TAIZÉ

CD

Ühtsuse ja rahu muusika

 
2014. aastal Taizé Vennaskonnas salvestatud CD.

CD, ref.: T 400.

Plaat Taizé - Ühtsuse ja rahu muusika (Music of Unity and Peace) on vennaskonna ja rahvusvahelise muusikakollektiivi Deutsche Grammophon / Universal Music vahelise värske koostöö vili. Viimane pakkus selle albumi väljaandmiseks oma kogemusi ja teadmisi. Vennaskond võttis pakkumise vastu, soovides sellega viia oma laulud laiema kuulajaskonnani. Need, kes on juba osalenud rahvusvahelistel kohtumistel Taizés, võivad taas saada osa neid puudutanud õhkkonnast. Paljude jaoks aga peegeldab see muusika palvemeelsust.

Pärast kellamängu, mis on Taizéd külastanud inimestele juba tuttav, kõlavad laulud, mida esitavad erinevatest riikidest pärit noorte koor ja muusikud. Mõned laulud on salvestatud 2014. aasta juulis toimunud vennaskonna palvusel, samuti ka mõned vendade poolt lauldud psalmid ja antifoonid. Seega kuulete te ühelt poolt muusikapalu, mida esitab 2500-liikmeline koor, samas kui teised muusikapalad toovad meieni väga isikliku palvemeelsuse, mis ümbritseb palvusi Taizés. Laul "Let all who are thirsty come" (Tulge kõik, kes olete janused) on plaadil esmakordselt.

"Nii paljud olukorrad maailmas vajavad rahu," ütleb Vend Alois, Taizé prior, CD-ga kaasas olevas raamatukeses. "Aga see rahu peab tulema meie südametesse. Rahu ei tähenda seda, et meie elu saab alati olema kerge, aga see tähendab, et me usume rahu võimalikkusse."

Mark Wilkinson, Deutsche Grammophoni president, on selle salvestusega rahul:
"See eriline, emotsionaalne ja hinge puudutav muusika on väärt seda, et see jõuaks suurema kuulajaskonnani. Muusika võib esile tuua muutusi ja lammutada barjääre ning Taizé laulude ainulaadsed omadused on selle tunnistuseks."

Laulud:

1. Taizé kellad

2. Veni Sancte Spiritus

Tule, Püha Vaim.

soolod
Tule nelja tuule poolt, oh Püha Vaim,
tule, Jumala hingus;
hajuta me kohal olevad varjud,
uuenda ja kinnita oma rahvast.
Veni Sancte Spiritus.

Kõige leebemalt soojendav valgus!
Sisene meie südame kõige sügavamatesse soppidesse,
sest me oleme sulle ustavad.
Ilma sinu ligioluta
ei ole meil midagi väärtuslikku, midagi puhast.
Veni Sancte Spiritus.

Tule, mu hinge leebe külaline,
rahu meie võitlustes,
puhkus meie vaevades,
jahe tuuleõhk kuumuses,
rõõm, mis kuivatab me pisarad
ja lohutab meid kurbuses.
Veni Sancte Spiritus.

(Hesekieli 37:9 ja Nelipühi tsüklist)

3. Sissejuhatus: Seigneur, ouvre mes lèvres

(Psalm 100)

Issand, ava mu huuled
ja mu suu kuulutagu su kiidetavust.
Oh Jumal, kiirusta mu päästele;
Issand, tule mulle appi.

Kiitke Jumalat kogu maailm
ja ülistage Issandat rõõmulauludega;
minge tema juurde rõõmuhüüetega.

Pidage meeles, et Issand on Jumal,
sest tema on meid teinud, oleme tema kätetöö,
tema rahvas ja tema karja lambad.

Tulge sisse ta väravaist tänuga,
sisenege tema õuedesse kiituselauludega,
tooge talle tänu, laulge kiitust tema nimele.

Jah, Issand on hea!
Jah, tema armastus on igavene!
Jumal on ustav igavesest ajast igavesti!

4. Kiida Issandat

Kiida Issandat ja ülista mu hing.
Kiida Issandat, ta ellu juhib mind.
(Psalm 103:1-4)

soolod
(Psalm 103)

Jumal on see, kes andestab kõik sinu süüd,
kes parandab kõik tõved,
kes lunastab su elu hukatusest,
kes ehib sind helduse ja halastuse nagu pärjaga.

Otsekui taevas on maast kõrgel,
nõnda on Jumala teed meie teedest kõrgemal,
nõnda on Jumala armastus kõrgemal.

