polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
sob, 29 listopada
Św. Paweł pisze: Mnie, została dana ta łaska: ogłosić narodom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa.
Ef 3,1-12
NDZ, 30 listopada
ADWENT
Jezus mówi: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Mk 13,24-32
pon, 1 grudnia
Izajasz mówi: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyrównajcie na pustkowiu ścieżkę dla Boga naszego.
Iz 40,1-5
wt, 2 grudnia
Prorok Daniel mówi: Ujrzałem jakby Syna Człowieczego, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie.
Dn 7,9-14
śr, 3 grudnia
Za dni Pańskich zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój aż do końca czasów. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki.
Ps 72
czw, 4 grudnia
Św. Paweł pisze: Chrystus Jezus nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”.
2 Kor 1,18-22
pt, 5 grudnia
Św. Jakub pisze: Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali.
Jk 5,7-11
sob, 6 grudnia
Św. Paweł pisze: Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.
Kol 3,12-21

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: PaździernikListopadGrudzień
PDF: Pionowo: PaździernikListopadGrudzień