TAIZÉ

Stretnutia pre dospelých nad 30 rokov

 
V Taizé prijímame tak mladých vo veku od 15 do 29 rokov, tak sa tešíme aj prítomnosti dospelých nad 30 rokov. Keďže prichádza veľkých počet mladých a ponúkané podmienky sú veľmi jednoduché, prosíme dospelých, aby chápali, že existujú isté obmedzenia a sú pozvaní prísť do Taizé nie viac ako jedenkrát za rok.

Dospelí môžu prísť ako jednotlivci alebo ako dvojica. Môžu zostať na týždeň (od nedele do nedele) alebo len na pár dní – buď na začiatku týždňa (s príchodom v nedeľu) alebo na konci týždňa (s odchodom v nedeľu). Dlhšie pobyty nie sú možné.

Tí, ktorí prídu d Taizé, je potrebné, aby v Taizé zostali počas celého pobytu a zapojili sa do každodenného rytmu, ktorý je postavený na modlitbe trikrát za deň, jeho súčasťou je biblický úvod a zdieľanie v skupinkách.

Príjem v Taizé vám potvrdí, že je možné, aby ste pricestovali vo vami stanovenom dátume alebo bude potrebné dátum zmeniť.

Termíny

Dospelých prosíme, aby sa vyhli plným týždňom ako sú Veľký týždeň, Veľkonočný týždeň, týždeň Nanebovstúpenia a týždňe uprostred veľkých prázdnin od polovice júla do konca augusta. Počas francúzskych prázdnin na Všetkých svätých prijímame len tých dospelých, ktorí sú vedúcimi skupín mladých. Prosíme, skontrolujte si termíny týchto týždňov tento rok, ak si nie ste sistí. Od 25. decembra do 6. januára v Taizé neprijímame nikoho z dôvodu každoročného európskeho stretnutia.

Na Veľkonočný týždeň a na týždeň po Turícach je možné prísť a odísť v pondelok.

Obmedzenia

Môže sa stať, že v rušných letných týždňoch nebudeme schopní prijať neskoré prihlášky. Prosíme, aby ste vyčkali na naše potvrdenie skôr, ako začnete plánovať cestu.

V akejkoľvek skupine, ktorá prichádza do Taizé je maximálny možný počet účastníkov nad 30 rokov je 5alebo v prípade veľkej skupiny je to 20% zo skupiny (1 z piatich). Tento limit sa týka aj dospelých s deťmi, ktorí prichádzajú na rodinné stretnutia. Naviac môžu prísť dvaja dospelí, ktorí zostanú so skupinou mladých vo veku 15/16 rokov. Je lepšie vyhnúť sa nedorozumeniam a sklamaniam, preto je nevyhnutné, aby organizátorom skupiny bolo jasné, že pozvanie prísť, bolo adresované „skupine“ mladých od 15 do 29 rokov.

Nie je možné prísť na pobyt, ktorý prekračuje dva týždne.

- Domáce zvieratá v Taizé nie sú povolené