TAIZÉ

De levensgeloften

 
Na een voorbereidingstijd legt een nieuwe broeder zijn levensgeloften af in de gemeenschap. Dan worden de volgende woorden uitgesproken.

Geliefde broeder, wat verlang je?

De barmhartigheid van God en de gemeenschap van mijn broeders.

Moge God in jou voltooien wat Hij begonnen is.
Broeder, je vertrouwt je toe aan de barmhartigheid van God: bedenk dat Christus de Heer je zwak geloof te hulp komt en dat Hij zich met jou inzet om zijn belofte voor jou te vervullen: “Er is niemand die alles om Christus en om het evangelie heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan broers, zusters, moeders, kinderen, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.”

Deze weg druist in tegen alle menselijke verstand, maar zoals Abraham kun je alleen in geloof voortgaan en niet in aanschouwen, altijd zeker dat wie zijn leven verliest om Christus’ wil, het zal vinden.

Volg voortaan het spoor van Christus. Maak je niet bezorgd om de dag van morgen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Geef jezelf prijs, schenk je weg, en een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal in je geworpen worden.

Of je slaapt of waakt, dag in dag uit, het zaad ontkiemt en schiet op, ook al weet je niet hoe.

Zorg ervoor dat je innerlijk leven je er niet triest uit laat zien. Zalf je hoofd en was je gezicht, opdat alleen je Vader in het verborgene de bedoeling van je hart kent.

Blijf in de eenvoud en in de vreugde, de vreugde van de barmhartigen, de vreugde van de broederlijke liefde.

Wees waakzaam. Moet je een broeder terechtwijzen, doe dit dan onder vier ogen. Laat menselijke omgang met je naaste je ter harte gaan.

Open jezelf vol vertrouwen. Weet dat een broeder de taak heeft naar je te luisteren. Begrijp hem, opdat hij zijn dienst met vreugde vervult.

In zijn erbarmen en zijn liefde voor jou heeft Christus de Heer je gekozen om in de Kerk een teken van broederlijke liefde te zijn. Hij roept je om met je broeders de gelijkenis van het gemeenschapsleven waar te maken.

Wees, vergetende wat achter je ligt en je verheugend in oneindig grote dankbaarheid, nooit bang om voor dag en dauw Christus, je Heer, te loven, te prijzen en te bezingen.

Neem mij aan, Christus, en ik zal leven, en laat mij vol vreugde U verwachten.

JPEG - 11.3 kB

Geliefde broeder, Christus is het die je nu antwoord geeft op de roep die Hij tot jou richt.

Wil je, uit liefde voor Christus, je met heel je wezen aan Hem toewijden?

Ja, dat wil ik.

Wil je Gods roep vanaf heden in onze communauteit vervullen, in gemeenschap met je broeders?

Ja, dat wil ik.

Wil je met je broeders leven in gemeenschap van materiële en van geestelijke goederen, en daarbij je hart geheel openstellen?

Ja, dat wil ik.

Wil je, om meer beschikbaar te zijn in de dienst met je broeders en om je onverdeeld aan Christus’ liefde te schenken, in celibaat leven?

Ja, dat wil ik.

Wil je, opdat wij één van hart en ziel zijn, en opdat onze eenheid volledig totstandkomt, de richtlijnen van de gemeenschap aanvaarden, die door de dienaar van de gemeenschap vertolkt worden en er aan denken dat hij een arme van het evangelie is?

Ja, dat wil ik.

Wil je altijd Christus in je broeders herkennen en zo over hen waken in goede en kwade dagen, in lijden en in vreugde?

Ja, dat wil ik.

Bijgevolg, omwille van Christus en het evangelie, ben je voortaan broeder van onze gemeenschap.

Moge deze ring het teken zijn van onze trouw in de Heer.

Bijgewerkt: 23 augustus 2004

“Wees, vergetende wat achter je ligt en je verheugend in oneindig grote dankbaarheid, nooit bang om voor dag en dauw
Christus, je Heer,
te loven,
te prijzen
en te bezingen.”

De levensgeloften