TAIZÉ

Together | Zhromaždenie Božieho ľudu

30. septembra 2023 sa v Ríme a po celom svete uskutoční ekumenické modlitbové bdenie.