TAIZÉ

Týždeň v tichu

 
Počas svojho pobytu v Taizé môžu mladí, ktorí majú túto túžbu, stráviť týždeň v tichu. Využiť tento čas na počúvanie hĺbky nášho srdca - prostredníctvom modlitby, čítania Biblie a následným uvažovaní o živote - je možné znovu obnoviť nadšenie a lepšie objaviť ako sa Boh zjavuje v našich životoch.

Tí, ktorí prežívajú týždeň ticha sa spolu s ostatnými zúčastňujú na spoločných modlitbách. Ubytovanie a stravovanie prebieha na mieste vyhradenom pre ticho. Každý deň buď sestra alebo brat animujú biblický úvod. Tí, ktorí majú záujem, môžu sa s bratom alebo so sestrou zdieľať osobnejšie. Zvyšok dňa je časom osobného prehlbovania - sestry alebo bratia prinášajú v priebehu týždňa návrhy, ako žiť túto skúsenosť.

Je taktiež možné stráviť v tichu dva dni, a to od štvrtku do nedele.

V priebehu leta, v júli a auguste, je pre dospelých, ktorí by chceli zažiť ticho, navrhovaná špeciálna skupina. V ostatných mesiacoch sa dospelí nad 30 rokov zúčastňujú normálneho programu.

Zasvätené a duchovné osoby môžu tiež prísť na týždeň do ticha počas prvého adventného týždňa a prvých dvoch pôstnych týždňov.

Pri príchode oznámte prijímaciemu tímu, že máte záujem stráviť týždeň v tichu. Pošlú vás za sestrou alebo bratom, ktorí majú na starosti príjem do ticha v daný týždeň. S nimi môžete svoje prebrať ako najlepšie prežiť tento čas.