TAIZÉ

Angajamentul pe viaţă

 
După un timp de pregătire, un frate nou din comunitate se angajează în comunitate pentru toată viaţă. Acesta este juramântul depus în ziua angajamentului.

Iubit frate, ce cauţi tu?

Mila Domnului şi comunitatea fraţilor mei.

Fie ca Dumnezeu să împlinească în tine ceea ce El a început.

Frate care te încredinţezi în mila Domnului, aminteşte-ţi că Domnul nostru Iisus Hristos vine în ajutorul slabei tale credinţe şi ca pornind împreună cu tine El împlineşte pentru tine făgăduinţa: nu este nimeni care a tot lăsat pentru Hristos şi pentru Evanghelie şi să nu ia însutit - acum, în vremea aceasta - fraţi şi surori şi mame şi copii şi în plus prigoniri iar în veacul ce va să vine: viaţă veşnică.

Aceasta este o cale opusă raţiunii omeneşti dar ca şi Avraam tu nu poţi înainta pe ea decât prin credinţă şi nu prin vedere, ştiind întotdeauna că cel ce îşi va pierde sufletul pentru Hristos îl va afla.

Umblă desculţ pe urmele lui Hristos. Ne te îngriji de ziua de mâine. Căută mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui. Abandonează-te, dă-te Lui şi va fi turnată în sânul tău o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură vei măsura, cu aceeaşi ţi se va măsură.

Fie că dormi, fie că veghezi, noaptea şi ziua, sămânţa răsare şi creşte fără ca tu să ştii cum.

Unge capul şi faţa ta o spală, astfel încât doar Tatăl tău care este în ascuns să cunoască intenţiile inimii tale.

Păstrează-te în simplitate şi în bucurie, bucuria milei şi bucuria dragostei frăţeşti.

Fii vigilent. Dacă trebuie să reprobi un frate aceasta să fie doar între tine şi el singur.

Să ai grija comuniunii omeneşti aproapele cu tău.

Încredinţează-te. Să ştii că un frate este încredinţat să te asculte. Înţelege-l pentru ca să poată să îndeplinească cu bucurie datoria lui.

Domnul Iisus Hristos, în mila şi în dragostea Sa pentru tine, te-a ales pentru a fi în Biserică un semn al dragostei frăţeşti. El te cheamă să realizezi cu fraţii tăi parabola comunităţii.

Renunţând să priveşti înapoi şi bucuros de o infinită recunoştinţă să nu îţi fie niciodată frică să întâmpini zorii zilei pentru a lăuda şi binecuvânta şi cânta pe Hristos Domnul tău.

Primeşte-mă Doamne şi voi trăi, şi să mă bucur în aşteptarea mea.

JPEG - 11.3 ko

Frate, aminteşte-ţi că lui Hristos îi vei răspunde acum chemării pe care ţi-l adresează.

Vrei tu ca prin dragoste faţă de Hristos să i te consacri Lui din toată fiinţa ta?

Da, Vreau.

Vrei tu începând de astăzi să împlineşti de bună voie chemarea Domnului în comunitatea noastră in comuniune cu fraţii tăi?

Da, Vreau.

Vrei tu renunţând la toate proprietăţile tale să trăieşti cu fraţii tăi nu numai în comuniunea bunurilor materiale dar şi în cea a bunurilor duhovniceşti întărindu-te în deschiderea inimii?

Da, Vreau.

Vrei tu ca pentru a fi mai disponibil să slujeşti cu fraţii tăi şi pentru a te da fără rezerve dragostei lui Hristos să porneşti în celibat?

Da, Vreau.

Vrei tu ca pentru a fi împreună cu noi o singură inimă şi un singur suflet şi pentru ca uniunea noastră în slujire să se realizeze complet să adopţi opţiunile comunităţii exprimate de slujitorul comuniunii (stareţul) ştiind că el nu este decât un sărman slujitor al comunităţii?

Da, Vreau.

Vrei tu ca văzând tot timpul pe Hristos în fraţii tăi să veghezi peste ei în zilele bune şi rele, în suferinţă şi în bucurie?

Da, Vreau.

În consecinţă, din cauză de Hristos şi Evanghelie, tu eşti de acum frate al comunităţii noastre.

Fie ca acest inel să fie semnul fidelităţii noastre în Domnul.

Ultima actualizare: 15 august 2005

« Renunţând să priveşti înapoi şi bucuros de o infinită recunoştinţă să nu îţi fie niciodată frică să întâmpini zorii zilei
pentru a lăuda
şi binecuvânta
şi cânta
pe Hristos Domnul tău.»

Angajamentul pe viaţă