TAIZÉ

Týden v tichu

 
Pokud si to přejí, mohou mladí lidé strávit během svého pobytu v Taizé týden v tichu. Když si uděláme čas na naslouchání – skrze modlitbu, četbu Bible a rozjímání – může nás to osvěžit a můžeme hlouběji objevit, jak je Bůh přítomen v našem životě.

Mladí, kteří se rozhodli strávit týden v tichu, se s ostatními účastní společných modliteb. V prostoru vyhrazeném pro ticho je připravené ubytování a jídlo. Každý den vede jedna sestra nebo bratr biblické rozjímání. Ti, kdo o to mají zájem, se s nimi mohou také setkat k osobnímu rozhovoru. Zbytek dne každý stráví sám. Zároveň dostane podněty, jak tento čas strávit.

Je také možnost strávit v tichu víkend, od čtvrtečního večera do neděle.

Dospělí: V červenci a srpnu mohou strávit týden v tichu i dospělí nad 30 let, pro které je otevřena speciální skupina. V ostatních měsících se účastní programu s ostatními dospělými nad 30 let.

Při příjezdu oznamte přijímacímu týmu, že uvažujete o tom strávit týden v tichu. Budete si moct promluvit s bratrem nebo sestrou, kteří vám doporučí, jak nejlépe tento týden využít.