polski

Modlitwa na każdy dzień

Czas zwykły 9

Śpiew

Psalm

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”
i zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą!”

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy,
Tyś rozerwał moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem,
w dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Ps 116

Czytanie

Jeremiasz mówi: Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» — wyrocznia Pana.

Jr 1,4-8

lub

Jezus mówi: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.

Łk 15,11-24

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Za chrześcijan, aby niestrudzenie wychodzili naprzeciw innym ludziom i stawali się zaczynem pojednania w ludzkiej rodzinie - prosimy Cię, Panie.

Za wierzących, za pełniących służbę w Kościele, aby byli wiernymi świadkami Ewangelii - prosimy Cię, Panie.

O sprawiedliwy podział dóbr ziemi - prosimy Cię, Panie.

Za wszystkie ludy ziemi, aby ustały nękające je wojny i przemoc - prosimy Cię, Panie.

Za ubogich i strapionych - prosimy Cię, Panie.

Za prześladowanych z powodu Chrystusa, za szukających sprawiedliwości - prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, miłości przewyższająca wszelką miłość, zawsze byłeś ze mną, a ja o tym zapominałem. Byłeś w sercu mego serca, a ja szukałem Cię gdzie indziej. Gdy byłem daleko od Ciebie, czekałeś na mnie. A teraz ośmielam się powiedzieć: Chryste Zmartwychwstały, jesteś moim życiem.

lub

Błogosław nam, Panie, Jezu Chryste, Ty przebaczasz i nakładasz nam na palec pierścień syna marnotrawnego.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo