TAIZÉ

Po celém světě

Mnoho mladých lidí, kteří se zúčastnili setkání, se ptá, jak pokračovat v tom, co v Taizé objevili, po návratu domů. Bratři se snaží je podpořit a povzbudit v jejich povinnostech: ve městech a zemích, kde žijí, v jejich farnostech a místních společenstvích. Pouť důvěry na zemi se pokouší odpovědět na tyto otázky.

V Češtině je tato část stránek je věnována zprávám z České republiky: informace o konání pravidelných modliteb, plánované cesty do Taizé...

V dalších jazycích se můžete dozvědět něco z Afriky, Ameriky, Asie a Evropy: chystaná setkání a návštěvy bratrů v různých zemích; zprávy o setkáních, která už proběhla; zprávy o praktických projevech lidské solidarity.

Čas od času se konají větší etapy na pouti důvěry, jako setkání na přelomu každého roku v některém z velkých evropských měst.