TAIZÉ

Štrasburg 2013

Budúce európske stretnutie mladých sa bude konať v Alsaskom a Bádenskom regióne od 28. decembra 2013 do 1. januára 2014. Toto stretnutie pripravované komunitou z Taizé v spolupráci s katolíckimi diecézami a protestantskými cirkvami z dvoh brehov Rýna, zhromaždí niekoľko desiatok tisíc mladých k novej etape "púte dôvery na zemi", ktorú v 70.-tych rokoch začal brat Roger.

Mladí z celej Európy a aj spoza nej budú prijatí farnosťami, spoločenstvami a obyvateľmi regiónu.

Je to oblasť, v ktorej je prítomný dialóg a solidarita, tak Alsasko ako aj Bádensko sa stali svedkami zmierenia medzi národmi v srdci Európy. Mesto Štrasburg, ktoré je bohaté na stretnutia kultúr, svedčí o nádeji, ktorá je nevyhnutná pre budovanie solidárnej Európy.