Otsekui Isa halastab laste peale,
nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad;
sest Jumal teab, millest oleme tehtud,
tal on meeles, et oleme põrm.

Nii kaugel, kui ida on läänest,
nii kaugele viib Jumal meie patud.

Nüüd kiitke Issandat kõik tema tööd
ja õnnistage Issandat kõik tema inglid.

5. Laudate Dominum

Kiitke Issandat kõik rahvad.
(Psalm 117:1)

soolod
(Psalmid 117, 66 ja 150)

Kõik rahvahõimud, kiitke Issandat;
ja kõik rahvad, kiitke tema nime!
Sest tema armastus meie vastu on tugev,
tema ustavusel pole lõppu!

Laulge kiitust Jumalale, kogu ilmamaa,
ja laulge tema Nime austuseks;
öeldes: kõik ilmamaa kummardab sind aukartuses,
lauldes kiitust, lauldest kiitust sinu Nimele!

Rahvad, kiitke oma Jumalat
ja laulge Issandale kiituslaulu;
sest tema paneb elama meie hinge
ja hoiab meid kukkumast.

Kiitke Issandat pühas paigas,
kiitke Issandat tema võimsas taevalaotuses,
kiitke Issandat tema vägevate tegude pärast,
kiitke Issandat, tema au on määratu!

Kiitke Issandat pasuna helidega,
kiitke Issandat naabli ja kandlega,
kiitke Issandat keelpillide ja viledega,
kiitke Issandat ringtantsude ja trummidega!

Kiitke Issandat helisevate simblitega!
Kiitke Issandat kumisevate simblitega!
Kiitke Issandat, kõik, kellel on eluõhku!
Kiitke Issandat! Kiidetud olgu Issand!

Austus olgu kõigeväelisele Isale,
Pojale Jeesusele Kristusele
ja Pühale Vaimule, kes on Armastus,
nüüd ja igavesti. Aamen.

6. Response: Le Verbe s’est fait chair

(Salmid Johannese evangeeliumi 1. peatükist)

Sõna sai lihaks ja elas meie keskel,
täis armu ja tõde.

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest,
oli maailma tulemas.

Kõigile, kes tema vastu võtsid,
andis ta meelevalla saada Jumala lasteks.

Tema täiusest oleme me kõik saanud
armu armu peale.

Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat, peale ainusündinud Poja,
kes on Isa südames, kes on toonud temast teate.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.

7. Beati voi poveri

Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik.
(Luuka 6:20)

soolod
(Matteuse 5:3-11)

Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,
sest nende päralt on taevariik.

Õndsad on kurvad,
sest neid lohutatakse.

Õndsad on tasased,
sest nemad pärivad maa.

Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,
sest nemad saavad küllaga.

Õndsad on halastajad,
sest nende peale halastatakse.

Õndsad on puhtad südamelt,
sest nemad näevad Jumalat.

Õndsad on rahutegijad,
sest neid hüütakse Jumala lasteks.

Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,
sest nende päralt on taevariik.

8. Jubilate cœli

Taevad ja maa, rõõmustage! Kristus Jeesus on tõesti üles tõusnud.

9. Psalm 63

Oh Jumal, mu Jumal, sind ma otsin vara;
sind ihaldab mu ihu

Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara.
Sinu järele januneb mu hing,
sind ihaldab mu ihu
nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett.
Nõnda ma vaatasin sind pühamus,
et näha su väge ja su auhiilgust.

Sinu heldus on parem kui elu;
mu huuled ülistavad sind.
Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja;
sinu nimel ma tõstan üles oma pihud.
Nagu rasvast ja õlist täitub mu hing,
mu suu kiidab sind hõiskehuulil,

Ma meenutan sind oma voodis
ja mõtlen sinule vahikordade ajal.
Sina olid mulle abiks
ja su tiibade varju all ma võin hõisata.
Mu hing ripub su küljes,
su parem käsi toetab mind.

10. Bleibet hier

Jääge siia ja valvake koos minuga; valvake ja palvetage.
(Matteuse 26:38)

soolod
(Matteuse 26)
Mu hing on väga kurb surmani.
Jääge siia ja valvake koos minuga.
Istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal.
Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse.
Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.

11. In manus tuas, Pater

Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu.
(Luuka 23:46)

12. Surrexit Christus

Kristus on üles tõusnud! Laulge Issandale!

soolod
(Taanieli 3, Psalm 136, Psalm 118)

Kõik taevad kiitku Issandat!
Taevatähed kiitku Issandat!

Päike ja kuu kiitku Issandat;
ja sina kiida Issandat ööl ja päeval!

Kiitke Issandat, taevatähed;
kiitke Issandat, tuli ja lõõsk!

Kiitke Issandat, mäed ja kõrgendikud;
kiitke Issandat, mered ja jõed!

Andke tänu taeva Jumalale,
sest tema armastus kestab igavesti!

Tema annab kõigile elavaile roa,
sest tema armastus kestab igavesti.

Issand on minuga, ära karda!
Anna tänu Issandale, tema on hea!

Ma ei sure, vaid jään elama,
ja jutustan Jumala tegusid.

Jumal on mu tugevus ja mu kiituslaul,
sest tema oli mulle päästjaks.

See on päev, mille Issand on teinud,
ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

Tänage Issandat, sest tema on hea,
sest Jumala heldus kestab igavesti.

Halleluuja, halleluuja! Halleluuja, aamen.

13. Gospodi pomiluj

Issand, heida armu

soolod

Kõikide nende eest, kes on headuse ja lepituse tunnistajateks,
oh Issand, me palume sind.

Rahvaste eest, kes kogevad konflikte ja vägivalda, kõikide nende eest, kes töötavad rahu nimel,
oh Issand, me palume sind.

Õigluse eest Maa ressursside jagamisel kõikide vahel,
oh Issand, me palume sind.

Kõikide kristlaste eest, et nad oleksid osaduse Jumala tunnistajateks,
oh Issand, me palume sind.

Raskustes noorte eest, töötute eest, et neil võiks olla kindlus tuleviku suhtes,
oh Issand, me palume sind.

Nende eest, kes püüavad ette näha loodusõnnetuste riske ning nende eest, kest toetavad ohtu sattunuid,
oh Issand, me palume sind.

14. Aber du weißt den Weg für mich

Jumal, kogu kokku ja pööra mu mõtted sinu poole.
Sinu juures on valgus, sa ei unusta mind.
Sinu juures on abi ja kannatlikkus.
Ma ei mõista sinu teid, aga sina tunned minu teed.
(Dietrich Bonhöfferi järgi)

15. Siimeoni laul

(Luuka 2:29-32)

Ole meie pääste, oh Issand, kui oleme ärkvel,
ja kaitse meid, kui magame:
ja me valvame koos Kristusega ja me magame rahus.

Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus
oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud sinu päästet,
mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nüüd ja igavesti. Aamen.

16. Jésus le Christ

Kristus Jeesus, seesmine valgus, ära lase mu pimedusel minuga kõnelda.
Kristus Jeesus, seesmine valgus, luba mul oma armastus vastu võtta.
(Püha Augustinuse järgi)

soolod
(Psalm 139)

Oh Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.
Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise.

Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere äärde,
siis sealgi su käsi haaraks minust kinni.

Ja kui ma ütleksin: „Katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks!”,
siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev.

Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod!
Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda ja juhata mind igavesele teele!

17. De noche iremos

Öösel me asume teele, pimeduses, et otsida eluvett,
veid meie janu juhib meid edasi, vaid meie janu juhib meid edasi.
(Luis Rosales)

soolo
(Püha Risti Johannes)

Kui hästi tunnen ma selle allika voolavat vett, kuigi vaid öösel.
Veatu on alati selle selgus: sellest tuleb valgus, mida me näeme,
kuigi on öö.

Igavene allikas peidab endas Eluleiba,
et see võiks meile anda igavese elu,
kuigi on öö.

See elav allikas on mulle nii armas,
selles näen nõnda selgesti eluleiba,
kuigi on öö.

18. Ubi caritas et amor

Kus on halastus ja armastus, seal on ka Jumal.

19. Let all who are thirsty come

Tulge kõik, kes olete janused.
Kõik, kes tahavad saada eluvett ilma hinnata.
Aamen, tule Issand Jeesus. Aamen, tule Issand Jeesus.
(Ilmutuse 22:17b,20b)

Muusika:
Taizé: nr 6, 7, 11, 14, 19.
Jacques Berthier: nr 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18.
Joseph Gelineau: nr 9.
Vene õigeusu liturgia: nr 13.
[>>> See CD on saadaval Taizé poes ning muusikapoodides üle maailma. Te võite selle osta ka veebist.
Viimati uuendatud: 22. märts 2015
shop.taize.fr