TAIZÉ

Ochrana osob v Taizé

Zpráva Týmu pro přijímání hlášení a monitorování

 
Mandát Týmu pro přijímání hlášení a monitorování zahrnuje povinnost jednou ročně vypracovat veřejnou zprávu o své činnosti.

V listopadu 2022 byla komunitou vypracována Zpráva 2019-2022 za předchozí tři roky. Tentokrát je tedy zpráva o činnosti první, kterou nyní vypracovává tým složený ze tří členů, kteří nepatří do komunity.


Zpráva v PDF formátu (anglicky)t

PDF - 79.8 kb
en
Aktualizováno: 2. dubna 2024