej lásky so solidaritou k našim blížnym.

Účastníci sa počas Dní dôvery zapojili do spoločných modlitieb s meditatívnymi spevmi, počúvali Božie slovo a modlili sa v tichu. Rovnako ako v Taizé boli súčasťou programu biblické úvody bratov z Taizé, rozhovory v malých skupinkách, workshopy, návštevy a diskusie na rôzne témy, ako aj spoločné stolovanie. Pútnici boli podľa možností ubytovaní v miestnych rodinách, čo bolo jedným z najkrajších zážitkov tohto stretnutia.

Dni Dôvery v médiách:

Blog na Postoj.sk
Relácia Doma je doma na TV Lux
Reportáž Dni dôvery na TV Lux
Youtube video Pohodový večer (aj) na tému Dni dôvery