polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2015
czw, 29 stycznia
Ten, kto pokłada ufność w Panu, jest podobny do drzewa zasadzonego nad wodą. Nawet w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.
Jr 17,5-8
pt, 30 stycznia
Jezus powiedział: Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
Mt 6,7-15
sob, 31 stycznia
Pan mówi: Nie mam żadnego upodobania w śmierci, zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.
Ez 18,21-32
NDZ, 1 lutego
Jezus nauczał w synagodze. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Mk 1,21-28
pon, 2 lutego
OFIAROWANIE PAŃSKIE
Po przedstawieniu w świątyni Dzieciątka Jezus, rodzice Jego wrócili do Galilei, do swego miasta — Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Łk 2,22-40
wt, 3 lutego
Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Oto Pan Bóg mnie wspomaga, któż mnie potępi?
Iz 50,7-9
śr, 4 lutego
Święty Paweł pisze: Wy jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
1 Kor 3,9b-17
czw, 5 lutego
Jezus mówi: Przyjdźcie do Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Mt 11,28-30

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: GrudzieńStyczeńLuty
PDF: Pionowo: GrudzieńStyczeńLuty