TAIZÉ

Наше смернице

Пракса заштите

 

У Тезеу се обавезујемо да

  • • имамо наменски тим за заштиту који се састоји од представника различитих заједница присутних у Тезеу, као и људи изван тезејске заједнице.
  • • повећамо фокус на безбедно регрутовање, обуку и подршку свих који су укључени у организовање сусрета, без обзира на њихов ниво одговорности, тако да имају самопоуздање и вештине да препознају злостављање и реагују на њега.
  • • јасно прикажемо на неколико локација у Тезеу информације о томе коме се обратити у случају било чега у вези са злостављањем или агресијом.
  • • одговоримо на све пријаве или оправдане бриге у вези са заштитом појединаца предузимањем одговарајућих заштитних мера.
  • • саслушамо и схватимо озбиљно сваку особу која пријави злостављање или агресију, без обзира на врсту злостављања, где год и кад год се то догодило.
  • • понашамо са одговорношћу према људима који могу представљати опасност за друге.
  • • обезбедимо да политика заштите, процедуре и процене ризика буду на снази и које ће се сваке године у фебруару прегледати од стране интердисциплинарне групе укључене у састанке и које ће затим потврдити независни тим за пријем и праћење извештаја.