TAIZÉ

Solidariteit

Doneren aan het solidariteitsfonds en financiële steun aan de ontmoetingen in Taizé

Dankzij het solidariteitsfonds Operatie Hoop ondersteunt de gemeenschap mensen over de hele wereld die in moeilijkheden verkeren, waaronder arme of zieke kinderen. Voorbeelden van projecten die Operatie Hoop ondersteunt zijn hier te vinden. Normaal gesproken ondersteunt dit fonds ook jongeren uit het zuidelijk halfrond om deel te nemen aan de ontmoetingen van Taizé. Omdat zij zelf niet over genoeg geld beschikken dekt het fonds de kosten van hun reis en verblijf in Taizé, of elders waar de ontmoetingen gehouden worden. Deze ondersteuning ligt momenteel stil vanwege de coronapandemie, maar wordt weer gestart wanneer mogelijk. Wie wil, kan bijdragen aan het werk van Operatie Hoop.

Het ontmoetingscentrum in Taizé staat los van de broedergemeenschap en ook van Operatie Hoop. Het staat in Frankrijk geregistreerd als een vereniging, met als doel het organiseren van de ontmoetingen. Deze vereniging ("L’Association de l’Accueil à Taizé") verzamelt de financiële bijdragen van iedereen die naar Taizé komt. Hiermee worden de verschillende kosten van hun verblijf gedekt. Denk aan eten en drinken; gas, licht en water; het onderhoud van de terreinen en gebouwen; belastingen, en de salarissen van een aantal mensen uit de buurt die voor de ontmoetingen werken. In 2020 konden er vanwege de pandemie weinig mensen naar Taizé komen. Hun bijdragen waren niet genoeg om alle kosten te dekken, omdat er aanzienlijke vaste kosten gemaakt moeten worden. Daarom is hulp in het dekken van die kosten welkom. Wie daar een bijdrage aan wil leveren kan hier alle informatie vinden.

De broeders van de gemeenschap van Taizé leven enkel van hun eigen werk. Zij nemen geen giften, erfenissen of geschenken aan. Persoonlijke erfenissen worden door de gemeenschap geschonken aan de allerarmsten. In het verleden heeft de gemeenschap soms de ontmoetingen in Taizé financieel ondersteund. Maar het is moeilijk om dat in de huidige situatie te doen.


Operatie Hoop

De broedergemeenschap van Taizé leeft alleen van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen.

De gemeenschap steunt ook mensen die het moeilijk hebben in verschillende werelddelen in het bijzonder hulpbehoevende of zieke kinderen...

Daarnaast helpt de gemeenschap ook sommige jongeren die naar Taizé of de Europese, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse of Aziatische ontmoetingen komen. Veel jongeren kunnen de onkosten van hun verblijf of hun reiskosten niet opbrengen, omdat ze van zover komen...

Door Operatie Hoop kan iedereen die dit wil hieraan bijdragen:
Bijdragen.


Enkele voorbeelden van recente hulpacties door Operatie Hoop

Ondersteuning van kansarme kinderen in Zuid-Soedan

In een dorp 25 km ten zuiden van Rumbek leeft een groep van zo’n vijftig melaatse families. Zij komen uit het gebied van de ’’Great Lakes’’ (Grote Meren). Ondanks het feit dat medische behandelingen erin slagen om de ziekte te genezen en alle gevaar van besmetting uit te sluiten, blijft het verlies van ledematen soms een grote handicap en worden deze mensen geconfronteerd met sociale stigma’s. De melaatsen kunnen niet in hun eigen woonplaats blijven en hun kinderen, zelfs als die niet besmet zijn met de ziekte, zijn niet welkom op school. Het is opmerkelijk hoeveel moed en de hoop de families hebben die hun leven opnieuw hebben moeten opbouwen in grote isolatie en onzekerheid. Operatie Hoop gaat helpen met het bouwen van een school voor de eerste klassen, zodat kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, naar school kunnen blijven gaan.

De burgeroorlog, de vereiste vergoedingen en het gebrek aan scholen heeft veel jonge mensen ervan weerhouden om onderwijs te blijven volgen. Deze mensen te helpen hun mogelijkheden te verbreden is een prioriteit. Om dit signaal naar buiten te brengen werd het ’’Youth Opportunity Center’’ (Jeugdkansen Centrum) opgericht. In het gebied dat tijdens de burgeroorlog gebruikt werd voor hulpbronnen van een NGO, wil de Kerk een plaats van gastvrijheid, activiteiten en formatie creëren, open voor jonge mensen van verschillende afkomsten. Operatie Hoop zal bijdragen aan het bouwen van een multifunctionele ruimte om de lekkende tent te vervangen.

JPEG - 29.3 kB

Voorjaar 2012: Ontmoeting van jongeren uit Rumbek gedurende een bezoek van één van de broeders van Taizé aan dit land

In 2011 heeft de gemeenschap met Operatie Hoop humanitaire hulp kunnen sturen voor hen die een tekort aan voedsel hadden: 260 ton meel en 120 ton pasta. In 2007 heeft de gemeenschap duizenden tonnen meel gestuurd. In 1998 en 1999 stuurde de gemeenschap voor de eerste keer meer dan duizend ton maïs naar de bevolking van Noord-Korea, die leed onder een jarenlange droogte en overstromingen. Sinds die tijd was het elk jaar mogelijk om een teken van solidariteit te stellen door humanitaire hulp te geven aan dit land: melk en zuigflessen voor baby’s, medische instrumenten en basismedicijnen. Een broeder, die zelf uit Zuid-Korea komt, was meerdere malen in het noordelijk deel waar hij de verdeling van de goederen heeft kunnen begeleiden. In 2007 end 2011 heeft de gemeenschap ook een stage van een jaar in Frankrijk mogelijk gemaakt voor vier artsen van het Rode Kruis ziekenhuis in Noord-Korea.

