TAIZÉ

Copyright informatie

 
© Copyright en toestemming

Website

Al het materiaal dat gepubliceerd is op deze website, staat onder copyright van © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Frankrijk, e-mail.

Toestemming om de liederen uit Taizé te gebruiken

De liederen uit Taizé worden al jarenlang in kerken gebruikt. Ze staan zelfs in liedboeken. De broeders van de gemeenschap zijn daar dankbaar voor, omdat er zo een band geschapen wordt tussen de ervaring van jongeren in Taizé en het kerkelijk leven.

Het is belangrijk de liederen te zingen met dezelfde eenvoud als in Taizé, zodat men in een kerk of een groep tegelijkertijd het lied kan ontdekken, en ook het gebed dat ermee uitgedrukt wordt.

Er bestaat een nauwe band tussen de muzikale lijn en de paar woorden die als tot in het oneindige gezongen worden. Het veelvuldig herhalen van hetzelfde lied komt voort uit een hele oude gebedswijze. Voorbeelden hiervan zijn het ‘Wees gegroet, Maria’ in het Westen en het gebed van Jezus’ Naam in de Oosterse kerken. De gemeenschap wenst dit specifieke karakter te bewaren.

Door de talrijke, op heel verschillende wijze geformuleerde verzoeken om toestemming voor het reproduceren van liederen, werden de broeders van Taizé ertoe gebracht serieus na te denken. Hoe kunnen de liederen het best hun eigen karakter behouden en hun verwijzing naar de inzet van de gemeenschap, waarmee ze gewoonlijk in verband gebracht worden?

De definitieve versie van ieder lied wordt pas uitgegeven nadat de componisten en auteurs er lang aan gewerkt hebben, daarbij steunend op de ervaring van het gebed in Taizé. Dat brengt met zich mee dat elk lied zijn eigen eenheid en stijl heeft. Deze samenwerking staat in nauw verband met het pastoraat van de gemeenschap onder jongeren, en het zoeken naar een gebedsvorm die toegankelijk is voor een groot aantal mensen tijdens de ontmoetingen in Taizé of elders.

Soms vraagt men de gemeenschap wijzigingen te aanvaarden, bijv. aanpassingen, bewerkingen, nieuwe instrumentale begeleidingen, andere teksten of nieuwe vertalingen, enz. Als deze wijzigingen aanvaard zouden worden – hoe gerechtvaardigd ze ook mogen zijn in de ogen van hun auteurs – zouden er al snel talrijke versies van de meeste liederen verschijnen, waarvan sommigen ver van het origineel afstaan. Dit probeert de gemeenschap juist te vermijden. Het lijkt van wezenlijk belang de liederen uit Taizé te laten bestaan zoals ze zijn, in hun eenvoud en in hun oorspronkelijke authenticiteit, waardoor een gebed gedragen wordt dat heel eenvoudig en meditatief is.

Daarom geeft de gemeenschap alleen toestemming voor het reproduceren van de oorspronkelijke versie, zoals ze verschijnen in de boeken uitgegeven door Taizé, of door bevoegde uitgevers in verschillende landen.

Zang

Als u de liederen wilt zingen in vieringen, openbaar of privé, is er natuurlijk geen toestemming nodig!

Opnames

Als u een opname wenst te maken van de liederen, of gedeeltes van bestaande opnames die in Taizé gemaakt werden, wilt kopiëren, is het nodig eerst met A&PT contact op te nemen om een geschreven toestemming te krijgen.

Kopiëren van liederen op papier

Als u liederen op papier wilt kopiëren of ze via internet wilt weergeven, is een voorafgaande geschreven toestemming nodig in alle gevallen. Als u niet-commerciële reproducties van de liederen wilt maken voor gebruik in een bepaalde viering, kerk, school, koor, of reproducties van een afzonderlijk lied in een liturgisch boekje voor plaatselijk gebruik, wordt u verzocht eerst aan de onderstaande uitgeverij toestemming te vragen, of anders direct aan A&PT.

Ook voor alle andere plannen om liederen te reproduceren of te gebruiken (commercieel of niet), moet men eerst contact opnemen met A&PT om een geschreven toestemming te krijgen.

Voor toestemming in Nederland en België contact opnemen met:

Uitgeverij Gooi en Sticht, Postbus 13288, 3507 LG UTRECHT, Nederland, e-mail.

Teksten

De teksten die gepubliceerd zijn op deze website, kunnen vrij op papier gekopieerd en verspreid worden voor niet-commerciële, gratis doeleinden, mits altijd de bron en het copyright vermeld worden: copyright © Ateliers et Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Frankrijk.

Een voorafgaande geschreven toestemming van A&PT is noodzakelijk voor alle andere gevallen van reproductie met een commercieel oogmerk, of voor overname in een uitgave, wat het doel en het gebruikte medium ook zij.

Een voorafgaande geschreven toestemming van A&PT is tevens noodzakelijk voor elektronische doorgave, met name via internet of telematische netwerken.

Foto’s, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden

Een voorafgaande geschreven toestemming van A&PT is noodzakelijk om andere elementen van deze website in welke vorm dan ook te kopiëren of te verspreiden.