TAIZÉ

Werk van de broeders

“Onze roeping als gemeenschap heeft ons verplicht om uitsluitend van ons werk te leven, en geen giften, erfenissen of geschenken te aanvaarden – niets, absoluut niets. De moed om, onbevreesd voor mogelijke armoede, geen kapitaal achter de hand te houden, geeft een vredige kracht.”

De bronnen van Taizé, pag. 80-81