TAIZÉ

Komunita

„Od svojej mladosti som už nikdy nezapochyboval o tom, že by život v komunite mohol byť znamením toho, že Boh je láska, láska a nič iné. Postupne vo mne rástlo presvedčenie, že by som mal založiť komunitu s mužmi, ktorí sa rozhodnú dať celý svoj život, ktorí budú túžiť porozumieť jeden druhému a žiť zmierenie v každom okamihu: komunitu, v ktorej dobrota srdca a jednoduchosť by boli uprostred všetkého.“

Brat Roger: „Boh môže iba milovať“