polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2015
pt, 27 lutego
Św. Paweł pisze: Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto bracia umiłowani, trwajcie mocno w Panu.
Flp 3,17—4,1
sob, 28 lutego
Kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie!
Ps 94,14-22
NDZ, 1 marca
Jezus na górze przemienił się wobec swoich uczniów. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”
Mk 9,2-10
pon, 2 marca
Teraz, Panie, postępujemy za Tobą z całego serca i szukamy Twej obecności. Wybaw nas według wielkiego swego miłosierdzia.
Dn 3,41-43 (B,18-20)
wt, 3 marca
Święty Paweł pisze: Poprzez Kościół wieloraka w przejawach mądrość Boża staje się jawna zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie.
Ef 3,7-13
śr, 4 marca
Święty Piotr pisze: Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
1 P 1,22-25
czw, 5 marca
I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Rz 14,7-15
pt, 6 marca
Jezus mówi: Każdy, kto dla Mego imienia opuści wszystko, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
Mt 19,27-29

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: StyczeńLutyMarzec
PDF: Pionowo: StyczeńLutyMarzec