TAIZÉ

Roma

45.000 de tineri reuniţi în piaţa Sf. Petru pentru a se ruga cu papa Benedict

 

În cea de-a doua zi a întâlnirii europene de la Roma, organizată de comunitatea din Taizé între 28 decembrie şi 2 ianuarie în capitala italiană, 45.000 de tineri, ortodocşi, catolici şi protestanţi s-au întâlnit în piaţa Sfântului Petru pentru o rugăciune comună cu papa Benedict al XVI-lea. Tinerii au umplut, puţin câte puţin, de-a lungul după-amiezei, imensa piaţă a Vaticanului. La orele 18:00, a început rugăciunea de seară, cu cântece din Taizé, cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu şi un lung timp de linişte.

Apoi, sub luna plină de-abia răsărită, întreaga piaţă s-a umplut de lumina zecilor de mii de lumânări pe care fiecare le avea în mână, ca simbol al învierii. Într-o ambianţă de rugăciune şi de meditaţie, tinerii au ascultat în continuare salutul fratelui Alois pentru Benedict al XVI-lea, apoi mesajul transmis de papa tinerilor, adresat în cinci limbi.


Videoul întregii slujbe (comentariu în franceză)

Salutul fratelui Alois, starețul Taizé-ului

Prea Sfinte Părinte,
 
Astăzi are loc o etapă importantă a „pelerinajului nostru de încredere pe pământ”. Suntem veniți din toată Europa, și de asemenea de pe alte continente, din apartenențe confesionale diferite. Ceea ce ne unește este mai puternic decât ceea ce ne desparte: un singur botez și același cuvânt al lui Dumnezeu ne unește. Am venit în această seară pentru a celebra această unitate în jurul dumneavoastră, o unitate care este reală, chiar dacă nu este pe deplin realizată. Atunci când ne îndreptăm împreună spre Hristos, această unitate se adâncește.
 
Fratele Roger a lăsat o moștenire comunității noastre: dorința lui de a comunica Evanghelia mai ales tinerilor. El era pe deplin conștient că diviziunile dintre creștini sunt o barieră în calea transmiterii credinței. El a deschis căi de reconciliere pe care noi încă le explorăm. Inspirați de mărturia lui, există foarte mulți oameni care doresc să anticipeze reconcilierea prin viețile lor, să trăiască deja ca oameni reconciliați.
 
Creștinii reconciliați pot deveni martori ai păcii și comuniunii, purtători ai unei noi solidarități între oameni.
 
Căutarea unei relații personale cu Dumnezeu este baza acestei căutări. Ecumenismul rugăciunii nu încurajează o toleranță ușoară. El promovează o ascultare reciprocă care este absolut necesară și un dialog adevărat.
 
Rugându-ne aici, în această seară, nu putem uita ultima scrisoare scrisă de Fratele Roger, chiar înainte de moartea sa violentă, care v-a fost adresată dumneavostră, Sfinte Părinte, în care vă spunea că noi ca și comunitate dorim să mergem în comuniune cu dumneavoastră. Nu putem uita nici, felul în care, după moartea sa tragică, sprijinul dumneavostră a fost extrem de valoros pentru a ne ajuta să mergem mai departe. Deci aș dori încă o dată să-mi exprim afecțiunea adâncă a inimilor noastre pentru persoana și slujirea dumneavostră.
 
Nu în ultimul rând, aș dori să aduc mărturia speranței multor tineri africani cu care ne-am întâlnit acum o lună în Kigali, Rwanda. Ei au venit din 35 de state, inclusiv Congo, Kivu de Nord, pentru a experimenta un pelerinaj de încredere și pace. Imensa vitalitate a acestor tineri creștini este o promisiune pentru viitorul Bisericii.
 
Acești tineri africani au dorit ca noi să ducem acasă un semn al speranței lor, semințe de sorg, pentru ca ele să crească în Europa. Aș putea să îndrăznesc, Sfinte Părinte, să vă ofer, din partea lor, un mic coș trdițional din Rwanda, numit „agaseke ” cu câteva din aceste semințe de speranță din Africa? Ar putea ele să fie plantate în grădinile Vaticanului și să înflorească acolo?

Discursul papei Benedict către participanții la cea de-a 35-a întâlnire europeană de tineret

în italiană
Vă mulțumesc, dragă frate Alois pentru cuvintele calde pline de afecțiune. Dragi tineri, dragi pelerini ai încrederii, bine ați venit la Roma!
 
Ați venit mulți, din toate colțurile Europei, și chiar de pe alte continente, să vă rugați la mormintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Este într-adevăr acesta orașul în care amândoi și-au vărsat sângele pentru Hristos. Credința care i-a animat pe acești doi mari apostoli ai lui Iisus este aceeași cu cea care v-a făcut pe voi să porniți încoace. În anul care vine, vă doriți să încercați să descoperiți izvoarele credinței în Dumnezeu pentru a o putea trăi în viața voastră cotidiană. Sunt fericit că în acest mod, vă alăturați intenției anului credinței care a început în octombrie.
 
Este pentru a patra oară când organizați o întâlnire europeană la Roma. Cu această ocazie, aș dori să repet cuvintele pe care predecesorul meu, Ioan Paul al II-lea le-a rostit tinerilor la cea de-a treia întâlnire de la Roma: „Papa este pe deplin implicat, împreună cu voi, în acest pelerinaj de încredere pe pământ. Și eu sunt chemat să fiu un pelerin al credinței în numele lui Hristos.” (30 decembrie 1987).
 
