TAIZÉ

Un pelerinaj de încredere pe pământ

 
JPEG - 30.8 ko

Înainte de toate o întâlnire

La întâlnirea europeană de la Zagreb, familiile croate au găzduit în casele lor tinerii sârbi sosiţi pentru a petrece cinci zile de rugăciune şi împărtăşire; acest lucru a fost posibil la doar puţin timp după războiul care a dezbinat aceste două popoare.

Cu ceva timp înainte, după întâlnirea de la Lisabona, un tânăr scria despre “sărbătoarea popoarelor” ce avusese loc pe 31 decembrie: “La miezul nopţii toată lumea se îmbrăţişează. Urările pentru Noul An se adresează în toate limbile. Prieteni noi se caută unii pe alţii în mulţime. În jurul unui foc în aer liber cântăm, mulţumim pentru întâlnire, pentru primire şi pentru darurile pe care le-am împărtăşit unii altora.”

Pelerinajul de încredere este înainte de toate o întâlnire cu Hristos cel Înviat şi cu ceilalţi. Datorită rugăciunii comune fiecare se pune în prezenţa lui Dumnezeu. Prin împărtăşire şi ospitalitate fiecare acceptă să depăşească barierele şi diferenţele pentru o primire şi îmbogăţire reciprocă.

Viaţă interioară şi solidaritate umană

“Continuând pelerinajul de încredere pe pământ care aduce împreună tineri din numeroase ţări, înţelegem tot mai bine această realitate: întreaga omenire formează o singură familie şi Dumnezeu locuieşte în fiecare fiinţă umană fără excepţie.” (Fratele Alois, Scrisoare de la Calcutta)

Pentru fratele Roger era deosebit de important a nu se organiza o mişcare în jurul comunităţii. Dimpotrivă, după ce a luat parte la una din etapele pelerinajului de încredere, fiecare este invitat ca întorcându-se acasă să trăiască ceea ce a înţeles din Evanghelie, printr-o conştientizare tot mai deplină a vieţii interioare care sălăşluieşte în el dar şi prin gesturi concrete de solidaritate pe care fiecare le poate face în jurul său. În numeroase ţări tinerii se întâlnesc în mod regulat pentru a se ruga cu cântece Taizé, rămânând însă în comuniune cu realitatea bisericilor locale.

JPEG - 29.8 ko

În măsura în care activităţile din Taizé o permit, fraţii vizitează aceşti tineri pentru a-i întări în căutarea lor. Aceste întâlniri sunt asemenea unor mici etape ale pelerinajului de încredere, care dau ocazia de a aprofunda angajamentul nostru în Biserică şi de a vizita Bisericile locale.

Fraţii doresc să susţină căutarea păcii şi a împăcării oriunde aceasta este prezentă: în acest mod pelerinajul de încredere se întinde tot mai mult “până la marginile pământului”. (Faptele Apostolilor, 1, 8) În ultimul timp, s-au organizat întâlniri ale tinerilor pe alte continente: în Asia la Calcutta (India), și Manila (Filipine); în America Latină la Cochabamba (Bolivia) și Santiago (Chile) și în Africa la Nairobi (Kenya) și Kigali (Rwanda). La sfârşitul fiecărui an se organizează o întâlnire într-unul din marile oraşe europene.

Unii dintre fraţi trăiesc departe de Taizé alături de cei mai săraci dintre săraci. Trăind în mici comunităţi, ei lucrează alături de prizonierii din Seul (Coreea de Sud), vin în întâmpinarea surdo-muţilor din Brazilia, aduc alinare persoanelor handicapate din Bangladesh, oferă găzduire multor copii din Dakar (Senegal)... Existenta acestor mici familii ale comunităţii este centrată pe rugăciunea comună şi pe comuniunea frăţească.

JPEG - 32.2 ko

Încredere pe pământ

În această secţiune a site-ului se găsesc anunţuri despre următoarele întâlniri şi vizite ale fraţilor în diferitele ţări, prezentări ale ultimelor întâlniri cu exemple concrete de solidaritate umană, precum şi ecouri ale vieţii fraţilor în Africa, în America de Sud şi în Asia.

Cu ocazia vizitelor sale pe alte continente fratele Alois pregăteşte o scrisoare ce este făcută publică la întâlnirea europeană de la sfârşitul fiecărui an. Această scrisoare este folosită ca bază pentru meditaţiile din timpul întâlnirilor organizate la Taizé sau în alte locuri de-a lungul anului următor.

Noutăţile din Taizé prin e-mail – lunare- oferă ştiri despre ce se întâmplă la Taizé şi în multe ţări, anunţă următoarele întâlniri şi menţionează cele mai recente îmbunătăţiri ale site-ului Taizé.

JPEG - 21.9 ko
Ultima actualizare: 3 martie 2008

Numeroase persoane din întreaga lume iau parte, în viaţa de zi cu zi, la “pelerinajul de încredere pe pământ”. […] Uneori suntem nevoiţi să ne îndreptăm spre noi orizonturi, apropiate sau îndepărtate, pentru a redescoperi mereu speranţa Evangheliei. În lumea noastră, unde nenumăratele suferinţe fac ravagii, este nevoie de bărbaţi şi femei care să răspândească prin viaţa lor pacea lui Dumnezeu. Să luam aşadar decizii pline de curaj pentru a înainta pe drumul iubirii şi al încrederii.

Fratele Alois, prior din Taizé

Vezi de asemenea: