TAIZÉ

Nieuws

Oekraïne | Voorstel voor een vredesgebed

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben christenen van over de hele wereld gebeden voor vrede. Hieronder vind je een voorstel voor een gebedsviering met liederen uit Taizé.

Daarnaast kun je via deze pagina op de website een voorbede naar de broeders sturen.

Voorstel voor een vredesgebed

Lied

Laudate omnes gentes of Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Gebed van Broeder Alois

Christus Jezus, nu we in stilte voor u staan, laten we dit vurige gebed tot u opstijgen: sta niet toe dat er nog langer wapens worden afgevuurd op Oekraïne! Ontvang hen die sterven door geweld en oorlog in uw liefde, troost hun rouwende families, toon uw aanwezigheid aan hen die in angst leven of zijn gevlucht. Ondersteun hen die een verlangen naar vrede koesteren en die zich, in Oekraïne, Rusland, Belarus of elders, inzetten voor een einde aan oorlog. Oog in oog met een ondraaglijk lijden, geloven we dat uw woorden van liefde en vrede nooit zullen vergaan. U gaf uw leven aan het kruis, en opende voor ons een toekomst, zelfs voorbij de dood. Nu we op weg zijn naar Pasen, zal het licht van uw opstanding ons leiden, zelfs in het duister, en ons eraan blijven herinneren dat het kwaad nooit het laatste woord heeft. En we smeken u: geef vrede in onze dagen. U bent onze hoop.

Psalm

Tussen elk vers kan Bonum est confidere worden gezongen


Hoe lang nog, God, zal de tegenstander U bespotten?
Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen?
Waarom houdt uw hand zich in bedwang?
Hef uw machtige hand en sla toe.

God, mijn koning van oudsher,
die verlossing brengt in het hart van het land!
U hebt bronnen en beken laten ontspringen,
altijd stromende rivieren drooggelegd.

Van U is de dag, van U is de nacht,
U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
U hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter, U hebt ze gevormd.

Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren,
vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Houd uw verbond voor ogen – vol is het land
met duistere oorden, holen van geweld.

Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan,
laat zwakken en armen uw naam loven.
Sta op, God, verdedig uw zaak,
bedenk dat dwazen U dag na dag bespotten,


uit Psalm 74

Lezing

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.


2 Korintiërs 1:3-4

Lied
Dona nobis pacem

Stilte

Voorbeden

Kyrie 10 kan worden gezongen na elke voorbede.

 1. Voor iedereen die in Oekraïne woont. Voor de oorlogsslachtoffers en hun rouwende geliefden. Voor allen die gewond zijn geraakt.
 2. Voor gezinnen, jongeren, kinderen en ouderen die moeten leven in angst voor bombardementen.
 3. Voor mensen die hun huis hebben moeten verlaten - verbannenen, vluchtelingen, ontheemden en voor hen die ze opvangen.
 4. Voor hen die extra kwetsbaar zijn, geen plek hebben om naar toe te gaan, zich machteloos voelen nu ze geconfronteerd worden met de gevolgen van oorlog.
 5. Voor de leiders van de naties en allen die de loop der gebeurtenissen kunnen beïnvloeden, dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komt.
 6. Voor kerkleiders. Mogen zij begrijpen hoe ze mensen die worden getroffen door dit vreselijke lot kunnen begeleiden.
 7. Voor vredestichers. Voor iedereen in Oekraïne, Rusland, Belarus en elders die zich toelegt op het openen van dialogen en het bewerkstellingen van gerechtigheid.

Onze Vader

Zegen

U zegent ons, Christus Jezus, u bent onze vrede en onze hoop.

Liederen

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Oekraïne | Een solidariteitsinitiatief voor de opvang van vluchtelingen

In het licht van de humanitaire crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, opent Taizé een platform om mensen uit een gastland in contact te brengen met vluchtelingen die Oekraïne hebben moeten verlaten.

In de afgelopen jaren hebben veel jongeren uit Oekraïne deelgenomen aan de bijeenkomsten van de pelgrimage van vertrouwen in Europa. Op dit ogenblik hebben vele gezinnen, vooral moeders met hun kinderen, hun land moeten verlaten om elders een toevluchtsoord te zoeken. Op veel plaatsen ontstaat een dynamiek van solidariteit om hen te verwelkomen en Taizé wil deze dynamiek ondersteunen.

In samenwerking met onze vrienden in Oekraïne en in de buurlanden, met solidariteitsverenigingen en ook met de Oekraïense ambassade in Parijs, stellen wij voor dat plaatselijke kerkgemeenschappen en/of of groepen voorbereidingen treffen om hun te ontvangen. Tegelijkertijd willen we iedereen die bereid is mensen te verwelkomen op het volgende wijzen:

 • In dit stadium verzamelen we aanbiedingen, maar we kunnen niet garanderen dat er onmiddellijk een gezin kan worden gevonden. De omvang van de toekomstige aankomsten is moeilijk in te schatten.
 • Het is ook moeilijk te zeggen hoe lang deze gezinnen uw steun nodig zullen hebben.
 • Voor een alleenstaande, of zelfs een gezin, kan het te veel moeite zijn. Het heeft de voorkeur om samen met anderen deze verantwoordelijkheid te dragen in het verband van een kerkgemeenschap of groep.
 • Tot slot: Taizé helpt via dit initiatief mensen met elkaar in contact te brengen, maar kan niet specifieke situaties begeleiden of hulp of follow-up bieden.

Gelieve het welkomstformulier zorgvuldig in te vullen in het Engels. Indien u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via dit adres.

Hartelijk dank voor uw beschikbaarheid!

