TAIZÉ

Pelgrimage van vertrouwen op aarde

 
Er komen ieder jaar veel jongeren naar Taizé, maar hoe kunnen we hen aanmoedigen om ook dicht bij huis te bidden en zich voor voor anderen in te zetten? De pelgrimage van vertrouwen probeert een antwoord te zijn op deze vraag door ten eerste iedereen voor te stellen op weg te gaan ... "ga verder op de weg, wat deze bestaat alleen door hem te bewandelen."
JPEG - 30.8 kB

Elkaar ontmoeten is het belangrijkste

Tijdens een van de recente etappes van de ‘pelgrimage van vertrouwen’, hebben Kroatische gezinnen jongeren uit Servië in hun huis opgenomen voor de vijf dagen van gebed en onderlinge samenhorigheid, en dat zo kort na de oorlog die deze bevolkingsgroepen verscheurde.

Enige tijd voordien, na de ontmoeting in Lissabon, schreef een jongere naar aanleiding van het ‘landenfeest’ op 31 december: “Bij de klokslag van 12 uur ’s nachts omhelzen we elkaar en worden er nieuwjaarswensen uitgesproken in alle talen. Vrienden die elkaar pas enkele dagen kennen, zoeken elkaar in de mensenmassa. Rondom een vuur wordt gezongen en bedankt men elkaar voor de ontmoeting, voor de ontvangst en alles wat we elkaar gegeven hebben.”

De ‘pelgrimage van vertrouwen’ is vooral een ontmoeting met de opgestane Christus en de medemens. Dankzij het gemeenschappelijk gebed stelt iedereen zich open voor God. En door het samendelen en de gastvrijheid vinden allen het vanzelfsprekend dat men over grenzen en verschillen héén kijkt om elkaar in het hart te sluiten en innerlijk rijker te maken.

Innerlijk leven en solidariteit onder mensen

“Terwijl we de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’ voortzetten, die jongeren uit talrijke landen bij elkaar brengt, dringt steeds dieper het besef tot ons door dat alle mensen met elkaar één enkele familie vormen en dat God in ieder mens woont, zonder uitzondering.” (Frère Alois, Brief uit Calcutta).

Voor frère Roger was het van wezenlijk belang dat er geen ‘beweging’ ontstond rond de gemeenschap van Taizé. Iedereen wordt echter uitgenodigd om, na een etappe van de ‘pelgrimage van vertrouwen’ meegemaakt te hebben, thuis in het leven van alledag waar te maken wat hij uit het evangelie als pakkende boodschap heeft opgepikt. En dat met een groter bewustzijn van het eigen innerlijk leven, maar ook met concrete gebaren van solidariteit die ieder in de eigen directe omgeving kan uitvoeren. In veel landen komen jongeren regelmatig bij elkaar om gebedsvieringen te houden met liederen van Taizé, en dat altijd in contact met de plaatselijke kerk.

JPEG - 29.8 kB

Wanneer het werk van ontvangst en opvang in Taizé het mogelijk maakt, gaan broeders deze jongeren opzoeken om hen in hun zoektocht te ondersteunen. Deze ontmoetingen zijn als het ware kleine etappes van de ‘pelgrimage van vertrouwen’. Ze maken het mogelijk om samen onze inzet voor de Kerk een diepere dimensie te geven en de lokale kerken te bezoeken.

De broeders willen deze zoektocht naar vrede en verzoening ondersteunen overal waar deze actueel is: zo lijkt de ‘pelgrimage van vertrouwen’ zich steeds meer uit te breiden, “tot aan de uiteinden van de aarde” (Handelingen 1:8). De laatste tijd zijn er jongerenontmoetingen georganiseerd op andere continenten: in Azië, in Calcutta, of Cochabamba in Latijns-Amerika. Aan het einde van elk jaar wordt er een grote ontmoeting georganiseerd in een grote Europese stad.

Enkele broeders leven ver van Taizé, meestal temidden van de allerarmsten. Zij wonen in kleine fraterniteiten. In Seoul zetten ze zich in voor gevangenen, in Brazilië komen ze doofstommen te hulp en in Bangladesh gehandicapten; in Dakar vangen ze een groot aantal kinderen op… Het dagelijks leven van deze kleine gemeenschappen is gebaseerd op gemeenschappelijk gebed en broederlijk samenleven.

JPEG - 32.2 kB

Vertrouwen op aarde

In dit deel van de website vind je informatie over komende ontmoetingen en bezoeken van broeders aan verschillende landen. Er wordt verteld over de laatste ontmoetingen en er worden concrete voorbeelden gegeven van solidariteit onder mensen. Ook kun je iets te weten komen over het leven van de broeders in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

De jaarlijkse brief, geschreven door frère Alois maakt het mogelijk de overdenkingen en gebeden in het kader van de pelgrimage van vertrouwen te verdiepen.

De E-mail nieuwsbrief uit Taizé (in het Engels en 9 andere talen) verschijnt ongeveer tweemaal per maand en geeft informatie over actuele gebeurtenissen in Taizé en in vele andere landen. De nieuwsbrief kondigt ook de geplande ontmoetingen aan en geeft informatie over de laatste wijzigingen van de website.

JPEG - 21.9 kB
Bijgewerkt: 26 oktober 2007

Veel mensen, verspreid over heel de wereld, nemen deel aan de ‘pelgrimage van vertrouwen’ in hun dagelijks leven. (...) Soms moeten we op een nieuwe horizon afgaan, veraf of dichtbij, om de hoop van het evangelie te ontdekken en steeds weer opnieuw te ontdekken. Onze wereld, waar zoveel lijden ravages aanricht, heeft mensen nodig die door hun leven Gods vrede uitstralen. Laten we dus moedige beslissingen nemen om vooruit te komen op de weg van liefde en vertrouwen.

Frère Alois
Montreal, Canada
29 april 2007

Zie ook: