TAIZÉ

Bezpečnostní opatření v Taizé

Zdravotní opatření

 

Při pobytu v Taizé budete potřebovat:

• Náležité zdravotní pojištění a/nebo jiné pojištění.
• Občané Evropské unie si s sebou přivezou Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).
• Nezletilí s sebou musejí mít písemný souhlas rodičů, který budou mít neustále při sobě. V tomto dokumentu je jmenována osoba starší 18 let, která má za nezletilého zodpovědnost. Měla by být podrobně zpravena o zdravotním stavu nezletilého a v případě nutnosti udělit souhlas se zdravotním ošetřením.
• Všichni, kdo pravidelně užívají léky, si je s sebou musejí přivézt v dostatečném množství, tak aby jim vystačily na celou dobu pobytu.

V Taizé se nachází první pomoc:

• Zdravotní péči poskytuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který sídlí v Taizé. Ve spolupráci s místními zdravotníky jim pomáhají další profesionální lékaři a sestry, kteří se právě účastní týdenních setkání.
• Všichni, kdo pracují na první pomoci, dodržují bezpečnostní opatření a určené postupy, zvlášť pokud se starají o nezletilé.
• Pokud máte zdravotní problémy, lidé na první pomoci vám pomohou anebo vám řeknou, co máte dělat. Pokud onemocníte, kontaktujte nejprve je.
• Nezletilým může být poskytnuta zdravotní péče pouze na základě písemného souhlasu zodpovědné osoby, která musí být neustále k dispozici na telefonu.

Poznámky:

• Pokud jste v nedávné době prodělali infekční chorobu, ujistěte se před tím, než přijedete do Taizé, že už nemůžete nikoho nakazit.
• Ujistěte se, že vaše očkování jsou stále účinná, zvlášť očkování proti tetanu.
• Zdravotní péče je ve Francii placená. Mějte to na paměti, pokud musíte využít místních zdravotnických služeb. To, zda vám uhrazená částka bude proplacena, závisí na vašem pojištění.

Zdravotní otázky ohledně onemocnění COVID-19

Je nezbytně nutné, aby všichni, kdo jsou v Taizé, neustále důsledně dodržovali doporučení, která mají bránit šíření nemocí, jak je popsáno v tomto článku, a bylo tak možné zajistit všem, hlavně těm nejzranitelnějším, maximální ochranu. Tyto pokyny jsou v souladu s doporučeními příslušných francouzských státních úřadů.