In 2009 liet Taizé één miljoen bijbels drukken in China

Tijdens de Europese ontmoeting die eind 2008 40.000 jongeren in Brussel samenbracht, kondigde broeder Alois aan dat de gemeenschap van Taizé, op verzoek van vele christenen in China, één miljoen bijbels laat drukken. Er worden 200.000 complete bijbels gedrukt en 800.000 exemplaren van het Nieuwe Testament, inclusief de psalmen. Deze editie werd gedrukt in Nanjing. Vanuit Nanjing werden de boeken in de loop van 2009 in fases over heel China verspreid.

In 2009 steunde de gemeenschap van Taizé ook verschillende bijbelactiviteiten van de protestantse kerk in China. Deze steun wordt voortgezet in 2010 en 2011.

Steun aan aids-weeskinderen in Ethiopië

Operatie Hoop gaat door met de hulpverlening aan religieuzen in Ethiopië. Dit hulpprogramma draait al vijftien jaar. De zusters bekommeren zich in Addis-Abeba om kinderen die wees zijn geworden als gevolg van aids en om gezinnen die lijden aan lepra.

Burkina Faso

De bevolking van dit Sahel-land, waar het droogteseizoen onafgebroken negen maanden duurt, is aangewezen op open waterputten die vaak droogvallen. De vrouwen moeten dan brak water putten uit kunstmatig aangelegde waterbassins waar tijdens het regenseizoen regenwater wordt opgevangen. Soms moeten ze tien kilometer lopen om water te vinden en de enkele putten die er nog zijn, geven aanleiding tot conflicten vanwege het lange wachten en de schaarsheid van het water. Via Operatie Hoop kunnen er nieuwe putten geslagen en waterpompen geïnstalleerd worden. Deze putten zijn onmisbaar om het menselijk lichaam gezond te houden en om ziekten te voorkomen.

In 2010 heeft Operatie Hoop ook een project gesteund dat melk verschaft voor kinderen in het ziekenhuis van Nanoro in Burkina Faso.

Solidariteit na rampen in Bolivia

In 2007 werden verschillende staten van Bolivia geraakt door overstromingen. Dit was het ergst in de staat Beni. Operatie Hoop hielp om voedsel te kopen voor gezinnen in de omgeving van Trinidad, die hun huizen verloren en die in kampen wonen.

In de vlaktes van Bolivia vormde regen het probleem. Maar in de bergen was het andersom: Altiplano onderging een zware droogte. Operatie Hoop hielp boerengezinnen in El Alto, die zaad en werktuigen nodig hadden om het land te bewerken.

Scholen in Bangladesh

Operatie Hoop steunt scholen in Mymensingh in Bangladesh. In totaal bezoeken meer dan 1500 kinderen deze scholen. Hier leren jonge onderwijsgevenden, moslim, hindoe of christen, samen te werken. Allen zijn nog student en op deze wijze verdienen ze geld om hun studie te betalen. Deze studenten begrijpen dat om zelf geholpen te worden, het belangrijk is dat zij ook iets van zichzelf geven. Ze geven een gedeelte van hun vrije tijd om arme kinderen iets bij te brengen. Dienstbaar zijn voor de armen versterkt het gevoel deel uit te maken van één grote mensenfamilie.

Bekijk:
Schooltjes rond Mymensingh

Een opvangcentrum voor zieken in Cambodja

Operatie Hoop steunde een opvangcentrum voor zieken, dat tot 2013 bestond, op initiatief van de parochie ‘Het Kind Jezus’ van Boeng Tumpun, in Cambodja. Om te voorzien in de behoeften van arme dorpsbewoners uit de verschillende provincies van het land, heeft de parochie dit project in gang gezet om zo de waardigheid van de zieken te bevorderen en hun de noodzakelijke medische zorg te verlenen. De hoofdstad, Phnom-Penh, ligt dichtbij en dat vergemakkelijkt, indien nodig, een opname in een ziekenhuis. De giften maken zo’n ziekenhuisopname mogelijk, maar dragen ook bij aan de financiering van het opvangcentrum wat betreft de betaling van het personeel, het onderhoud van de lokalen, de opvangkosten en de kosten van medicijnen.

Bijdragen

Credit card (in het Engels):

Overschrijving:

Landen van de eurozone:
“Opération Espérance”
IBAN: FR76 30003 01212 00037260029 02
BIC – SWIFT: SOGEFRPP
Bank: SSociété Générale
VILLEFRANCHE PME
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

De tarieven voor internationale overschrijvingen binnen de eurozone met behulp van IBAN en BIC – SWIFT zijn identiek aan die van een nationale overschrijving (behalve voor overschrijvingen van meer dan 12.500 €).

Indien u een ontvangstbevestiging wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen aan community taize.fr of schrijven naar:
Opération Espérance
Communauté de Taizé
71250 Taizé
Frankrijk
Vermeld daarbij de overschrijvingsgegevens.
U ontvangt de bevestiging per post.

Voor meer (Engelstalige) informatie over Operatie Hoop, klik hier.