TAIZÉ

Stará modlitba za jednotu

 

/Didache, zač. 2. stor./

Ako bol nalámaný chlieb roztrúsený po horách pozbieraný,
aby sa znova stal jedným chlebom,
tak nech sa tvoja cirkev zhromaždí v tvojom kráľovstve zo všetkých koncov zeme.
Lebo tvoja je sláva a moc skrze Ježiša Krista navždy!

Za všetko ďakujeme tebe, lebo ty si mocný, tebe patrí sláva naveky!

Pamätaj, Pane, na svoju Cirkev,
ty ju môžeš zbaviť všetkého zla
a zdokonaliť ju vo svojej láske
a pozbierať ju posvätenú zo všetkých štyroch svetových strán
do svojho kráľovstva, ktoré si pre ňu pripravil.

Lebo tvoja je moc i sláva po všetky veky vekov.