Persbericht | De zomer is begonnen in Taizé

[Woensdag 14 juli 2021]

Na een moeilijk jaar door de pandemie zijn de internationale bijeenkomsten weer begonnen in Taizé. Samen met de autoriteiten is een protocol opgesteld dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers moet waarborgen. Hierdoor kunnen honderden mensen deelnemen aan de activiteiten in Taizé: gemeenschappelijke gebeden, uitwisseling en kleine groepen, workshops, en corvée.

Er staan ook een aantal bijzondere evenementen op het programma:

 • 15-18 juli: vierde ontmoeting van jonge moslims en christenen met bijdragen van leiders van beide religies.
 • 22-29 augustus: een programma speciaal voor 18-35-jarigen, rond het thema voor 2021: ‘Hoop blijven houden in goede en slechte tijden’.
 • Iedere zaterdagmiddag wordt er een workshop online aangeboden. De thema’s en sprekers zijn te vinden op onze website.

Kort nieuws

 • Het avondgebed is elke avond te beluisteren op de site van Taizé, op zaterdagavond is het gebed te volgen op het Youtubekanaal van Taizé.
 • De broeders hebben de afgelopen maanden verschillende nieuwe producten ontwikkeld waaronder koekjes en kruidenthee, deze zijn te koop in de winkel van Taizé, maar ook online.

Accreditatie

Om een rapportage te maken, foto’s van hoge resolutie te krijgen, of een interview met broeders of vrijwilligers aan te vragen, kunt u mailen naar media taize.fr.

Op de hoogte blijven

Bent u een journalist en wilt u drie keer per jaar de persberichten van Taizé ontvangen? Stuur dan een e-mail naar dit adres.

Een dubbel jubileum in Taizé

Deze week brengt een dubbel jubileum van Taizé met zich mee: het 80e jubileum van Broeder Roger’s eerste aankomst in Taizé op 20 augustus 1940 en het vijftiende jaar van de herdenking van zijn dood op 16 augustus 2005.

Deze week brengt een dubbel jubileum van Taizé met zich mee: het 80e jubileum van Broeder Roger’s eerste aankomst in Taizé op 20 augustus 1940 en het vijftiende jaar van de herdenking van zijn dood op 16 augustus 2005.

Woorden van Broeder Alois

Deze datum, 20 augustus, doet ons denken aan het begin van de gemeenschap, waarvan het idee al verscheidene jaren gegroeid was in het hart van Broeder Roger. Het ontwikkelde zich langzaam, in een stap-voor-stap zoektocht met veel onderzoek, aarzeling en twijfel, tot het beslissende moment dat de eerste broeder zijn levensgelofte aflegde, op Pasen 1949. Dit oprichtende dynamisme van broeder Roger kwam toen steeds terug in zijn leven, het is het duidelijkst geuit in zijn schrijven van de Regel en later van De bronnen van Taizé.

Het is het zeker waard om te mediteren op de manier van het doen van de dingen van Broeder Roger en onszelf er door te laten inspireren. Toen hij zijn land verliet om naar Taizé te komen, had hij nog geen definitief plan klaar. Hij wist niet wat God van hem verwachtte op de lange termijn. Hij wist alleen dat hij moest beginnen en hij was klaar om de eerste stap te zetten. Door het zetten van een eerste stap, ontdekken we de tweede en dan langzaam ook de volgende stappen op de weg. Deze benadering is het die Broeder Roger zijn hele leven nastreefde. Dit is wat de datum 20 augustus voor ons kan symboliseren.

Gebed voor 20 augustus

Zoals elke dag, is het gebed van Broeder Alois op deze webpagina online gepubliceerd.


Levende God, op deze dag prijzen we u voor de roeping die u aan onze broeder Roger gaf. Tachtig jaren geleden kwam hij naar Taizé met het verlangen om een spiritueel leven te introduceren in een regio waar vrouwen en mannen slachtoffer waren van een van de grote scheuren in de wereld. Navolgend in zijn voetstappen, nodigt u ons uit om getuigen te zijn van gemeenschap, zodat christenen verenigd mogen worden en om te helpen uw vrede te laten schijnen in de mensheid.


Enkele artikelen om te lezen

In het Engels

 • Article on the site of Vatican News

In het Frans

 • Interview with Br Alois on the site of the Catholic Church in France
 • Article on the site of France 3 Bourgogne
 • Article on the site of cath.ch

In het Italiaans

 • Interview with Br Alois in the Osservatore Romano
dindag 25 april

Patriarch Bartholomeus komt naar Taizé

Enkele dagen na Pasen heeft de gemeenschap van Taizé een heel bijzonder bezoek: voor de eerste keer komt Patriarch Bartholomeus van Constantinopel. Hij zal op 25 april a.s. voor enkele uren in Taizé zijn. De pelgrimage naar Taizé van de Oecumenisch Patriarch is de afsluiting van een pastoraal bezoek aan Zwitserland naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het Orthodoxe centrum van Chambésy.


Het middelpunt van het bezoek, is de deelname van de Patriarch aan het gemeenschappelijk gebed van Taizé om 12 uur, in de Verzoeningskerk, samen met de broeders, vertegenwoordigers van verschillende Kerken en de jongeren die voor die week in Taizé zijn.

Het gebed is voor iedereen toegankelijk. Alleen degenen die speciaal voor die dag naar Taizé willen komen en hier ook blijven eten, en deelnemen aan een van de workshops aan het begin van de middag, worden gevraagd zich in te schrijven via de website van Taizé.

Mensen die de week ervoor in Taizé zijn en die van plan waren op zondag 23 april te vertrekken, kunnen tot dinsdag 25 april blijven. Voor volwassen ouder dan 30 jaar geldt dit zolang er onderkomen beschikbaar is. Als je je al ingeschreven hebt, kunt je de inschrijving online wijzigen.