polski

Modlitwa na każdy dzień

Wielki Tydzień 3

Psalm

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka,
ale wezwałem imienia Pana.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Wróć, duszo moja, do swego spokoju,
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

Ps 116

Czytanie

Ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny; moje serce już mdleje z tęsknoty.

Hi 19,25-27

lub

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież — sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

Łk 23,33-46

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

O Chryste, Ty nie szukałeś ani władzy ani chwały, Ty niosłeś krzyż: pozwól nam iść z Tobą.

O Chryste, Ty w cierpieniu nauczyłeś się wierności: stałeś się źródłem zbawienia dla wszystkich ludzi.

O Chryste, Ty przygnieciony cierpieniem, nikomu nie złorzeczyłeś: daj nam przebaczyć aż do końca.

O Chryste, Ty widzisz nasze cierpienie i to co nam ciąży, nasze brzemiona: pozwól nam iść z Tobą.

O Chryste, Ty widzisz udrękę ludzi wygnanych i opuszczonych: weź na siebie ich cierpienie.

O Chryste, jesteś szczęściem tych, którzy za Tobą idą: pozwól nam czerpać z Twego zaufania.

O Chryste, nasze życie jest ukryte z Tobą w Bogu i to jest źródłem naszej radości.

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże wszystkich ludzi, jak być świadkami Ewangelii w świecie, w którym czujemy się zbici z tropu niezrozumiałym cierpieniem niewinnych? Daj, niech nasze życie będzie odblaskiem współczującej miłości Chrystusa.

lub

Umocnij nas, Boże wieczny, a w ciszy i pokoju czekać będziemy, aż zajaśnieje nad nami światło Zmartwychwstania.

lub

Jezu Chryste, nie przyszedłeś na ziemię, aby sądzić świat, ale by przez Ciebie, Zmartwychwstałego, każdy człowiek został zbawiony, zyskał pojednanie. A gdy miłość, która przebacza, płonie ewangelicznym płomieniem, serce, nawet ciężko doświadczone, może na nowo powstać do życia.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo