polski

Wersety biblijne

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2014
sob, 22 listopada
Razem z Chrystusem zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
Kol 2,9-15
NDZ, 23 listopada
Jezus mówi: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
Mt 25,31-40
pon, 24 listopada
Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.
Iz 40,29-31
wt, 25 listopada
Izajasz powiedział: Obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, a ziemia wyda cienie zmarłych.
Iz 26,19
śr, 26 listopada
Mojżesz powiedział: Pan jest Skałą, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne.
Pwt 32,1-4
czw, 27 listopada
Jezus mówi w przypowieści: Jak ziarna posiane na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc.
Mk 4,1-9.13-20
pt, 28 listopada
Ocaliłeś moje życie od śmierci, Panie, abym chodził przed Bogiem w światłości żyjących.
Ps 56
sob, 29 listopada
Św. Paweł pisze: Mnie, została dana ta łaska: ogłosić narodom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa.
Ef 3,1-12

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych Aplikacja Android do krótkich czytań biblijnych   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: PaździernikListopadGrudzień
PDF: Pionowo: PaździernikListopadGrudzień