TAIZÉ

Čo sa deje každý deň?

 

Komunita bola od svojich začiatkov inšpirovaná dvoma cieľmi: žiť v spoločenstve s Bohom skrze modlitbu a byť kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny.

Pobyt v Taizé je príležitosťou na hľadanie spoločenstva s Bohom v modlitbe, speve, tichu a uvažovaní. Možno tu znovuobjaviť vnútorný pokoj, zmysel života a nové podnety.

Skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými nám pripomína, že každodenný život je miestom, kde nás čaká Kristus.

Niektorí mladí hľadajú spôsoby nasledovania Krista celým svojím životom. Pobyt v Taizé môže napomôcť rozpoznať toto volanie.

- Bratia z komunity každý deň uvedú biblickú úvahu , po ktorej nasleduje čas ticha a zdieľania v skupinkách.

- Popoludní sú workshopy, ktoré pomáhajú prehlbovať I vzťah viery a života v oblastiach práce, sociálnych otázok, umenia a kultúry, hľadania svetového mieru...

- Mladí môžu tiež prežiť týždeň alebo víkend v tichu, aby tak mali čas počúvať ako k nim Boh hovorí v modlitbe, v Biblii a prostredníctvom udalostí ich života.

Typický deň v Taizé

Od pondelka do piatku

8:15 ranná modlitba, po nej raňajky

10:00 Úvod do dňa s bratom komunity, po ktorom nasleduje uvažovanie v tichu alebo rozhovory v skupinkách

12:20 poludňajšia modlitba, potom obed

14:00 dobrovoľný nácvik spevu

V priebehu popoludnia: stretnutia v medzinárodných skupinkách alebo praktické úlohy

17:15 čaj

17:45 workshopy na rôzne témy (od utorka)

19:00 večera

20:30 večerná modlitba, potom bdenie s piesňami v kostole, po ktorom nasleduje nočné ticho

Piatok po večernej modlitbe nasleduje modlitba okolo kríža.

Sobota

15:15 workshopy na rôzne témy

20:30 večerná modlitba so sviečkami na oslavu veľkonočného tajomstva

Nedeľa

8:45 raňajky

10:00 slávenie Eucharistie

13:00 obed

19:00 večera

20:.30 večerná modlitba