TAIZÉ

Stellingname broeder Alois

In de kerk en in Taizé moet het werken aan de waarheid worden voortgezet

 
Ter gelegenheid van de Europese jongerenontmoeting in Rostock schreef broeder Alois de volgende tekst. Hierin maakt hij de balans op van het werk aan de waarheid dat Taizé in 2019 is begonnen.

Taizé, 5 december 2022

Mijn broeders en ik zijn ons bewust van het lijden van mensen die het slachtoffer zijn van geestelijk misbruik en seksueel geweld in de kerk. De pijn, veroorzaakt door deze misdrijven en overtredingen, is vaak nog verergerd door het gebrek aan duidelijkheid en snelheid bij het aanpakken van deze situaties. In 2019 communiceerden we dat ook in Taizé broeders van onze gemeenschap zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Luisterend naar de slachtoffers word ik me steeds meer bewust van de diepte van deze wonden. Wat er gebeurd is, is voor ons onverdraaglijk en schandalig en behoedt ons ervan om onze gemeenschap te idealiseren.

We zijn ons ook bewust van de verantwoordelijkheid die op ons als broeders rust, omdat we week na week jongeren ontvangen die bij ons komen met de hoop vertrouwen te vinden in God, in het leven en in zichzelf. Daarom is het essentieel dat degenen die in Taizé het slachtoffer zijn geworden van misbruik, over contactgegevens beschikken (e-mail en website www.taize.fr/protection), zodat zij erover kunnen praten en gehoord worden; dat degenen die hier of elders slachtoffer zijn geworden de mogelijkheid hebben dit te uiten; en dat de integriteit van eenieder in Taizé wordt beschermd, evenals bij de bijeenkomsten die wij op andere plaatsen organiseren.

Als wij op deze weg verder kunnen gaan, dan is dat dankzij mensen die de moed hebben gehad om ons te vertellen over de misstanden in Taizé, en dankzij instanties buiten onze gemeenschap die ons kritisch adviseren.

Wij zetten de pelgrimstocht van vertrouwen en de ontmoetingen voort, waarbij we denken aan het lijden van degenen wier vertrouwen is geschonden, luisteren naar opmerkingen en suggesties van buitenaf, en alles in het werk stellen, zowel binnen de gemeenschap als in onze pastorale taak, om van Taizé een veilige plaats voor iedereen te maken. Wij willen met deze houding voortgaan, met een hernieuwd bewustzijn van wat er van ons verwacht wordt.

Broeder Alois
Bijgewerkt: 12 december 2022