polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
pon, 20 października
Prorok Izajasz mówi: Nauczyciel twój już nie odstąpi od ciebie i oczy twoje ujrzą Go. Twoje uszy usłyszą te słowa: To jest droga, idźcie nią.
Iz 30,18-21
wt, 21 października
Przychodzę o świcie i błagam; pokładam ufność w Twoich słowach, Panie. Moje oczy budzą się jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo.
Ps 119,145-152
śr, 22 października
Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia.
Kol 1,17-20
czw, 23 października
Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
J 8,12
pt, 24 października
Jezus mówi: Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.
Łk 6,39-45
sob, 25 października
Izajasz mówi: Jeszcze raz zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy lud mój przebywać będzie w stolicy pokoju.
Iz 32,15-20
NDZ, 26 października
Jezus mówi: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Mt 22,34-40
pon, 27 października
Św. Paweł pisze: Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was.
1 Tes 2,1-13

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: WrzesieńPaździernikListopad
PDF: Pionowo: WrzesieńPaździernikListopad