TAIZÉ

Nieuws

Echo’s van de Goede Week in Taizé

Op deze pagina worden echo’s van de vieringen van de Goede Week en Pasen in Taizé gepubliceerd. Het is nog steeds mogelijk om het avondgebed live te volgen via de website.

Palmzondag

Voor Palmzondag verzamelden de broeders en jongeren in Taizé zich om 9.15 uur bij de bron Saint-Etienne. De zegening van de olijftakken werd gedaan door de lutherse bisschop Fredrik Modéus, uit Växjö in Zweden, en door Zr. Delia, van de protestantse diaconiegemeenschap in Riehen in Zwitserland. Hier zijn de gebeden die zij beiden voor de gelegenheid schreven.

- van bisschop Fredrik :

Christus, U gaat het pad van de liefde voor ons en vóór ons. Wanneer wij aarzelen, wacht U geduldig. Vandaag staan we op de drempel van het mysterie. Laten we U volgen in vertrouwen, liefde en gehoorzaamheid, en onszelf verheffen naar het eeuwige leven.. Amen.

- Van Zr Delia :

Jezus Christus, u kwam Jeruzalem binnen - zachtmoedig en nederig van hart. U kwam - niet om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven voor ons te geven. En door uzelf te geven, verwelkomt u ons. In onze vreugde, in onze liederen, bespeurt U ons verlangen naar U. In U stellen we ons vertrouwen. Laten we in deze Goede Week uw liefde verwelkomen. Amen.

De intocht van Jezus in Jeruzalem in gedachten nemend, ging iedereen vervolgens op weg naar de Kerk van de Verzoening, takken in de hand.

Broeder Matthew in privé-audiëntie ontvangen door paus Franciscus

Op maandag 18 maart werd broeder Matthew voor het eerst sinds hij prior is van de Taizé-gemeenschap op privé-audiëntie ontvangen door paus Franciscus.

Tijdens hun uitwisseling bedankte broeder Matthew paus Franciscus voor zijn ambt als bisschop van Rome en deelde hij de diepe dankbaarheid van zoveel christenen uit verschillende kerken voor de " Together " bijeenkomst van Gods volk op 30 september, in het bijzonder voor de slotzegening die de paus samen met een twintigtal kerkleiders gaf.

De Europese bijeenkomsten in Ljubljana, eind december 2023, en de bijeenkomst die wordt voorbereid in Tallinn, Estland, eind december 2024, werden ook genoemd, evenals de uitnodiging van broeder Mattheüs om "pelgrims van vrede" te worden in deze tijd van groot lijden in zoveel delen van de wereld.

 [1]


Kort nieuws

□ Voordat broeder Matthew in Rome aankwam, nam hij met twee andere broeders uit de gemeenschap in Assisi deel aan de een oecumenische conferentie over het thema “Festival van de Schepping, mysterie van de Schepping” waarbij hij sprak in het eerste panel getiteld “Oecumenische Kairos - vruchtbare grond voor het scheppingsfestival”.

□ Afgelopen woensdag ontvingen broeder Matthew en de gemeenschap in Taizé voor een dag de bisschoppen van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland, die in Genève waren voor een oecumenische studiereis.

□ In het kader van het initiatief "pelgrims voor vrede" zijn jongeren, zusters van Sint-Andreas en broeders uit Taizé op donderdag 7 maart op weg gegaan een wandeling van 34 km van Taizé, om symbolisch de afstand tussen de steden Gaza en Rafah te markeren, met vier staties om te bidden voor hen die lijden in verschillende delen van de wereld.


Informatie voor de media

 • · Als u de persberichten wilt ontvangen die vier keer per jaar naar journalisten en de media worden gestuurd, kunt u zich aanmelden door te schrijven naar media taize.fr.

Broeder Matthew aanvaardt zijn ambt als prior

De gemeenschap van Taizé heeft een nieuwe prior! Op zaterdag 2 december heeft broeder Alois zijn ambt overgedragen aan broeder Matthew, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende kerken en vele vrienden van de gemeenschap, evenals de jongeren die momenteel in Taizé waren.

Onder de kerkelijke vertegenwoordigers waren er vijf die gevraagd werden een gebed uit te spreken voor de inauguratie van broeder Matthew als "dienaar van de gemeenschap": bisschop Benoît Rivière van Autun, Chalon en Mâcon, metropoliet Maximos van het Oecumenisch Patriarchaat in Genève, anglicaanse bisschoppen Olivia Graham van Reading en Smitha Prasadam van Huddersfield, en dominee Laurent Schlumberger, voormalig voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk. Andere deelnemers waren dominee Christian Krieger, voorzitter van de Franse Protestantse Federatie, en de lutherse bisschop van Riga, Rinalds Grants.

Video van de gebedsdienst

Je kunt de viering opnieuw bekijken in de herhaling van de live video-uitzending:


Enkele foto’s van de belangrijkste momenten

Photos : Tamino Petelinsek

Voor foto’s in hoge resolutie, schrijf naar dit adres.

Oekraïne | Voorstel voor een vredesgebed

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben christenen van over de hele wereld gebeden voor vrede. Hieronder vind je een voorstel voor een gebedsviering met liederen uit Taizé.

Daarnaast kun je via deze pagina op de website een voorbede naar de broeders sturen.

