polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
sob, 2 sierpnia
Bóg uczynił ludzi na swój obraz; zapalił światło poznania w ich sercu.
Syr 17,1-14
NDZ, 3 sierpnia
Jezus wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy aż do sytości.
Mt 14,13-21
pon, 4 sierpnia
Pan mówi: Zawrę z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra.
Jr 32,37-41
wt, 5 sierpnia
Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co we mnie — święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
Ps 103
śr, 6 sierpnia
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Na górze Przemienienia obłok świetlany osłonił uczniów i odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Mt 17,1-8
czw, 7 sierpnia
Jezus mówi do swoich uczniów: Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Mt 10,37-42
pt, 8 sierpnia
Św. Paweł pisze: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo Boga samego. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą.
2 Kor 5,20—6,2
sob, 9 sierpnia
Gdy uczniowie ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze, zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!”
Mk 6,45-52

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: LipiecSierpieńWrzesień
PDF: Pionowo: LipiecSierpieńWrzesień