TAIZÉ

O Taizé

Komunita dnes

 

Komunitu Taizé tvorí asi osemdesiat bratov z takmer tridsiatich krajín a z rôznych cirkví: katolíckej, anglikánskej aj rôznych protestantských vyznaní. Už svojou existenciou je „podobenstvom spoločenstva“: hmatateľným znamením zmierenia rozdelených kresťanov i národov.

Väčšina bratov žije v burgundskej dedinke Taizé vo Francúzsku. Ďalší bratia, ktorí boli poslaní na misie, žijú a zdieľajú životné podmienky okolitých ľudí v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike a jednej okrajovej štvrti Paríža. Tieto malé bratstvá, kde žije pár bratov, ponúkajú jednoduchú prítomnosť medzi svojimi susedmi a v miestnych cirkvách. Sú zo svojej podstaty provizórne.

Počas roka komunita prijíma desaťtisíce mladých ľudí z Európy i ďalších kontinentov. Zúčastňujú sa týždenných stretnutí, pri ktorých zažívajú modlitbu a spoločný život, zaoberajú sa rozjímaním nad biblickými textami a zdieľajú sa s ostatnými v atmosfére, v ktorej sa môžu zamýšľať nad svojím životom a budúcnosťou.

Od roku 1978 komunita organizuje na konci každého roka európske stretnutia mladých. Tie sa konajú na pozvanie miestnych cirkví vždy v inom meste. Stretnutia mladých sa konajú aj v Afrike, Ázii a Amerike. Niekoľko pútí do krajín, ktoré majú tradíciu pravoslávia, umožnilo mladým ľuďom objaviť poklady tohto dedičstva.

Počas rokov Taizé navštívilo mnoho cirkevných predstaviteľov. V roku 1986 tu bol pápež Ján Pavol II., v roku 2017 ekumenický patriarcha Bartolomej z Konštantínopolu a prišli aj štyria canterburskí arcibiskupi (prvýkrát v roku 1973). Luteránski biskupi Švédska prišli spoločne dvakrát, v rokoch 1994 a 2022, a fínski luteránski biskupi v roku 2024. Taizé navštívili aj metropoliti a biskupi z rôznych pravoslávnych cirkví a mnoho biskupov a pastorov z celého sveta.

Okrem bratov hrajú dôležitú úlohu pri prijímaní mladých ľudí, ktorí jazdia do Taizé, aj sestry sv. Ondreja, medzinárodné katolícke spoločenstvo založené pred siedmimi stovkami rokov, a poľské sestry voršilky.

Bratia komunity sa živia výhradne svojou prácou. Neprijímajú žiadne dary, dotácie, dokonca ani osobné dedičstvo pre seba.

Po dramatických udalostiach večernej modlitby, ktoré viedli 16. augusta 2005 k smrti brata Rogera vo veku 90 rokov, pokračoval v diele zakladateľa komunity brat Alois, ktorého si pred mnohými rokmi brat Roger vybral za svojho nástupcu. Spolu s ostatnými bratmi v Taizé a na všetkých kontinentoch sa ujal vedenia stretnutia mladých. Zúčastnil sa tiež mnohých ekumenických stretnutí a pri rôznych príležitostiach navštevoval katolíckych, pravoslávnych a protestantských predstaviteľov, aby udržiaval spoločenstvo a priateľstvo s ich cirkvami.

V roku 2019 brat Alois zverejnil niekoľko obvinení zo sexuálneho násilia, ktoré sa týkali bratov, a komunita začala pracovať na projekte „dopracovanie sa k pravde“. Následne, ako sa ku komunite dostávali ďalšie svedectvá, bolo pôvodné vyhlásenie brata Aloisa pravidelne aktualizované. Spoločenstvo sa zaviazalo každoročne zverejňovať správu vypracovanú nezávislým tímom, ktorý bol poverený prijímaním a sledovaním upozornení týkajúcich sa ochrany osôb. Súčasťou života bratov, sestier, dobrovoľníkov a zamestnancov je teraz priebežné vzdelávanie v oblasti ochrany osôb, aby Taizé bolo bezpečným miestom pre všetkých, ktorí ho navštevujú.

2. decembra 2023 odovzdal brat Alois svoj úrad predstaveného komunity bratovi Matthewovi, ktorý ich pochádza z Británie, je anglikánskeho vyznania a v Taizé žije od roku 1986.

Posledná aktualizácia: 28. mája 2024