TAIZÉ

Nieuws

Oekraïne | Voorstel voor een vredesgebed

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben christenen van over de hele wereld gebeden voor vrede. Hieronder vind je een voorstel voor een gebedsviering met liederen uit Taizé.

Daarnaast kun je via deze pagina op de website een voorbede naar de broeders sturen.

Voorstel voor een vredesgebed

Lied

Laudate omnes gentes of Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Gebed van Broeder Alois

Christus Jezus, nu we in stilte voor u staan, laten we dit vurige gebed tot u opstijgen: sta niet toe dat er nog langer wapens worden afgevuurd op Oekraïne! Ontvang hen die sterven door geweld en oorlog in uw liefde, troost hun rouwende families, toon uw aanwezigheid aan hen die in angst leven of zijn gevlucht. Ondersteun hen die een verlangen naar vrede koesteren en die zich, in Oekraïne, Rusland, Belarus of elders, inzetten voor een einde aan oorlog. Oog in oog met een ondraaglijk lijden, geloven we dat uw woorden van liefde en vrede nooit zullen vergaan. U gaf uw leven aan het kruis, en opende voor ons een toekomst, zelfs voorbij de dood. Nu we op weg zijn naar Pasen, zal het licht van uw opstanding ons leiden, zelfs in het duister, en ons eraan blijven herinneren dat het kwaad nooit het laatste woord heeft. En we smeken u: geef vrede in onze dagen. U bent onze hoop.

Psalm

Tussen elk vers kan Bonum est confidere worden gezongen


Hoe lang nog, God, zal de tegenstander U bespotten?
Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen?
Waarom houdt uw hand zich in bedwang?
Hef uw machtige hand en sla toe.

God, mijn koning van oudsher,
die verlossing brengt in het hart van het land!
U hebt bronnen en beken laten ontspringen,
altijd stromende rivieren drooggelegd.

Van U is de dag, van U is de nacht,
U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
U hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter, U hebt ze gevormd.

Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren,
vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Houd uw verbond voor ogen – vol is het land
met duistere oorden, holen van geweld.

Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan,
laat zwakken en armen uw naam loven.
Sta op, God, verdedig uw zaak,
bedenk dat dwazen U dag na dag bespotten,


uit Psalm 74

Lezing

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.


2 Korintiërs 1:3-4

Lied
Dona nobis pacem

Stilte

Voorbeden

Kyrie 10 kan worden gezongen na elke voorbede.

 1. Voor iedereen die in Oekraïne woont. Voor de oorlogsslachtoffers en hun rouwende geliefden. Voor allen die gewond zijn geraakt.
 2. Voor gezinnen, jongeren, kinderen en ouderen die moeten leven in angst voor bombardementen.
 3. Voor mensen die hun huis hebben moeten verlaten - verbannenen, vluchtelingen, ontheemden en voor hen die ze opvangen.
 4. Voor hen die extra kwetsbaar zijn, geen plek hebben om naar toe te gaan, zich machteloos voelen nu ze geconfronteerd worden met de gevolgen van oorlog.
 5. Voor de leiders van de naties en allen die de loop der gebeurtenissen kunnen beïnvloeden, dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komt.
 6. Voor kerkleiders. Mogen zij begrijpen hoe ze mensen die worden getroffen door dit vreselijke lot kunnen begeleiden.
 7. Voor vredestichers. Voor iedereen in Oekraïne, Rusland, Belarus en elders die zich toelegt op het openen van dialogen en het bewerkstellingen van gerechtigheid.

Onze Vader

Zegen

U zegent ons, Christus Jezus, u bent onze vrede en onze hoop.

Liederen

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Oekraïne | Een solidariteitsinitiatief voor de opvang van vluchtelingen

In het licht van de humanitaire crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, opent Taizé een platform om mensen uit een gastland in contact te brengen met vluchtelingen die Oekraïne hebben moeten verlaten.

In de afgelopen jaren hebben veel jongeren uit Oekraïne deelgenomen aan de bijeenkomsten van de pelgrimage van vertrouwen in Europa. Op dit ogenblik hebben vele gezinnen, vooral moeders met hun kinderen, hun land moeten verlaten om elders een toevluchtsoord te zoeken. Op veel plaatsen ontstaat een dynamiek van solidariteit om hen te verwelkomen en Taizé wil deze dynamiek ondersteunen.

