TAIZÉ

Večery důvěry v ČR na podzim 2022

 

Pouť důvěry, kterou v roce 1978 započal bratr Roger, se neomezuje pouze na velká mezinárodní setkání, jako je evropské setkání mladých (letos se uskuteční v německém Rostocku), kterých se účastní tisíce lidí, ale zahrnuje i mnoho menších zastavení, která se konají v různých zemích po celém světě.
V roce 2007 uspořádali mladí ve Zlíně pro další mladé lidi Dny důvěry, na které navázala podobná setkání v Brně, v Olomouci, v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. Těchto víkendů se zúčastnili mladí z celé České republiky a přijeli na ně i zahraniční hosté. Od pátku do neděle se všichni zapojili do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Stejně jako v Taizé se zde konaly biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné jídlo. Všichni účastníci setkání byli přijati v rodinách místních farností a sborů.

JPEG - 14.2 kb

S nápadem uspořádat jednoduché odpolední setkání, které na Dny důvěry navazuje, přišli v roce 2010 mladí lidé z Brna. Této myšlenky se chopili mladí lidé i na dalších místech České republiky a v předcovidových letech se ustálil systém, kdy se v lichých letech pořádaly Dny důvěry v některém velkém městě a v sudých letech malá lokální setkání, tzv. večery důvěry, na různých místech ČR. Tohoto jednoduchého setkání se účastní především místní mladí lidé a setkání se tak může stát také přípravou na evropské setkání v Rostocku.

Večery důvěry se budou konat na těchto místech:
- pátek 14. října – Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 8/5

- sobota 12. listopadu – Praha, kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích

(Další místa mohou být přidána později.)

V následujících řádcích přinášíme několik návrhů, které mohou pomoct lidem, kteří by chtěli večer důvěry v místě, kde žijí, připravit.

Jak setkání připravit

Večer důvěry má jednoduchou strukturu, kterou lze navíc přizpůsobit místním poměrům. Obvykle večer důvěry začíná odpoledne krátkým biblickým úvodem, po kterém následuje sdílení ve skupince/skupinkách. Po večeři, kterou je možné připravit společně, nebo si účastníci donesou vlastní občerstvení, setkání uzavírá společná modlitba se zpěvy z Taizé.
Biblický úvod a sdílení ve skupinkách se může konat např. na faře, ve farním sále, ve škole, nebo pokud se očekává jen několik účastníků, u někoho doma. Modlitba by se měla konat nejlépe v kostele a bylo by dobré na ni pozvat lidi všech věkových skupin.

Program může vypadat např. takto:

16:00 biblický úvod, sdílení ve skupinkách
18:00 večeře
(19:00 krátký nácvik zpěvů)
19:30 modlitba

Biblický úvod
Pokud najdete člověka, může to být třeba některý kněz, farář/ka a podobně, který by byl ochoten připravit krátký biblický úvod, může setkání začít úvodem, po kterém následuje sdílení ve skupinkách. Délka úvodu by měla být kolem 30 minut, na následné sdílení je dobré vyhradit aspoň hodinu.
Alternativně je možné přečíst text tohoto biblického úvodu. Obsahuje také otázky, které mohou být výchozím bodem pro sdílení ve skupinkách.
Je dobré, aby počet lidí ve skupince nepřesáhl 10 členů a každý tak měl prostor něco říct. Pokud se sejde víc lidí, je dobré skupinky tvořit podle věku účastníků.

Večeře
Nejjednodušší je požádat účastníky, aby si s sebou donesli vlastní jídlo, které společně snědí, možné je ale samozřejmě i připravit večeři pro všechny před začátkem programu.

Nácvik zpěvu
Je dobré, aby se do zpěvů písní při modlitbě zapojili všichni účastníci. Proto je možné před ní udělat krátký nácvik zpěvů, které jsou na programu.

Modlitba
Biblický úvod a sdílení ve skupinkách je určeno především pro mladé lidi ve věku přibližně 15–35 let, na modlitbu je ale dobré pozvat lidi všech věkových skupin.
Při přípravě modlitby mohou pomoci tyto stránky:
- Jak připravit místo k modlitbě
- Další podněty k přípravě modlitby

Průběh modlitby může vypadat takto:
Píseň
Žalm, po každém verši se zpívá aleluja
Píseň, během této písně je možné zapalovat svíce jako znamení světla Kristova vzkříšení.
Čtení
Píseň
Ticho
Přímluvy, po každém verši se zpívá Kyrie eleison
Otče náš
Modlitba bratra Aloise
Píseň
Pokud si to přejete, je možné nyní zařadit modlitbu okolo kříže
Písně

Co je potřeba připravit?
Domluvit vhodné místo, určit datum a čas. (Prosíme, napište nám o svém záměru na tuto adresu.)
Najít spolupracovníky – večer důvěry sice určitě může připravit i jen jeden člověk, ale vždy je lepší, když se na organizaci podílí víc lidí, kteří spolupracují.
Pozvat účastníky – oznámit v místním církevním společenství, pozvat lidi z ostatních církví, připravit plakátek, událost na sociálních sítích apod.
Připravit program a noty.
Najít lidi pro různé úkoly spojené s hladkým průběhem – člověka, který přečte biblický úvod, zpěváka, který bude začínat písně, lidi, kteří přečtou čtení a přímluvy atd.
Připravit jednoduché dekorace pro místo modlitby (viz Jak připravit místo k modlitbě) – ikony, svíčky, květiny…

Pokud máte nějaké dotazy, můžete nám napsat na tuto adresu.

Aktualizováno: 23. září 2022