TAIZÉ

Sľuby bratov

Vernosť na celý život

 
Po čase prípravy sa na život v komunite zaväzuje nový brat doživotným sľubom. Nasledujúce slová odznievajú v deň, keď brat komunity skladá večné sľuby.

Milovaný brat, čo si žiadaš ?

Milosrdenstvo Božie a spoločenstvo mojich bratov.

Nech Boh v tebe dokončí to, čo začal.

Brat, zveruješ sa Božiemu milosrdenstvu, pamätaj, že Pán Ježiš Kristus prichádza na pomoc tvojej slabej viere, a tým, že sa vydáva na cestu spolu s tebou, spĺňa na tebe prisľúbenie:

“Veru, hovorím vám, ktokoľvek pre mňa a pre Evanjelium opustí všetko, dostane stonásobne viac teraz, v tomto čase, bratov, sestry, matky i deti, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku život večný.“ [1]

Toto je cesta, ktorá odporuje všetkému ľudskému rozumu; ale ako Abrahám môžeš po nej kráčať vpred len vo viere a nie v nazeraní [2], v neustálej istote, že ten, kto stratí svoj život pre Krista, nájde ho [3].

Kráčaj odteraz v Kristových šľapajach. Nerob si starosti o zajtrajšok [4]. Hľadaj najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť [5].
Celkom sa odovzdaj, daruj sa a dostaneš do lona mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú [6].

Či spíš alebo bdieš, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie, bez toho, aby si vedel ako [7].

Chráň sa konať svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby ťa obdivovali [8]. Nech ti tvoj vnútorný život nespôsobuje smutný výraz, ako niekto, kto sa znetvorenou tvárou vystatuje pred ľuďmi. Pomaž si hlavu, umy si tvár, aby len tvoj otec, ktorý je v skrytosti, spoznal úmysel tvojho srdca [9].

Uchovaj sa v jednoduchosti a radosti, v radosti milosrdných, v radosti bratskej lásky.

Buď bdelý. Ak musíš napomenúť svojho brata, nech je to len medzi ním a tebou [10].

Usiluj sa o ľudské spoločenstvo so svojím blížnym.

Zdôver sa. Vedz, že jeden brat je poverený, aby ťa počúval. Maj pre neho porozumenie, aby svoju službu vykonával s radosťou [11].

Pán Ježiš Kristus ťa vo svojom milosrdenstve a vo svojej láske k tebe povolal, aby si bol v Cirkvi znakom bratskej lásky. On chce, aby si uskutočňoval so svojimi bratmi podobenstvo spoločenstva.

Teda prestaň sa odteraz pozerať späť [12], a radostne, v nekonečnej vďačnosti, nemaj nikdy strach predchádzať svitanie [13],
aby si chválil
a velebil
a ospevoval
Krista, tvojho Pána.

Prijmi ma, Pane, a budem žiť; daj, nech ťa s radosťou očakávam.

JPEG - 11.3 KB

Brat, pamätaj, že je to Kristus, komu teraz odpovieš na volanie, s ktorým sa na teba obracia:

Chceš sa zasvätiť Kristovi pre jeho lásku celým svojím bytím?
Áno, chcem.

Chceš odteraz vykonávať službu Bohu v našej komunite v spoločenstve s tvojimi bratmi?
Áno, chcem.

Chceš, zrieknuc sa všetkého vlastníctva, žiť s tvojimi bratmi nielen v komunite materiálnej, ale aj v duchovnom spoločenstve, ktoré znamená otvorenosť srdca?
Áno, chcem.

Chceš zostať v celibáte, aby si bol pohotovejší slúžiť spolu s tvojimi bratmi a aby si sa nerozdelený odovzdal Kristovej láske?
Áno, chcem.

Chceš, aby sme boli jedno srdce a jedna duša a aby sa naša jednota v službe plne uskutočnila, prijímať rozhodnutia komunity vyjadrené priorom, pamätajúc, že on je v komunite len pokorným služobníkom spoločenstva?
Áno, chcem.

Chceš, spoznávajúc vždy Krista v tvojich bratoch, bdieť nad nimi v dobrom i v zlom, v utrpení i v radosti?
Áno, chcem.

V dôsledku toho si odteraz kvôli Kristovi a Evanjeliu bratom našej komunity.

Nech je tento prsteň znakom našej vernosti v Pánovi.


Poznámky

[1porov. Mk 10, 29-30; Lk 18,29-30

[2pozri 2 Kor 5,7

[3porov. Mt 16,25

[4porov. Mt 6,34

[5porov. Mt 6,33

[6porov. Lk 6, 38

[7porov. Mk 4,27

[8porov. Mt 6,1

[9porov. Mt 6, 16-18

[10porov. Mt 18, 15

[11porov. Hebr 13, 17

[12pozri Flp 3, 13

[13porov. Ž 119, 147

Prestaň sa odteraz pozerať späť, a radostne, v nekonečnej vďačnosti, nemaj nikdy strach predchádzať svitanie,
aby si chválil
a velebil
a ospevoval
Krista, tvojho Pána.

Večné sľuby