TAIZÉ

Заштита у Тезеу

Безбедносна питања

 

• Као део безбедносних мера које је влада у Француској предузела за места великих окупљања, полиција или војска могу бити присутни у Тезеу.

• Један тезејски брат редовно сарађује са локалним властима по питањима безбедности.

• Сав пртљаг треба бити означен и никада га не остављати без надзора на јавним местима.

• Учесници на суретима не смеју уносити торбе или ранце у цркву. Тим младих на вратима цркве брине се да се та упутства поштују.

• Учесници на сусретима не би требало да се сами шетају изолованим стазама изван Тазеа.

• Плакати на разним местима дају јасна упутства о поступцима у случају
- терористичких напада
- пожара
- других безбедносних питања

• Вође група су одговорни за дисциплину чланова своје групе, поштујући упутства у вези са безбедношћу дата пре доласка и доласка.

• Постоји сеф за чување драгоцености.

• Ствари од вредности (новац, пасоши), фотоапарати, мобилни телефони или други лични електрични уређаји не смеју бити без надзора у шаторима, другом смештају или аутомобилима, посебно приликом пуњења.

• Током дана, присутан је тим волонтера који раде заједно са браћом како би одржали ред. Ови волонтери пролазе одговарајућу обуку за свој рад.

• Након вечерње молитве, тим волонтера који раде заједно са браћом помажу да се успостави тишина и ред у местима смештаја. Ови волонтери пролазе одговарајућу обуку за свој рад.