Voorstel voor een vredesgebed

Lied

Laudate omnes gentes of Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Gebed van Broeder Alois

Christus Jezus, nu we in stilte voor u staan, laten we dit vurige gebed tot u opstijgen: sta niet toe dat er nog langer wapens worden afgevuurd op Oekraïne! Ontvang hen die sterven door geweld en oorlog in uw liefde, troost hun rouwende families, toon uw aanwezigheid aan hen die in angst leven of zijn gevlucht. Ondersteun hen die een verlangen naar vrede koesteren en die zich, in Oekraïne, Rusland, Belarus of elders, inzetten voor een einde aan oorlog. Oog in oog met een ondraaglijk lijden, geloven we dat uw woorden van liefde en vrede nooit zullen vergaan. U gaf uw leven aan het kruis, en opende voor ons een toekomst, zelfs voorbij de dood. Nu we op weg zijn naar Pasen, zal het licht van uw opstanding ons leiden, zelfs in het duister, en ons eraan blijven herinneren dat het kwaad nooit het laatste woord heeft. En we smeken u: geef vrede in onze dagen. U bent onze hoop.

Psalm

Tussen elk vers kan Bonum est confidere worden gezongen


Hoe lang nog, God, zal de tegenstander U bespotten?
Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen?
Waarom houdt uw hand zich in bedwang?
Hef uw machtige hand en sla toe.

God, mijn koning van oudsher,
die verlossing brengt in het hart van het land!
U hebt bronnen en beken laten ontspringen,
altijd stromende rivieren drooggelegd.

Van U is de dag, van U is de nacht,
U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
U hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter, U hebt ze gevormd.

Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren,
vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Houd uw verbond voor ogen – vol is het land
met duistere oorden, holen van geweld.

Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan,
laat zwakken en armen uw naam loven.
Sta op, God, verdedig uw zaak,
bedenk dat dwazen U dag na dag bespotten,


uit Psalm 74

Lezing

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.


2 Korintiërs 1:3-4

Lied
Dona nobis pacem

Stilte

Voorbeden

Kyrie 10 kan worden gezongen na elke voorbede.

 1. Voor iedereen die in Oekraïne woont. Voor de oorlogsslachtoffers en hun rouwende geliefden. Voor allen die gewond zijn geraakt.
 2. Voor gezinnen, jongeren, kinderen en ouderen die moeten leven in angst voor bombardementen.
 3. Voor mensen die hun huis hebben moeten verlaten - verbannenen, vluchtelingen, ontheemden en voor hen die ze opvangen.
 4. Voor hen die extra kwetsbaar zijn, geen plek hebben om naar toe te gaan, zich machteloos voelen nu ze geconfronteerd worden met de gevolgen van oorlog.
 5. Voor de leiders van de naties en allen die de loop der gebeurtenissen kunnen beïnvloeden, dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komt.
 6. Voor kerkleiders. Mogen zij begrijpen hoe ze mensen die worden getroffen door dit vreselijke lot kunnen begeleiden.
 7. Voor vredestichers. Voor iedereen in Oekraïne, Rusland, Belarus en elders die zich toelegt op het openen van dialogen en het bewerkstellingen van gerechtigheid.

Onze Vader

Zegen

U zegent ons, Christus Jezus, u bent onze vrede en onze hoop.

Liederen

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Oekraïne | Een solidariteitsinitiatief voor de opvang van vluchtelingen

In het licht van de humanitaire crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne, opent Taizé een platform om mensen uit een gastland in contact te brengen met vluchtelingen die Oekraïne hebben moeten verlaten.

In de afgelopen jaren hebben veel jongeren uit Oekraïne deelgenomen aan de bijeenkomsten van de pelgrimage van vertrouwen in Europa. Op dit ogenblik hebben vele gezinnen, vooral moeders met hun kinderen, hun land moeten verlaten om elders een toevluchtsoord te zoeken. Op veel plaatsen ontstaat een dynamiek van solidariteit om hen te verwelkomen en Taizé wil deze dynamiek ondersteunen.

In samenwerking met onze vrienden in Oekraïne en in de buurlanden, met solidariteitsverenigingen en ook met de Oekraïense ambassade in Parijs, stellen wij voor dat plaatselijke kerkgemeenschappen en/of of groepen voorbereidingen treffen om hun te ontvangen. Tegelijkertijd willen we iedereen die bereid is mensen te verwelkomen op het volgende wijzen:

 • In dit stadium verzamelen we aanbiedingen, maar we kunnen niet garanderen dat er onmiddellijk een gezin kan worden gevonden. De omvang van de toekomstige aankomsten is moeilijk in te schatten.
 • Het is ook moeilijk te zeggen hoe lang deze gezinnen uw steun nodig zullen hebben.
 • Voor een alleenstaande, of zelfs een gezin, kan het te veel moeite zijn. Het heeft de voorkeur om samen met anderen deze verantwoordelijkheid te dragen in het verband van een kerkgemeenschap of groep.
 • Tot slot: Taizé helpt via dit initiatief mensen met elkaar in contact te brengen, maar kan niet specifieke situaties begeleiden of hulp of follow-up bieden.

Gelieve het welkomstformulier zorgvuldig in te vullen in het Engels. Indien u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via dit adres.

Hartelijk dank voor uw beschikbaarheid!