în engleză
Cu puțin peste șaptezeci de ani în urmă, Fratele Roger a fondat comunitatea din Taizé. Mii de tineri din toată lumea continuă să meargă acolo să caute sensul vieților lor. Frații îi primesc la ei, să participe împreună, la rugăciunile lor și le oferă posibilitatea să experimenteze o relație personală cu Dumnezeu. Tocmai pentru a-i sprijini pe acești tineri în călătoria lor cu Hristos, Fratele Roger a avut idea de a începe un „pelerinaj de încredere pe pământ”.
 
Neobosit martor al Evangheliei păcii și reconcilierii, luându-și angajamentul înflăcărat al ecumenismului sfințeniei, Fratele Roger i-a încurajat pe toți care treceau prin Taizé să devină căutători ai comuniunii. Trebuie să ascultăm în inimile noastre ecumenismul lui, trăit în mod spiritual și să ne lăsăm conduși de mărturia lui a unui ecumenism cu adevărat spiritualizat și interiorizat. Urmându-i exemplul, fie ca voi toți să fiți purtători ai unui mesaj de unitate. Vă asigur de angajamentul irevocabil al Bisericii Catolice pentru a continua să căutăm căi de reconciliere care să ne ducă la unitatea vizibilă a creștinilor. Așa că, în această seară, îi salut cu o afecțiune specială pe cei dintre voi care sunteți ortodocși și protestanți.
 
în franceză
Astăzi Hristos vă întrebă ceea ce I-a întrebat pe apostolii Săi: „Cine sunt Eu pentru voi?” La această întrebare, Petru, lângă al cărui mormânt ne aflăm chiar acum, a răspuns: „Tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu celui viu” (Matei 16:15-16). Și viața lui întreagă a devenit un răspuns concret la această întrebare. Hristos dorește, de asemenea, să primească de la fiecare dintre voi, un răspuns care vine, nu din obligație sau frică, ci din deplina voastră libertate. Tocmai răspunzând la această întrebare, viața voastră își va găsi cel mai puternic înțeles. Textul Epistolei lui Ioan pe care tocmai l-am auzit ne ajută să înțelegem cu mare simplitate, într-un cuvânt, cum să dăm un răspuns: „Aveți încredere în Fiul Său, Iisus Hristos și iubiți-vă unul pe altul” (3:23). Aveți încredere și iubiți-L pe Dumnezeu și pe ceilalți! Ce poate fi mai înălțător? Ce poate fi mai frumos?
 
În aceste zile, în Roma, îngăduiți-i acestui Da spus lui Hristos să crească în inimile voastre, profitând mai ales de lungile perioade de liniște, care ocupă un loc central în rugăciunile voastre comune, după ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt, spune a doua Epistolă a lui Petru, este „ca o făclie care strălucește în loc întunecos”, iar voi să vă uitați la ea „până când va străluci ziua și Luceafărul va răsări în inimile voastre ”. (1:19). Ați înțeles deja: Dacă luceafărul răsare în inimile voastre, asta înseamnă că el nu este tot timpul acolo. Uneori răul și suferința celor nevinovați creează îndoială și confuzie în voi. Și acest Da al lui Hristos devine greu. Dar această îndoială în mod sigur nu vă face necredincioși! Iisus nu l-a respins pe omul din Evanghelie care a exclamat: „Cred! Ajută necredinței mele!” (Marcu 9:24).
 
în germană
Pentru a rămâne credincioși în acest efort al credinței, Dumnezeu nu vă va lasă singuri și părăsiți. El ne dă tuturor bucuria și mângâierea comuniunii Bisericii.
 
În timpul șederii voastre la Roma, mai ales datorită ospitalității generoase a atâtor parohii și comunități religioase, experimentați Biserica într-un nou mod. După reîntoarcerea voastră acasă, în nenumăratele țări de unde proveniți, vă invit să descoperiți că Dumnezeu vă face co-responsabili pentru Biserică, în diferite vocații. Această comuniune care este Trupul lui Hristos are nevoie de voi și voi aveți locul vostru special în acest loc. Începând cu darurile voastre, ceea ce este specific fiecăruia dintre voi, Duhul Sfânt modelează și susține misterul comuniunii care este Biserica, pentru a transmite vestea bună a Evangheliei lumii de astăzi.
 
în polonă
Alături de liniște, cântecele ocupă un loc important în rugăciunile voastre comune. În aceste zile, cântecele din Taizé umplu bazilicile din Roma. Cântatul reprezintă un ajutor incomparabil și o expresie a rugăciunii. Cântându-I lui Hristos, vă deschideți de asemenea misterului speranței Sale. Nu vă fie teamă să fugiți înainte de răsărit pentru a-I da laudă lui Dumnezeu. Nu veți fi dezamăgiți.
 
Dragi tineri prieteni, Hristos nu vă scoate din această lume. El vă trimite acolo unde lumina lipsește ca să o duceți celorlați. Da, cu toții sunteți chemați să fiți mici lumini pentru cei din jurul vostru. Prin atenția voastră pentru o mai dreaptă împărțire a bunurilor acestui pământ, prin angajamentul vostru la justiție și la o nouă solidaritate umană, voi îi veți ajuta pe cei din jurul vostru să înțeleagă cum Evanghelia ne duce atât la Dumnezeu cât și la ceilalți. În acest fel, prin credința voastră, veți îngădui încrederii să răsară pe pământ.
 
în franceză
Așa că aveți speranță! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe voi, pe familiile voastre și pe prietenii voștri!
Ultima actualizare: 30 decembrie 2012