TAIZÉ

Solidariteit: operatie hoop

Doneren aan het solidariteitsfonds en financiële steun aan de ontmoetingen in Taizé

Dankzij het solidariteitsfonds Operatie Hoop ondersteunt de gemeenschap mensen over de hele wereld die in moeilijkheden verkeren, waaronder arme of zieke kinderen. Voorbeelden van projecten die Operatie Hoop ondersteunt zijn hier te vinden. Normaal gesproken ondersteunt dit fonds ook jongeren uit het zuidelijk halfrond om deel te nemen aan de ontmoetingen van Taizé. Omdat zij zelf niet over genoeg geld beschikken dekt het fonds de kosten van hun reis en verblijf in Taizé, of elders waar de ontmoetingen gehouden worden. Deze ondersteuning ligt momenteel stil vanwege de coronapandemie, maar wordt weer gestart wanneer mogelijk. Wie wil, kan bijdragen aan het werk van Operatie Hoop. Alle informatie over het doneren aan Operatie Hoop is hier te vinden.

Het ontmoetingscentrum in Taizé staat los van de broedergemeenschap en ook van Operatie Hoop. Het staat in Frankrijk geregistreerd als een vereniging, met als doel het organiseren van de ontmoetingen. Deze vereniging ("L’Association de l’Accueil à Taizé") verzamelt de financiële bijdragen van iedereen die naar Taizé komt. Hiermee worden de verschillende kosten van hun verblijf gedekt. Denk aan eten en drinken; gas, licht en water; het onderhoud van de terreinen en gebouwen; belastingen, en de salarissen van een aantal mensen uit de buurt die voor de ontmoetingen werken. In 2020 konden er vanwege de pandemie weinig mensen naar Taizé komen. Hun bijdragen waren niet genoeg om alle kosten te dekken, omdat er aanzienlijke vaste kosten gemaakt moeten worden. Daarom is hulp in het dekken van die kosten welkom. Wie daar een bijdrage aan wil leveren kan hier alle informatie vinden.

De broeders van de gemeenschap van Taizé leven enkel van hun eigen werk. Zij nemen geen giften, erfenissen of geschenken aan. Persoonlijke erfenissen worden door de gemeenschap geschonken aan de allerarmsten. In het verleden heeft de gemeenschap soms de ontmoetingen in Taizé financieel ondersteund. Maar het is moeilijk om dat in de huidige situatie te doen.


Bijdragen

Credit card (in het Engels):

Overschrijving:

Landen van de eurozone:
“Opération Espérance”
IBAN: FR76 30003 01212 00037260029 02
BIC – SWIFT: SOGEFRPP
Bank: SSociété Générale
VILLEFRANCHE PME
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

De tarieven voor internationale overschrijvingen binnen de eurozone met behulp van IBAN en BIC – SWIFT zijn identiek aan die van een nationale overschrijving (behalve voor overschrijvingen van meer dan 12.500 €).

Indien u een ontvangstbevestiging wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen aan community taize.fr of schrijven naar:
Opération Espérance
Communauté de Taizé
71250 Taizé
Frankrijk
Vermeld daarbij de overschrijvingsgegevens.
U ontvangt de bevestiging per post.

Voor meer (Engelstalige) informatie over Operatie Hoop, klik hier.