TAIZÉ

Over Taizé

De gemeenschap vandaag

 
Vandaag de dag verenigt de Taizé-gemeenschap ongeveer tachtig broeders met verschillende kerkelijke achtergronden - katholiek, anglicaans, protestants - en uit bijna dertig landen. Door haar bestaan zelf is ze een “parabel van gemeenschap”: een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volkeren. séparés.
JPEG - 135.9 kB

De meeste broeders wonen in het dorp Taizé, in Bourgondië. Andere broeders, die op missie zijn gestuurd, delen de levensomstandigheden van de mensen om hen heen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in een wijk in de Parijse voorsteden. Deze kleine broederschappen van enkele broeders zijn eenvoudigweg aanwezig onder de mensen en maken deel uit van de plaatselijke kerken, maar door hun aard blijven ze tijdelijk.

Het hele jaar door ontvangt de gemeenschap tienduizenden jongeren uit Europa en andere continenten. Ze komen voor bijeenkomsten van een week, waarin ze samen gebed en leven ervaren, met tijd voor bijbelse reflectie en delen met anderen, in een omgeving waar ze vragen kunnen stellen over hun leven en hun toekomst.

Sinds 1978 organiseert de gemeenschap aan het eind van het jaar een Europese jongerenontmoeting, elk jaar in een andere stad op het continent, op uitnodiging van de plaatselijke kerken. Er worden ook jongerenontmoetingen gehouden in Afrika, Azië en Amerika. Verschillende pelgrimstochten naar landen met een orthodoxe traditie hebben jongeren in staat gesteld de schatten van dit erfgoed te ontdekken.

JPEG - 78.1 kB

In de loop der decennia hebben veel kerkleiders Taizé bezocht. Paus Johannes Paulus II kwam naar Taizé in 1986, oecumenisch patriarch Bartholomeus van Constantinopel in 2017 en sinds 1973 vier aartsbisschoppen van Canterbury. De veertien lutherse bisschoppen van Zweden zijn twee keer naar Taizé geweest, in 1994 en 2022, en de lutherse bisschoppen van Finland in 2024. Metropolieten en bisschoppen van verschillende orthodoxe kerken hebben Taizé ook bezocht, net als vele bisschoppen en voorgangers van over de hele wereld.

Naast de broeders nemen de Zusters van Sint-Andreas, een internationale katholieke gemeenschap die meer dan zeven eeuwen geleden werd gesticht, en de Poolse zusters Ursulinen een groot deel van het werk op zich dat gepaard gaat met de opvang van jongeren.

De broeders van de gemeenschap leven alleen van hun werk. Ze nemen geen giften of persoonlijke erfenissen voor zichzelf aan.

JPEG - 131.5 kB

Na het tragische overlijden van frère Roger op 90-jarige leeftijd op 16 augustus 2005 tijdens het avondgebed, zette frère Alois, die hij jarenlang als zijn opvolger had gekozen, het werk van de stichter van de gemeenschap voort en leidde hij jongerenontmoetingen met de broeders in Taizé en op alle continenten. Hij heeft ook deelgenomen aan vele oecumenische bijeenkomsten en heeft bij verschillende gelegenheden katholieke, orthodoxe en protestantse leiders bezocht om de banden van verbondenheid en vriendschap met hun kerken te onderhouden.

In 2019 publiceerde broeder Alois beschuldigingen van seksueel geweld waarbij broeders betrokken waren en begon de communiteit [“waarheidswerk”- Ascertaining the truth >https://www.taize.fr/en_rubrique3821.html]. Vervolgens werd de eerste mededeling van broeder Alois regelmatig bijgewerkt naarmate andere getuigenissen de communiteit bereikten. Elk jaar publiceerde de communiteit een verslag over het voorgaande jaar, opgesteld door een onafhankelijk team dat verantwoordelijk is voor het ontvangen en opvolgen van meldingen. Voortdurende training in de bescherming van mensen maakt nu deel uit van het leven van de broeders, zusters, vrijwilligers en medewerkers, zodat Taizé een veilige plek kan zijn voor degenen die hier komen.

Op 2 december 2023 heeft broeder Alois zijn ambt als overste overgedragen aan broeder Matthew, een Brits onderdaan van Anglicaanse afkomst, die sinds 1986 in Taizé is.

Bijgewerkt: 13 mei 2024

“Zegen ons, Christus, en hen die U aan ons hebt toevertrouwd. Bewaar ons in de geest van de zaligsprekingen,
vreugde
eenvoud
barmhartigheid.

De bronnen van Taizé