polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
czw, 30 października
Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
1 J 2,3-6
pt, 31 października
Św. Paweł pisze: Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre.
Rz 12,1-13
sob, 1 listopada
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Św. Jan pisze: Potem ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Wszyscy stali przed tronem i chwalili Boga.
Ap 7,9-17
NDZ, 2 listopada
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.
Mdr 3,1-9
pon, 3 listopada
Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
Jk 2,1-5
wt, 4 listopada
Tak mówi Pan: Na pustyni dostarczę wody, aby napoić mój lud. Lud, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.
Iz 43,18-21
śr, 5 listopada
Św. Piotr pisze: Skoro już dusze swoje uświęciliście będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.
1 P 1,22-25
czw, 6 listopada
Św. Piotr pisze: Jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się, Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach.
1 P 3,13-17

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: WrzesieńPaździernikListopad
PDF: Pionowo: WrzesieńPaździernikListopad