polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
pt, 24 października
Jezus mówi: Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.
Łk 6,39-45
sob, 25 października
Izajasz mówi: Jeszcze raz zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy lud mój przebywać będzie w stolicy pokoju.
Iz 32,15-20
NDZ, 26 października
Jezus mówi: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Mt 22,34-40
pon, 27 października
Św. Paweł pisze: Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was.
1 Tes 2,1-13
wt, 28 października
Św. Jan pisze: Kto twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
1 J 2,1-6
śr, 29 października
Daniel modlił się mówiąc: Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj modlitwy swego sługi! Albowiem nie na naszej sprawiedliwości polegamy, ale ufamy Twojej wielkiej dobroci.
Dn 9,18-19
czw, 30 października
Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
1 J 2,3-6
pt, 31 października
Św. Paweł pisze: Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre.
Rz 12,1-13

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: WrzesieńPaździernikListopad
PDF: Pionowo: WrzesieńPaździernikListopad