TAIZÉ

Púť dôvery na zemi

 
Do Taizé prichádza každoročne mnoho mladých, ako ich však možno povzbudiť k modlitbe a práci s druhými v miestach, kde žijú? Hlavnou myšlienkou púte dôvery je túžba zveriť tento zámer každému tak, aby sa vydal k.... "napredovaniu na vlastnej ceste, pretože existuje, len ak kráčame. "
JPEG - 30.8 KB

Predovšetkým stretnutie

Počas Európskeho stretnutia v Záhrebe – na jednej z nedávnych zastávok na púti dôvery na zemi- Chorvátske rodiny prijali do svojich domovov mladých Srbov, ktorí sem prišli stráviť päť dní modlitby a zdieľania, v čase keď vojna, čo rozdelila tieto národy predsa ešte nie je dávnou minulosťou.

Predtým, po Lisabonskom stretnutí, jeden z mladých opísal „festival národov”, ktorý prebiehal 31.decmbra, „Keď odznela polnoc, všetci sa objímali. Priania všetkého dobrého počuť vo všetkých jazykoch . Noví priatelia sa hľadajú v dave. Okolo obrovského ohňostroja spievame, ďakujeme si navzájom za stretnutie, za prijatie, za dary, ktoré sme si vzájomne vymenili.”

Púť dôvery je predovšetkým stretnutím, so Zmŕtvychvstalým Kristom a s druhými. Vďaka spoločnej modlitbe sa dávame Bohu celkom k dispozícií. Prostredníctvom zdieľania a pohostinnosti každý dáva súhlas k prekonávaniu bariér a rozdielov aby sme sa tak mohli vzájomne prijať a obohatiť.

Vnútorný život a ľudská solidarita

„Ako pokračujeme v „púti dôvery na zemi“, na ktorej sa stretajú mladí ľudia z mnohých krajín, chápeme čoraz hlbšie túto skutočnosť: Celé ľudstvo tvorí jednu rodinu a Boh prebýva v každom človeku bez výnimky.” (Brat Alois, List z Kalkaty)

Pre brata Rogera bolo podstatné neorganizovať akési hnutie okolo komunity. Naopak, po zúčastňovaní sa na niektorej zo zastávok púte dôvery, každý je pozvaný ísť domov a žiť to čo z z evanjelia pochopil, a robiť tak s rastúcim vedomím života , ktorý v ňom prebýva a praktickými gestami solidarity, ktoré môže uskutočňovať vo vlastnom najbližšom okolí. V mnohých krajinách sa mladí schádzajú na pravidelnú modlitbu so spevmi z Taizé, pričom sú v spojení s podstatou miestnej cirkvi.

JPEG - 29.8 KB

Keď to stretnutia v Taizé dovoľujú, bratia cestujú, aby navštívili mladých ľudí a podporili ich v hľadaní. Tieto stretnutia sú akoby malými krôčikmi na púti dôvery, umožňujú nám spoločne prehlbovať naše záväzky v Cirkvi a navštíviť miestne cirkvi.

Bratia chcú podporovať túžbu hľadať pokoj a zmierenie kdekoľvek, kde existuje. Takto sa púť dôvery zjavuje, aby sa čoraz viac zväčšovala, „až po samý kraj zeme” (Skutky apoštolov 1,8). Nedávno boli organizované stretnutia v Ázii, v Indickej Kalkate a v Juhoamerickej Bolívii v Cochabambe. Na konci každého roku sa konajú veľké stretnutia v niektorom z európskych veľkomiest.

Niektorí bratia žijú ďaleko od Taizé, prevažne s veľmi chudobnými. Pracujú medzi väzňami v Soule v Južnej Kórei, starajú sa o hluchých a nemých v Brazílii, prinášajú útechu postihnutým v Bangladéši, prijímajú veľké počty detí v Senegalskom Dakare, ... Existencia týchto „Taizé domov“ tojí na modlitbe a bratskom živote.

JPEG - 32.2 KB

Dôvera na Zemi

V tejto sekcii web-stránky môžete nájsť oznamy o nadchádzajúcich stretnutiach, návštevách bratov v rozličných krajinách, ohlasy na uplynulé stretnutia s praktickými príkladmi ľudskej solidarity, ako aj echo na život bratov v Afrike, Južnej Amerike a Ázii.

Brat Alois počas svojich návštev na iných kontinentoch pripravuje a otvára list, ktorý vychádza počas Európskeho stretnutia na konci roku. Tento list slúži ako podklad pre reflexiu na stretnutiach, ktoré sa konajú tak v Taizé ako aj na iných miestach v priebehu nasledujúceho roka. List z Cochabamby

List z Taizé, ktorý vychádza štyrikrát ročne v 17-tic jazykoch, je tiež možnosťou k modlitbe a rozjímaniu v kontexte púte dôvery.

Novinky z Taizé emailom, približne dvakrát za mesiac prinášajú správy o tom, čo sa deje v Taizé i v mnohých ďalších krajinách, oznamy o najbližších stretnutiach a zmienky o najnovších aktualizáciách na web-stránkach.

JPEG - 21.9 KB

Mnohí ľudia po celom svete sa zúčastňujú „púte dôvery” v svojom každodennom živote. ... Niekedy musíme ísť k novým horizontom, vzdialeným, či blízkym, aby sme stále znovu objavovali evanjeliovú nádej. Náš svet, kde toľké utrpenie pôsobí zhubne, potrebuje ženy a mužov, ktorí svojím životom vyžarujú Boží pokoj. Robme teda odvážne rozhodnutia, aby sme pokračovali na ceste lásky a dôvery.

Brat Alois
Montreal, Kanada
29.apríla 2007