In samenwerking met onze vrienden in Oekraïne en in de buurlanden, met solidariteitsverenigingen en ook met de Oekraïense ambassade in Parijs, stellen wij voor dat plaatselijke kerkgemeenschappen en/of of groepen voorbereidingen treffen om hun te ontvangen. Tegelijkertijd willen we iedereen die bereid is mensen te verwelkomen op het volgende wijzen:

 • In dit stadium verzamelen we aanbiedingen, maar we kunnen niet garanderen dat er onmiddellijk een gezin kan worden gevonden. De omvang van de toekomstige aankomsten is moeilijk in te schatten.
 • Het is ook moeilijk te zeggen hoe lang deze gezinnen uw steun nodig zullen hebben.
 • Voor een alleenstaande, of zelfs een gezin, kan het te veel moeite zijn. Het heeft de voorkeur om samen met anderen deze verantwoordelijkheid te dragen in het verband van een kerkgemeenschap of groep.
 • Tot slot: Taizé helpt via dit initiatief mensen met elkaar in contact te brengen, maar kan niet specifieke situaties begeleiden of hulp of follow-up bieden.

Gelieve het welkomstformulier zorgvuldig in te vullen in het Engels. Indien u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via dit adres.

Hartelijk dank voor uw beschikbaarheid!

Persbericht | De zomer is begonnen in Taizé

[Woensdag 14 juli 2021]

Na een moeilijk jaar door de pandemie zijn de internationale bijeenkomsten weer begonnen in Taizé. Samen met de autoriteiten is een protocol opgesteld dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers moet waarborgen. Hierdoor kunnen honderden mensen deelnemen aan de activiteiten in Taizé: gemeenschappelijke gebeden, uitwisseling en kleine groepen, workshops, en corvée.

Er staan ook een aantal bijzondere evenementen op het programma:

 • 15-18 juli: vierde ontmoeting van jonge moslims en christenen met bijdragen van leiders van beide religies.
 • 22-29 augustus: een programma speciaal voor 18-35-jarigen, rond het thema voor 2021: ‘Hoop blijven houden in goede en slechte tijden’.
 • Iedere zaterdagmiddag wordt er een workshop online aangeboden. De thema’s en sprekers zijn te vinden op onze website.

Kort nieuws

 • Het avondgebed is elke avond te beluisteren op de site van Taizé, op zaterdagavond is het gebed te volgen op het Youtubekanaal van Taizé.
 • De broeders hebben de afgelopen maanden verschillende nieuwe producten ontwikkeld waaronder koekjes en kruidenthee, deze zijn te koop in de winkel van Taizé, maar ook online.

Accreditatie

Om een rapportage te maken, foto’s van hoge resolutie te krijgen, of een interview met broeders of vrijwilligers aan te vragen, kunt u mailen naar media taize.fr.

Op de hoogte blijven

Bent u een journalist en wilt u drie keer per jaar de persberichten van Taizé ontvangen? Stuur dan een e-mail naar dit adres.

Broeder Alois: ’Welkom – we zien ernaar uit om je te ontmoeten!’

Nu de zomer is begonnen, zijn we als broeders zeer verheugd om iedereen, die zich voorbereidt heeft om de komende weken naar Taizé te komen, van harte te verwelkomen. Samen met de zusters in Taizé en Ameugny en de jonge vrijwilligers die de afgelopen maanden in Taizé hebben gewoond, kunnen we zeggen: "We hebben jullie gemist!"

Uiteraard zal ook deze zomer nog in het teken staan van de moeilijke gezondheidssituatie in verband met de coronapandemie. We zullen de gezondsheidsaanbevelingen in acht moeten nemen en niet moeten denken dat alles al achter de rug is. We blijven in gedachten bij iedereen die zwaar getroffen of verzwakt is in de afgelopen periode, en we blijven ook bidden voor de zorgprofessionals die aan zoveel zijn blootgesteld.

Laten we blij zijn dat we elkaar na zoveel moeilijke maanden weer kunnen ontmoeten! Deze zomer zullen er elke week een paar honderd jongeren in Taizé zijn, voornamelijk individuen of kleine vriendengroepen, maar ook volwassenen en gezinnen. We zijn verheugd om weer met jullie te kunnen bidden in de Verzoeningskerk, en naar jullie te kunnen luisteren.

We zijn ons ervan bewust dat het vanuit sommige landen nog niet mogelijk is om naar Frankrijk te komen. We blijven daarom de audio van alle avondgebeden livestreamen, en op zaterdagavond is er ook een videoverbinding. Daarnaast wordt er elke zaterdagmiddag een workshop live uitgezonden vanuit Taizé.

Nu de zomer is begonnen, wil ik tot slot iedereen bedanken die de ontmoetingen in Taizé financieel heeft gesteund in de afgelopen maanden, en ook iedereen die zijn of haar dankbaarheid heeft geuit voor de online gebeden en andere tekenen van verbondenheid met de gemeenschap.

Welkom – we zien ernaar uit om je te ontmoeten in Taizé!

Broeder Alois

Covid-19 | De ontvangst van Taizé is gesloten

Geconfronteerd met de heropleving van de Covid-19-pandemie in Frankrijk, hebben de autoriteiten besloten dat er vanaf vrijdag 30 oktober in heel Frankrijk een lockdown is.

Dus zal ook de ontvangst in Taizé gesloten moeten blijven, tot in ieder geval 15 december.