TAIZÉ

Nota sobre la protecció de dades personals | Formulari d’inscripció

 

L’equip de trobades de Taizé recull informació personal. En concret, una adreça de correu electrònic en el formulari d’inscripció, per estar en contacte amb vosaltres sobre la participació a la trobada a la qual us inscriviu.

- Aquestes informacions no es comparteixen amb cap altra organització externa i mai no es fan servir amb finalitats comercials. Les dades es guarden en total seguretat i s’informa rigorosament a tothom qui treballa a l’equip de trobades sobre el respecte a la confidencialitat de les informacions amb les que tracten.

- Només en el cas que indiqueu el vostre interès i doneu el vostre consentiment en el formulari, Taizé pot enviar-vos ocasionalment missatges relatius a les trobades susceptibles de ser del vostre interès; per exemple, sobre una trobada a la vostra regió o al vostre país, o altres informacions que us puguin ser útils per planificar una estada futura.

- La correspondència per correu electrònic amb vosaltres, generalment, se suprimeix divuit mesos després de la trobada a la qual us heu inscrit. Totes les altres informacions personals identificables en els formularis d’inscripció (noms, adreces electròniques, números de telèfon, etc.) se suprimeixen després d’un període de 10 anys.

- Totes les vostres dades bancàries de pagament de la vostra contribució es tracten externament a través del banc: d’aquestes informacions, nosaltres rebem i guardem només la confirmació.

- Per demanar i veure les informacions personals que us concerneixen en el sistema d’inscripció de Taizé, o per demanar la seva supressió (en acabar el període que la llei ens obliga a conservar-les) o per plantejar qualsevol altra qüestió sobre la política de confidencialitat de les trobades, contacteu amb l’equip de l’acollida: per als qui venen d’Espanya i d’Andorra, per als qui venen de França.