polski

Modlitwa na każdy dzień

Czas zwykły 4

Śpiew

Psalm

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.

Dusza moja Boga pragnie,
Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę
i ujrzę oblicze Boże?

Łzy są moim chlebem
we dnie i w nocy.
„Gdzie jest twój Bóg?”
pytają mnie co dzień.

Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja,
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę:
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!

Ps 42

Czytanie

Święty Paweł pisze: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej — zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 8,31-39

lub

Jezus wyszedł nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że Jezus je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Mk 2,13-17

Śpiew

Cisza

Modlitwa uwielbienia

Jezu, cichy i pokornego serca, Ty przychodzisz do każdego człowieka, aby objawić miłość Ojca.

Jezu, dobroci niezmierzona, Ty uwalniasz zniewolonych, przebaczasz nasze winy.

Jezu, nasze wytchnienie i ostojo, Twoje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie.

Jezu, posłany przez Ojca, Ty leczysz naszą ślepotę.

Jezu, Chlebie żywy, Ty karmisz nasze serca Twoim słowem.

Jezu, Ty przyszedłeś, aby rozniecić ogień na ziemi.

Jezu Zmartwychwstały, Ty czynisz nas uczestnikami swojej radości.

Jezu, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, światłości naszych serc, od chwili Zmartwychwstania stale do nas przychodzisz. Cokolwiek się z nami dzieje, zawsze na nas czekasz. I mówisz nam: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a znajdziecie ukojenie.

lub

Błogosław nam, Chryste, pomagaj nam zachować ducha błogosławieństw: radość, prostotę, miłosierdzie.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo