polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
pon, 1 września
Tam, gdzie jest Duch Pański — tam wolność.
2 Kor 3,16-18
wt, 2 września
Ten, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem.
1 Kor 6,12-20
śr, 3 września
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że rozpleni się sprawiedliwość i duch chwały.
Iz 61,10-11
czw, 4 września
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało.
1 Kor 12,12-27
pt, 5 września
Jezus zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie — niech przyjdzie do Mnie i pije!
J 7,37-44
sob, 6 września
Św. Paweł pisze: Mam ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Flp 1,3-11
NDZ, 7 września
Jezus mówi: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
Mt 18,15-20
pon, 8 września
NARODZENIE NMP
Józefowi ukazał się we śnie anioł Pański i rzekł: «Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
Mt 1,18-24

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: SierpieńWrzesieńPaździernik
PDF: Pionowo: SierpieńWrzesieńPaździernik