TAIZÉ

30. septembra 2023

Ekumenické modlitbové bdenie v Ríme

 

Pápež František v nedeľu 15. januára v závere modlitby „Anjel Pána" ohlásil, že práci na nastávajúcej Cirkevnej Synode bude predchádzať ekumenické modlitbové bdenie a to v sobotu 30. septembra na námestí Sv. Petra v Ríme:

„Cesta jednoty kresťanov a cesta synodálnej konverzie Cirkvi sú prepojené. Pri tejto príležitosti by som rád oznámil, že v sobotu 30. septembra sa na Námestí svätého Petra uskutoční ekumenické modlitbové bdenie, pri ktorom zveríme Bohu prácu na 16. generálnom zhromaždení biskupskej synody.
Mladým, ktorí prídu na toto modlitbové bdenie ponúkneme špeciálny program na celý záver týždňa, ktorý pripraví komunita z Taizé. Už teraz pozývam bratov a sestry všetkých kresťanských vyznaní, aby sa neváhali zúčastniť na tomto "zhromaždení Božieho ľudu".

Toto zhromaždenie Božieho ľudu už niekoľko mesiacov pripravujú zástupcovia asi päťdesiat cirkevných spoločenstiev rôznych denominácií.


Pondelok 23. januára

Po tom, čo pápež František verejne ohlásil projekt "zhromaždenie Božieho ľudu", príprava tejto udalosti vstúpila do novej fázy.

- V pondelok 23. januára sa konala tlačová konferencia, ktorá mala projekt predstaviť. Vystúpili na nej kardinál Jean-Claude Hollerich, Luxemburgský aribiskup a generálny moderátor nastávajúcej katolíckej Synody, brat Alois, prior Taizé, arcibiskup Ian Ernest, riaditeľ Anglikánskeho centra v Ríme, arcibiskup Khajag Barsamian, predstaviteľ Arménskej apoštolskej Cirkvi pri Svätej Stolici (Catolicosate d’Etchmiadzin) a pastor Christian Krieger, prezident Konferencie európskych cirkví a Protestantskej Federácie Francúzska. Túto tlačovú konferenciu je možné si vypočuť online.

- Pri tejto príležitosti boli spustené internetové stránky www.together2023.net.
- Hľadáme mladých, ktorí by boli ochotní pomôcť pri prípravách tejto akcie či už v Ríme alebo v jednej z desiatich prípravných skupín, ktoré sa sformovali, aby bolo možné zastrešiť všetky rozmanité aspekty príprav, nech neváhajú napísať na volunteers together2023.net.

- Jedna z pracovných skupín sa týka témy komunikácie. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí disponujú zručnosťami v oblasti grafického dizajnu, sociálnych sietí, komunikácie a médií. Neváhajte ponúknuť vašu pomoc na media together2023.net.

Posledná aktualizácia: 26. januára 2023