polski

Modlitwa na każdy dzień

Adwent 7

Śpiew

Psalm

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje:
„Szukaj Jego oblicza!”

Naucz mnie swojej drogi, Panie,
prostą prowadź mnie ścieżką,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie
i ci, którzy dyszą gwałtem.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Ps 27

Czytanie

Trwajcie cierpliwie aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Jk 5, 7-8

lub

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,

Mt 1, 18-24

Śpiew

Cisza

Modlitwa uwielbienia

Jezu Chryste, posłany na świat, abyśmy mieli życie dzięki Tobie – Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu Chryste, Ty jesteś blisko wszystkich pogardzanych. – Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu Chryste, Ty zawarłeś z nami nowe przymierze, które nigdy się nie zachwieje. – Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu Chryste, Ty oświecasz wszystkich trwających w ciemnościach. – Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu Chryste, Ty sprawiasz, że zakwitają pustynie, prowadzisz nas do ziemi radości – Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu Chryste, ubogim będzie głoszona Dobra Nowina, a więźniom wolność. – Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu Chryste, serca złamane zostaną uzdrowione, a głodni będą nasyceni. – Przyjdź, Panie Jezu!

Jezu Chryste, drogi będą wyrównane i Twoja chwała zamieszka na ziemi. – Przyjdź, Panie Jezu!

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże, miłości ponad wszelką miłość, przychodzisz, aby w przeoranej ziemi naszego życia złożyć ufność wiary. Wiara – z początku małe ziarenko – może stać się jedną z najjaśniejszych ewangelicznych prawd. Umacnia ona niewyczerpaną dobroć ludzkiego serca.

lub

Błogosław nam, Jezu Chryste. W Tobie pokój naszego serca.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo