TAIZÉ

Tallinn 2024/25

Oznámenie o 47. európskom stretnutí

 
Večer 30. decembra 2023 v Ľubľane brat Matthew oznámil, že ďalšie európske stretnutie sa bude konať v hlavnom meste Estónska koncom roka 2024.

Po vyhlásení dal brat Matthew slovo trom zástupcom estónskych cirkví:

- Chcel by som požiadať pastora Ove Sandera, aby povedal pár slov a pozval vás všetkých do Tallinnu od 28. decembra 2024 do 1. januára 2025:

- Drahé sestry a bratia v Kristovi. Je mi potešením a privilégiom, že vás môžem srdečne privítať budúci rok v Talline na Európskom stretnutí Taizé. Estónsko je malá krajina, ale s množstvom ľudí s veľkým srdcom. Estónsko nie je bohatá krajina, ale je bohaté na svoju kultúru. Estónsko je považované za celkom sekulárnu krajinu, no nájdete tu veľa ľudí s hlbokou vierou a oddanosťou Kristovi. Nech nás toto ďalšie zhromaždenie v Tallinne ako to tu v Ľubľane privedie bližšie k sebe a k Bohu a pomôže nám rásť v našom spoločnom volaní po Jeho prichádzajúcom kráľovstve. Medzitým nech s nami všetkými zostáva Otcova láska, Synovo milosrdenstvo a spoločenstvo Ducha.


- Triin Salmu má na starosti prácu s mládežou pre Estónsku evanjelickú luteránsku cirkev: Čo znamená byť mladý a kresťan v Estónsku?

- Znamená to, že sa odlišujete od ostatných ľudí. Môže to znamenať, že sa cítite vylúčení a izolovaní od ostatných mladých ľudí vo vašom okolí – napríklad v škole –, ale tiež vám to dáva šancu byť príkladom Ježiša pre ostatných. Byť menšinou v spoločnosti tiež vytvára pocit jednoty s ostatnými kresťanmi, prekonávajúc denominačné línie, najmä medzi mladými ľuďmi.


- Pastorka Tiina Klement prichádza do Taizé mnoho rokov: Čo bude toto stretnutie v tomto čase predstavovať pre cirkvi v Estónsku?

- Drahí bratia a sestry, som veľmi rada, že ďalšie európske stretnutie sa uskutoční v mojej rodnej krajine. Toto stretnutie, kde sa stretávajú tisíce mladých ľudí, aby sa modlili a navzájom zdieľali svoju vieru a život, bude pre našu estónsku mládež veľkou podporou a inšpiráciou. Pozdvihne to našich ľudí a dá nádej našej cirkvi do budúcnosti. Keďže sme malí, všetky cirkvi budú spolupracovať – to bude viditeľný znak jedného Kristovho tela a Božej prítomnosti pre celú spoločnosť. Všetci ste srdečne vítaní! Boh vám žehnaj!


Foto: Taizé Ljubljana

Posledná aktualizácia: 1. mája 2024