TAIZÉ

Ján Pavol II. v Taizé

„Táto malá jar!“

 
Pápež Ján Pavol II. navštívil Komunitu z Taizé 5. októbra 1986. Po spoločnej modlitbe v Chráme zmierenia sa stretol s bratmi komunity:

„Drahí bratia, v rodinnej dôvernosti tohto krátkeho stretnutia by som vám chcel vyjadriť svoju náklonnosť a dôveru jednoduchými slovami, ktorými pápež Ján XXIII., ktorý vás mal tak rád, jedného dňa pozdravil brata Rogera: ,Ach, Taizé, táto malá jar!`

Prajem si, aby vás Pán chránil ako rozkvitajúcu jar a aby vás zachoval malých, v evanjeliovej radosti a v rýdzosti bratskej lásky.

Každý z vás sem prišiel, aby žil v Božom milosrdenstve a v spoločenstve svojich bratov. Zasvätením sa Kristovi celou svojou bytosťou z lásky k nemu ste našli jedno i druhé.

A navyše, bez toho, aby ste sa o to usilovali, vidíte ako k vám zovšadiaľ prichádzajú tisíce mladých, ktorých priťahuje vaša modlitba a spoločný život. Ako nemyslieť na to, že títo mladí sú darom a prostriedkom, ktorý vám Boh dáva na povzbudenie, aby ste spolu, v radosti a sviežosti vášho daru, boli jarou pre všetkých, čo hľadajú skutočný život?

JPEG - 14.5 KB

Nezabúdam na to, že vo svojom jedinečnom, originálnom a v istom zmysle provizórnom povolaní môže vaša komunita vzbudiť údiv a stretnúť sa s nepochopením a podozrievaním. Ale vďaka svojej láske k zmiereniu kresťanov v plnom spoločenstve, vďaka svojej láske k Cirkvi budete i naďalej, som si tým istý, k dispozícií Pánovej vôli.

Počúvajte kritiky či návrhy kresťanov z rôznych cirkví a komunít, aby ste si z nich vzali to, čo je dobré. Zostaňte v dialógu so všetkými, neváhajte vyjadriť svoje očakávania a plány. Takto nesklamete mladých a prispejete k tomu, že úsilie dosiahnuť viditeľnú jednotu jeho Cirkvi v plnom spoločenstve tej istej viery, na ktorom Kristovi záleží, nikdy neochabne.

Viete, ako veľmi považujem ekumenizmus za svoju povinnosť, za pastoračnú prioritu svojho úradu, v ktorom počítam s vašimi modlitbami.

Tým, že sami chcete byť ,podobenstvom spoločenstva`, pomôžete všetkým, s ktorými sa stretávate, aby boli verní príslušnosti k svojej cirkvi, čo je ovocím ich výchovy a vedomej voľby, a aby zároveň čoraz viac vnikali do tajomstva spoločenstva, ktorým je v Božom zámere Cirkev.

Darom, ktorý daroval svojej Cirkvi, oslobodzuje Kristus sily lásky v každom človeku a dáva mu všeobjímajúce srdce tvorcu pokoja a spravodlivosti, schopné spojiť kontempláciu s evanjeliovým bojom za úplné oslobodenie človeka, každého človeka a celého ľudstva.

Drahí bratia, ďakujem vám, že ste ma pozvali a dali mi tak príležitosť znova prísť do Taizé. Nech vás Pán žehná a chráni vo svojom pokoji a láske!“

“Do Taizé sa prichádza ako k prameňu. Pútnik sa zastaví, občerství a ide ďalej.”

Ján Pavol II.