TAIZÉ

Návšteva dobrovoľníkov z Taizé na Slovensku marec 2024