polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
czw, 18 września
Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami.
Hbr 13,14-19
pt, 19 września
Jezus mówi: Jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce.
J 5,19-24
sob, 20 września
Tak mówi Pan: Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i jej nie użyźnią, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie, zanim nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
Iz 55,10-11
NDZ, 21 września
Św. Paweł pisze z więzienia: W niczym nie doznam zawodu, lecz jak zawsze tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele; czy to przez życie, czy przez śmierć.
Flp 1,12-26
pon, 22 września
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. I troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.
Hbr 10,19-25
wt, 23 września
Św. Paweł pisze: To, że głoszę Ewangelię, nie jest dla mnie powodem do chluby, lecz obowiązkiem.
1 Kor 9,16-23
śr, 24 września
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby wszystkie zapomniały o swych dzieciach, ja nie zapomnę o tobie, mówi Pan.
Iz 49,13-15
czw, 25 września
Pan jest moją skałą, na którą się chronię. Wzywam Pana, godnego chwały, i będę wolny.
2 Sm 22,1-20

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: SierpieńWrzesieńPaździernik
PDF: Pionowo: SierpieńWrzesieńPaździernik