TAIZÉ

Broeder Roger, de stichter van Taizé

Een weg van verzoening